Bolesław Cisło – kronikarz Ziemi Tomaszowskiej

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2019

Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte :

 

 • Bo wolność krzyżami się mierzy: miejsca i pomniki pamięci narodowej w tomaszowskiem 1831-1946 / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1999.
 • Burmistrzowie miasta Tomaszowa Lubelskiego Lubelskiego latach 1918-1997 / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1997.
 • Czartowiec i okolice ( historia - wspomnienia - opinie) / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2000.
 • Kalendarz historyczno-gospodarczy Ziemi Tomaszowskiej do 1995 roku / Bolesław Cisło : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1996. [maszynopis]
 • Kalendarium Tomaszowskich wydarzeń / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : wydano nakładem Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Sosnowe Zacisze" w Suścu, 2010.
 • Kalendarium Tomaszowskich wydarzeń. T. 2, Powiat / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : wydano nakładem własnym autora, 2012.
 • Kaplica szpitalna w Tomaszowie Lub. / Bolesław Cisło, ilustracje Piotr Łoza. - Tomaszów Lubelski : nakład własny, 2018.
 • O dawnym Tomaszowie / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1991.
 • Od powiatu do powiatu czyli historia podziału administracyjnego w Tomaszowskiem / Bolesław Cisło. W: Tomaszowska Teka Regionalna. 1 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1997. - S. 26-28.
 • Pasja społecznego działania / Bolesław Cisło. W: Tomaszowska Teka Regionalna. 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998. - S. 15-19
 • Patroni tomaszowskich ulic (położenie- nazwy- historia nazewnictwa) / Bolesław Cisło. -Tomaszów Lubelski : „TomGraf”, 2006.
 • Reminiscencje / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2009.
 • Szkoła Podstawowa w Rudzie Żurawieckiej 1910-1993 / oprac. Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski: TomGraf, 1993 .
 • Śladem tomaszowskich  zabytków i dawnych budowli (co? gdzie? Kiedy? / Bolesław Cisło. -Tomaszów Lubelski: „TomGraf”, 2007.
 • To i owo : z dziejów ziemi tomaszowskiej / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : „TomGraf”, 2006.
 • Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2002.
 • Tomaszowskie cmentarze / Bolesław Cisło. -Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1993.
 • Tomaszowskie dwory: majątki ziemskie do XX wieku / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2003.
 • Tomaszowskie pomniki / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1988.
 • Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne / Bolesław Cisło. W: Tomaszowska Teka Regionalna. 1 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1997. - S. 8-10.
 • Tomaszowskie ulice i historia ich nazewnictwa / Bolesław Cisło. W: Tomaszowska Teka Regionalna. 1 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1997. - S. 19-21.
 • Tomaszów Lubelski : w latach 1944-2005 : (co, gdzie, kiedy) / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2006.
 • Tomaszów Lubelski w latach 1950-1956 / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2010.
 • 350 [trzysta pięćdziesiąt] lat praw miejskich m. Tomaszowa 7.X.1621-7.X.1971 / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2010.
 • Wspomnienia o doktorze Januszu Peterze / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf" 2011.
 • Z życia tomaszowskiej wsi pierwszej połowy XX wieku / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 2001.

 

Artykuły z czasopism :

 • 375 lat praw miejskich Tomaszowa / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 20, s.1, 8.
 • 70-lecie polskiego hymnu narodowego / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 24, s.12.
 • Akcja „HT” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomasowskie. 1997, nr 12, s. 9.
 • Budownictwo indywidualne w naszym mieście / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 22, s. 5. [Budownictwo mieszkaniowe po II wojnie światowej]
 • Dr Stanisław Kulczyński - nie żyje / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2005, nr 15, s. 3.
 • Historia kaplicy szpitalnej pw. Matki Bożej Uzdrowicielki Chorych w Tomaszowie Lubelskim / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2016, nr 12, s. 15.
 • Jak to z tomaszowskim ratuszem było... / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 11, s. 9.
 • Jeszcze raz o herbie miasta Tomaszowa Lub / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 20, s. 9.
 • Kartki z tajnego nauczania w tomaszowskiem / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 19, s. 12.
 • Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 8, s.11.
 • O dawnym Tomaszowie raz jeszcze / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 20, s. 1, 5.
 • O planie zagospodarowania miasta / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 17, s . 7.
 • O tomaszowskich Żydach : ze wspomnień byłego Tomaszowianina / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 16, s. 7.
 • Pamięci patronów tomaszowskich ulic / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 22, s. 11.
 • Patroni tomaszowskich szkół :  Jarosław Dąbrowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 8, s. 5.
 • Patroni szkół : Bartosz Głowacki / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 7, s. 5.
 • Patroni tomaszowskich szkół : Dr Janusz Peter / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 12, s. 9.
 • Patroni tomaszowskich szkół : Maciej Rataj / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 11, s.12.
 • Patroni tomaszowskich szkół : Gen. Władysław Eugeniusz Sikorki / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 10, s. 5. [Zespół Szkół Ekonomicznych]
 • Patroni tomaszowskich szkół Janusz Korczak / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 9, s. 7.
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 17, s. 11.
 • Posłowie ziemi tomaszowskiej w latach 1947-1993 / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 2, s.11.
 • Saga rodu... Bednarskich / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2005, nr 1, s. 10 ; cd, nr 3, s. 7.
 • Spółdzielni mieszkaniowej „stuknęło” 35 lat! / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 25, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Franciszek Bartłomowicz ps. „Grzmot”/ Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 3, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Edwarda Bartosz-Soroka / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 21, s. 13.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Ignacy Bernaciak ps.”Czech” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 19, s. 11.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Józef Borek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 18, s. 4.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Józef Borkowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 8, s. 16.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Albin Bulicz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2004, nr 16, s. 6.
 • Śladem ludzkich życiorysów Tadeusz Chmiel 1923-1994 / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 9, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Marian Kazimierz Czarnowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 16, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Paulina Czuwara / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 11, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów Kazimierz Dębek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 26, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów Bolesław Didyk / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 18, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Gen. Gustaw Orlicz Dreszer / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 22, s. 13.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Krzysztof Głaz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 21, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Mieczysław Głąb / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 16, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Mieczysław Gorzeński „Nałęcz” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 18, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów Józef Graboń / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 8, s. 16.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Stanisław Gromek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 19, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Stanisław Gromek 1922-1992 / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 22, s. 8.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Jan Hałasa ps. „Dąb” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2001, nr 3, s. 6.
 • Śladem ludzkich życiorysów Piotr Iracki ps. „Andrzej” / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 5, s. 17.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Władysław Jakubowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 7, s. 10.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Mieczysław Janisławski (1921-1997) / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 18, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Jan Janowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 18, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Czesław Jarząbek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 10, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Mieczysław Kawka / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 19, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Feliksa Kielar, (1930- ) / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2004, nr 18, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Ppłk. Edward Kierepka / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 2, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów Stefania Kisielewicz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2001, nr 19, s. 14.
 • Śladem ludzkich życiorysów : dr Stanisław Klimkiewicz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 16, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Mieczysław Kłos / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 23, s. 11.
 • Śladem ludzkich życiorysów Franciszek Kobielarz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 10, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów Ludwik Jan Kobierzycki / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 15, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Stanisław Konieczny / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 19, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : ks. dr Edward Kołszut „Skowronek” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 3, s. 8.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Jan Krupa Ps.”Żak” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 1, s. 13.
 • Śladem ludzkich życiorysów ks. Stanisław Krynicki / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 23, s . 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Maria Marta Kubacka / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 16, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Michał Kubiszyn ps. Robert / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 25, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Stanisław Klemens Kudlicki / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 20, s. 13.
 • Śladem ludzkich życiorysów : dr Stanisław Kulczyński / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 20, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Bronisław Kulikowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 19, s. 6.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Adolf Lipowiec / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 21, s. 3.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Antoni Łukaszewski(1899-1976) / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 8, s.7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Zofia i Władysław Madejowie / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 12, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Ignacy Malec (1902-1979) / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 22, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : dr Alina Mazurek-Bilińska / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr15, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Edmund Michałkiewicz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 5, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Bolesław Mielniczuk ps. „Żak” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 24, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Bronisław Mielniczek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 2, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Bolesław Miszczyszyn / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2001, nr 22, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Kazimiera Obidzińska / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 25, s. 3.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Józef Witold Organista / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 8, s. 11.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Jerzy Ostrowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 4, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Kazimierz Piotrowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 26, s. 15.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Józef Piprowski / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 17, s. 10.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Henryk Płoński (1915-1985) / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 3, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Wiesław Pomianowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 15, s. 8.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Antoni Radliński / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 9, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Gen. Stefan Rowecki „Grot” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 14, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : dr Józef Rybicki // Rewizje Tomaszowskie. - 1998, nr 14, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Tadeusz Sienkiel / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 19, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Leon Słoboda / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 23, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Wilhelm Szczepankiewicz „Drugak” / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 22, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Józef Szmidt / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2000, nr 6, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : ks. Eugeniusz Szpyra / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 16, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : dr Michał Bolesław Szwerc / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 7, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Antoni Tujak (1911-1987) / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 7, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Tadeusz Urbanowicz / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 19, s. 6.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Antoni Walentyn / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 8, s. 9.
 • Śladem ludzkich życiorysów : płk rez. Józef Wawrzyński / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2001, nr 8, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Maria i Klemens Wilamowscy / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 2, s. 10.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Władysław Wiśniewski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 20, s. 6.
 • Śladem ludzkich życiorysów Helena i Edward Witkowscy / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 5, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Antoni Wojtkowiak / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 1, s. 7.
 • Śladem ludzkich życiorysów :ks. Stefan Wrzołek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 4, s. 5.
 • Śladem ludzkich życiorysów : Florian Saryusz Zaleski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 13, s. 5.
 • Tomaszowscy burmistrzowie : August Józef Krzyżanowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 13, s. 9.
 • Tomaszowscy burmistrzowie : Dr Wincenty Jabłoński / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 16, s. 5.
 • Tomaszowscy burmistrzowie : Jan Stanisław Minor / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 17, s. 5.
 • Tomaszowscy burmistrzowie : Kazimierz Lisowski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1997, nr 14, s. 6, 7.
 • Tomaszowski wrzesień 1939 (w liczbach) / Bolesław Cisło // Rewizje Tomaszowskie. 2004, nr 19, s. 9.
 • Tomaszowskie gminy - Krynice / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 23, s. 7.
 • Tomaszowskie gminy - Lubycza Królewska / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 25, s. 7.
 • Tomaszowskie gminy - Łaszczów / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 2, s. 1, 7.
 • Tomaszowskie gminy - Tarnawatka / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 5, s. 7.
 • Tomaszowskie gminy - Ulhówek / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 17, s. 13.
 • Tomaszowskie gminy - Gmina Jarczów / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 22, s. 7.
 • Tomaszowskie gminy.- Gmina Tomaszów Lubelski / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 9, s. 10.
 • Tomaszowskie gminy. - Gmina Tyszowce / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1998, nr 7, s. 3.
 • Tomaszowskie legendy / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1999, nr 15, s. 7.
 • Wspomnienie o Aleksandrze Kowalu / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2005, nr 14, s. 3.
 • Wspomnienie o Feliksie Bednarskim / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 22, s. 10-11. [Feliks Bednarski - członek AK]

Wspomnienie o ppłk. Edwardzie Kierepce / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2005, nr 14, s. 3.

 • Z historii tomaszowskich dworów 1 [Tomaszów Lubelski] / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 2003, nr 3, s. 12.
 • Z życiorysu dr Janusza Petera / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomasowskie. 1997, nr 24, s.7.
 • Życie kulturalne w mieście / Bolesław Cisło. W: Rewizje Tomaszowskie. 1996, nr 15, s. 11.

Recenzje :

 • Doktor i jego dzieło / erte. W: Rewizje Tomaszowskie. 2011, nr 14, s. 9. [Recenzja książki: Wspomnienia o doktorze Januszu Peterze / Bolesław Cisło. - Tomaszów, 2011]
 • Kompendium dziejów miasta Tomaszowa / rep. W: Rewizje Tomaszowskie. 2011, nr 2, s. 2. [Recenzja książki: Kalendarium tomaszowskich wydarzeń / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2010]
 • Leksykon małych ojczyzn / W. Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2012, nr 20, s. 9 [Recenzja książki: Kalendarium tomaszowskich wydarzeń. Cz. 2, Powiat / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2012]
 • Pasjonat i jego dzieło : recenzja / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2010, nr 3, s. 2. [Recenzja książki: Reminiscencje / Bolesław Cisło. - Tomaszów Lubelski, 2009]

Bibliografia przedmiotowa :

 • Bolesław Cisło - tomaszowski regionalista : wkład w upamiętnienie historii miasta i regionu / Janusz Brodowski. W: Rocznik Tomaszowski. 2015, nr 4, s. 237-258.
 • Mowa pogrzebowa wygłoszona podczas ceremonii pogrzebowej śp. Bolesława Cisło w dniu 24 sierpnia 2019 roku przez Janusza Brodowskiego. W: Rewizje Tomaszowskie. 2019, nr 16, s. 2.
 • Regionalista w bibliotece / Anna Pitura. W: Rewizje Tomaszowskie. 2009, nr 15, s.15.
 • W hołdzie ludziom i ich pracy - wywiad z Bolesławem Cisło / Wojciech Dziedzic. W: Rewizje Tomaszowskie. 2002, nr 11, s. 7.