Stres w pracy nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1982-2012

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Charakterystyka psychologiczna nauczycieli o różnym poziomie stresu zawodowego [W:] Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew Gaś. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2001. - S. 93-112.
 • Jak radzić sobie ze stresem i uniknąć syndromu wypalenia / Garry Hornby, Carol Hall [W:] Nauczyciel – wychowawca / Garry Hornby. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 240-260.
 • Nauczyciel wobec agresji w szkole : radzenie sobie ze stresem i obciążeniem psychicznym w kontekście syndromu wypalenia zawodowego (komunikat z badań) / Iwona Górska [W:] Agresja w szkole : spojrzenie wieloaspektowe / pod red. Andrzeja Rejznera. - Warszawa :
 • Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2004. - S. 81-108. Nauczyciel wobec stresu zawodowego / Irena Paufal-Struzik [W:] Kształcenie kandydatów na nauczycieli : teoria i praktyka / pod. Red. Teresy Gumuły, Tadeusza Dyrdy. - Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2006. - S. 45-51.
 • Nauczyciele [W:] Stres zawodowy w zawodach usług społecznych : źródła, konsekwencje, zapobieganie / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa, 2006. - S. 212-214.
 • Nauczyciele a szkolne stresy, czyli o syndromie wypalenia zawodowego / Wiktor Żłobicki [W:] Szkoła a wypalenie zawodowe : praca zbiorowa / pod red. Jana Kropiwnickiego. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1999. - S. 16-28.
 • Osobowość nauczyciela, cechy nauczyciela i stres nauczyciela [W:] Psychologia dla nauczycieli / David Fontana. - Poznań : Wydawnictwo Zysk i S-ka, 1998. - S. 404-415.
 • Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela a zdrowie / Helena Wrona-Polańska [W:] Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej,Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2005. - S. 336-343.
 • Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela [W:] Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew Gaś. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, 2001. - S. 24-31.
 • Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli [W:] Nauczyciel edukacji muzycznej we współczesnej rzeczywistości kulturalnej / Lidia Kataryńczuk-Mania. - Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010. - S. 242-256.
 • Stres nauczycielski [W:] Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T. 5 / red. Tadeusz Pilch. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2006. - S. 1056-1058.
 • Stres w zawodzie nauczyciela : specyfika, uwarunkowania i następstwa / Maria Katarzyna Grzegorzewska. - Kraków Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006.
 • Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Zdrowie jako funkcja twórczego radzenia sobie ze stresem : psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania zdrowia w zawodzie nauczyciela / Helena Wrona-Polańska. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2003.

Artykuły z czasopism:

 • Analiza osobowości nauczycieli szkół specjalnych / Stanisław Siek // Szkoła Specjalna. - 2000, nr 1, s. 19-22.
 • Czy staż pracy nauczyciela różnicuje poziom stresu / Stanisława Żuławska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 5, s. 26-27.
 • Fascynacja czy stres / Bogna Kotwicka // Nowa Szkoła. - 2000, nr 2, s. 17-18.
 • Gdy chcieć to więcej niż móc... / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 26-30.
 • Jak pomóc młodemu nauczycielowi w radzeniu sobie ze stresem? / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 4, s. 22-25.
 • Nauczyciel – zawód bez stresu? / Rafał Cichoński // Lider. - 2011, nr 9, s. 6-8.
 • Nauczycielskie stresy : wpływ sytuacji trudnych dla nauczyciela na przebieg jego interakcji z uczniami / Marek Wosiński // Oświata i Wychowanie. Wersja B. - 1982, nr 1, s. 34-37.
 • Przydatność współczesnych koncepcji stresu dla nauczyciela wychowania fizycznego / Monika Guszkowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 11, s.18-21.
 • Stres pod kontrolą / Magdalena Sofulak, Ina Pohorecka // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 21-28
 • Stres w pracy a wypalenie zawodowe : (program zajęć profilaktycznych dla nauczycieli i innych grup zawodowych) / Ewa Proch Masłowska // Problemy Narkomania. - 2005, nr 4, s. 70-72.
 • Stres w pracy nauczyciela : warsztaty dla nauczycieli w PBP w Koninie Filii w Turku / Agnieszka Graczyk // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 3, s. 27-28.
 • Stres w pracy nauczyciela / Ewa Gruszczyńska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 131-136.
 • Stres w zawodzie nauczyciela / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. - 1996, nr 5, s. 408-415.
 • Stres w zawodzie nauczyciela i podstawowe zasady zdrowego stylu życia / Henryk Benisz // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 1997, nr 5, s. 207-213.
 • Stres zawodowy pedagoga resocjalizacyjnego : niektóre aspekty profilaktyki na etapie przygotowania do pracy / Piotr Kwiatkowski // Szkoła Specjalna. - 1993, nr 4, s. 147-158.
 • Stres zawodowy u nauczycieli : poziom nasilenia i symptomy / Stanisława Tucholska // Psychologia Wychowawcza. - 1999, nr 3, s. 227-236.
 • Wypalenie zawodowe, czyli Dr Jekyll i Mr Hyde / Maciej Osuch // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 48-49.