Tutoring, mentoring, coaching

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2002-2016

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Coaching jako metoda wsparcia pracownika / Agnieszka Piasecka. W: Poradnictwo : kolejne przybliżenia / red. nauk. Magdalena Piorunek ; [aut. Aouil Bassam et al.]. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2011. - S. 287-304. 40518
 • Coaching kariery jako forma wspierania rozwoju zawodowego / Robert Jasiński W: Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 368-377. 40984
 • Coaching – nowa przestrzeń edukacji dorosłych / Marek Podgórny W: Kultura jako przestrzeń edukacyjna - współczesne obszary uczenia się osób dorosłych / pod red. Witolda Jakubowskiego ; [aut. Joanna Anioł et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. - S. 63-75. 41531
 • Dyrektor szkoły : moderator, facylitator, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015. 42527 czyt.
 • Jak wspierać nauczycieli we wdrażaniu zmian? Elementy coachingu w procesie wspomagania. W: Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań / red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Ośrodek Rozwoju Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. - S. 5-13. 42633
 • Job-coaching i coaching kariery - szanse i zagrożenia / Olga Stawska. W: Między wychowaniem a karierą zawodową / red. Beata Jakimiuk ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Pedagogiki. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013. - S. 497-508. 41762
 • Każdy potrzebuje mentora : jak kierować talentami / David Clutterbuck ; [tł. Helena Debatory]. - Warszawa : Wydawnictwo "Petit", 2002. 36960
 • Mentoring w przedsiębiorstwach na przykładzie łódzkiej instytucji finansowej / Agata Matuszewska W: Międzypokoleniowe uczenie się / red. Marcin Muszyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 167-175. 42536
 • Nauczyciel, trener, coach / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2013. 41682 czyt.
 • Nowoczesny wychowawca - tutor, mentor, coach / pod red. Józefy Bałachowicz i Agnieszki Rowickiej ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, 2013. 41699
 • Tutoring dziecięcy w procesie nauczania-uczenia się dzieci siedmioletnich i ośmioletnich / Agnieszka Pawlak. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. 2079(B)
 • Uczelnia równych szans : o praktycznym wymiarze wprowadzania tutoringu na polskie uczelnie / Monika Czyżewska W: Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [et al.]. - Warszawa : Difin, 2010. - S. 160-167.
 • Uczenie się międzypokoleniowe w środowisku pracy – wybrane strategie i metody / Dorota Nawrat W: Międzypokoleniowe uczenie się / red. Marcin Muszyński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014. - S. 147-165. 42536
 • Współczesne tendencje w poradnictwie zawodowym: poradnictwo zawodowe a coaching kariery – próba porównania / Sylwia Pakulniewicz-Błońska. W: Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka / red. nauk. Daniel Kukla. - Warszawa : Difin, 2011. - S. 349-367. 40984
 • Zasady etyczne pomocy psychologicznej w psychoterapii i coachingu / Mirosława HuflejtŁukasik. W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa / pod red. Wandy Kaczyńskiej ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 199-210. 40596

Artykuły z czasopism:

 • Coaching - budowanie siły do rozwoju / Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 20-23.
 • Coaching - nowe słowo na określenie znanej metody / Justyna Parzeniowska. // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 62-66
 • Coaching - trzeba umieć się uczyć... / Artur Brzeziński. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 35-36.
 • Coaching a psychoterapia : podobieństwa i różnice / Benedykt K. Peczko. // Remedium. - 2011, nr 2, s. 22-23.
 • Coaching dla dyrektorów przedszkoli / Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 11, s. 70-71.
 • Coaching - jako alternatywna technika pracy socjalnej / Katarzyna Wasilewska-Ostrowska. // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 34-42.
 • Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie grupą pracowników / Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 1, s. 58-59.
 • Coaching menadżerski dla dyrektora : zarządzanie zmianą / Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 2, s. 66-68.
 • Coaching rodziny / Mirosława Britzkow. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 7, s. 47-52.
 • Coaching w pracy nauczyciela / Lidia Pokrzycka. // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 46-49.
 • Coachingowy styl kierowania / Jolanta Filipczyk. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 18-22.
 • Dialog w mentoringu / Wioletta Junik.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2012, nr 4,s. 95-106.
 • Dyrektor coachem / Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 12, s. 66-67.
 • Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47.
 • Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34.
 • Koncepcja rodzicielskiego "coachingu" regulacji emocji w świetle teorii przywiązania / Beata Kozińska. // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 39-53.
 • Mentoring formalny jako narzędzie rozwijania synergii w środowisku szkolnym / Eliza Czerka-Fortuna. // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 11/12, s. 44-47.
 • Na marginesie zarządzania - mentoring i coaching w praktyce bibliotecznej / Jadwiga Sadowska. // Bibliotekarz. - 2009, nr 10, s. 5-8.
 • Nauczanie nieformalne : tutoring jako jedna z form strategii edukacyjnej nauczyciela / Jolanta Sajdera. // Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 23-26.
 • Tutoring szansą dla systemu edukacji / Maria Sitko. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 4, s. 27-32.
 • Tutoring w pracy nauczyciela tematem konferencji naukowej / Agnieszka Rowicka. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 9, s. 54-56.
 • Tutoring we wrocławskich gimnazjach / Maria Sitko. // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 5, s. 43-50.
 • Z dziejów myślenia o tutoringu : krótki zarys historii indywidualnego kształcenia i wychowania / Adam Fijałkowski. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 2, s. 5-33.
 • Z tobą zawsze są problemy - coaching komunikacji / Monika Urbańska-Bulas. // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 21-23.