Zdolności - talenty - zainteresowania

 Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1998- 2019

Wyboru dokonała : Cecylia Zębalska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W BIŁGORAJU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego / Agnieszka Hłobił. Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. SYG: Nr_inw.: 42740
 • Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych : studium społeczno-pedagogiczne / Beata Dyrda. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, cop. 2012. SYG: Nr_inw.: 42177, 42683
 • Jak pracować ze zdolnymi ? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. SYG: Nr_inw.: 42212, 42213, 42653
 • Jak wychować dziecko o wysokim EQ ? : przewodnik dla rodziców / Lawrence E. Shapiro ; przeł. Tatiana Geller.- Warszawa : Prószyński i S-ka, 2003. SYG: Nr_inw.: 39108
 • Jak wszechstronnie rozwinąć zdolności dziecka : wybierz najlepsze zajęcia, zabawki, gry, pomoce edukacyjne i sposoby uczenia się dla Twojego dziecka / Lauren Bradway, Barbara Albers Hill ; przekł. Joanna Kuliś. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. SYG: Nr_inw.: 42744
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole podstawowej : jak praktycznie i systemowo zorganizować edukację uczniów zdolnych na poziomie szkoły podstawowej?. 1 / Iwona Fechner-Sędzicka. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. SYG: Nr_inw.: 42935
 • Model pracy z uczniem zdolnym w szkole ponadgimnazjalnej / Kinga Gałązka, Ewa Antonina Muzioł. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. SYG: Nr_inw.: 43384, 43385
 • Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak ; [PAN Polska Akademia Nauk. Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk].- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. SYG: Nr_inw.: 42692
 • Praca z uczniem zdolnym i słabym na matematyce / Katarzyna Makowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2010. SYG: Nr_inw.: 42751
 • Praca z uczniem zdolnym na lekcjach języka polskiego i zajęciach pozalekcyjnych / Teresa Kosyra-Cieślak. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. SYG: Nr_inw.: 42648
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach lekcyjnych z wiedzy o społeczeństwie : poradnik dla nauczycieli / Lidia Pasich, Jolanta Gwóźdź. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. SYG: Nr_inw.: 42663
 • Praca z uczniem zdolnym na zajęciach z przedmiotów artystycznych : poradnik dla nauczycieli / Celina Zbrzeźna, Anita Przybyszewska-Pietrasiak, Grażyna Ratajczak-Nadolska. Wyd. 2. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014. SYG: Nr_inw.: 43381
 • Uczeń zdolny - analiza dostępnych narzędzi diagnostycznych : raport przygotowany w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym / zespół Natalia Cybis [et al.]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. SYG: Nr_inw.: 44018
 • Uczeń zdolny : jak go rozpoznać i jak z nim pracować / Wiesława Limont. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. SYG: Nr_inw.: 42064 SYG: Nr_inw.: 44268
 • Uczeń zdolny - metody pracy / Małgorzata Boraczyńska [et al.]. - Warszawa : Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, 2012. SYG: Nr_inw.: 42676
 • Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. SYG: Nr_inw.: 41947
 • Utalentowany uczeń i jego wrogowie / Andreas Salcher ; [tł. Aneta Rylska-Juruś]. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, cop. 2009. SYG: Nr_inw.: 41774
 • Wszystkie dzieci są zdolne : jak marnujemy wrodzone talenty / Gerald Hüther, Uli Hauser ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : Wydawnictwo Dobra Literatura, 2014. SYG: Nr_inw.: 43337
 • Zdolni w szkole, czyli o zagrożeniach i możliwościach rozwojowych uczniów zdolnych : poradnik dla nauczycieli i wychowawców : praca zbiorowa / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej, Dominiki Jastrzębskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. SYG: Nr_inw.: 42214,  42215, 42662
 • Zdolności intelektualne dzieci 10-12-letnich i ich uwarunkowania w pracy szkoły / Elżbieta Ziółkowska-Rudowicz ; [przedm. Heliodor Muszyński]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. SYG: Nr_inw.: 26802, 226 d
 • Debiutant czy ekspert? : identyfikacja i samoocena uzdolnień uczniów / Janina Uszyńska-Jarmoc, Beata Kunat. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. SYG: Nr_inw.: 44686
 • Zafascynowani światem : efektywne wspieranie rozwoju zdolności i zainteresowań uczniów w codziennej praktyce szkolnej / Tomasz Knopik ; Ośrodek Rozwoju Edukacji. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2018. SYG: Nr_inw.: 44814, 44815
 • Dobór i kształcenie uczniów zdolnych : studium porównawcze o legitymizacji instytucji edukacyjnych / Grzegorz Szumski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Wydaw. : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1995. SYG: 37.091.3 Nr_inw.: 39023 czyt. , 40344
 • Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 1 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Dreszer i Joanny Cieślikowskiej. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. SYG: Nr_inw.: 41620
 • Osobowościowe i środowiskowe uwarunkowania rozwoju ucznia zdolnego. T. 2 / pod red. Wiesławy Limont, Joanny Cieślikowskiej i Joanny Dreszer. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010. SYG: Nr_inw.: 41621
 • Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej / pod red. Elizy Chodkowskiej, Marty Uberman. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011. SYG: Nr_inw.: 41745
 • Jak pracować ze zdolnymi ? : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Marcin Braun, Maria Mach. -  Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. SYG: Nr_inw.: 42212, 42213, 42653
 • Odkrywanie talentów : wybrane problemy diagnozy, wspierania rozwoju i edukacji / pod red. Krystyny Barłóg, Aleksandry Mach, Małgorzaty Zaborniak-Sobczak ; [PAN Polska Akademia Nauk. Zespół Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2012. SYG: Nr_inw.: 42692
 • Jak pracować z uczniem zdolnym? : poradnik dla nauczycieli historii / Małgorzata Machałek ; współpraca Jarosław Usowicz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2013. SYG: Nr_inw.: 42937
 • Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży / Judy W. Eby, Joan F. Smutny ; tł. [z ang.] Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. SYG :  37.091.3 Nr_inw.: 43143 czyt.
 • Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane / Janet Bates, Sarah Munday ; [tł. Robert Waliś]. - Warszawa : Wydawnictwo K.E. Liber, 2005. SYG: 37.091.3 Nr_inw.: 40337 czyt.
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej o uczniu zdolnym / [zeszyt oprac. A. Barański et al.]. - Warszawa : MEN. Biuro Administracyjno-Gospodarcze, 1999. SYG: Nr_inw.: 206 R, 207 R

Artykuły z czasopism:

 • Budzenie zainteresowań / Danuta Bula // Wychowawca. - 2016, nr 5, s. 7-10.
 • Funkcja szkoły w rozwoju ucznia zdolnego we wczesnej edukacji / Joanna Skoczylas. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 2, s. 34-45.
 • Geny czy środowisko? / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 20, s. 16
 • Identyfikowanie ucznia zdolnego w szkole / Joanna Skoczylas. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 6, s. 23-29.
 • Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? / Magdalena Żyła // Życie Szkoły. 2014, nr 11, s. 28-29.
 • Jak pracować z uczniem zdolnym / Bogdan Urbanek. W; Nowa Szkoła. 2016, nr 7, s. 32-43.
 • Jak rozpoznać indywidualne zdolności dziecka i rozwijać jego potencjał? / Magdalena Goetz. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. 2018, nr 2, s. 30-33.
 • Jak wykorzystać zainteresowania uczniów / Magdalena Goetz. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 5, s. 52-54.
 • Kompetencje nauczyciela w pracy z uczniami zdolnymi : wybrane wyniki badań empirycznych nad edukacyjnym wspieraniem rozwoju uczniów zdolnych / Beata Dyrda. W: Chowanna. 2013, t. 2 (41), s. 245-261.
 • Mały geniusz : jak rozpoznać czy nasze dziecko jest zdolne? / Agnieszka Kempińska. W: Bliżej Przedszkola. 2010, nr 4, s. 40
 • Nauczyciel edukacji początkowej a uczeń zdolny : wokół problemu (nie)kompetencji / Małgorzata Kwiatkowska-Góralczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2018, nr 4, s. 13-21.
 • Nieidealny uczeń zdolny / Kinga Chojnacka, Weronika Sobczak, Weronika Syska ; konsul. Karolina Appelt. W: Remedium. 2016, nr 11, s. 14-15.
 • Palec, mózg, matematyka / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 50, s. 16.
 • Pedagogika pozytywna, czyli jak odnaleźć supermoce / Kamila Witerska. W: Bliżej Przedszkola. 2019, nr 5, s. 18-19.
 • Praca nauczyciela z uczniem zdolnym w szkole podstawowej / Magda Jaskulska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2018, nr 2, s. 20-27.
 • Praca z dzieckiem zdolnym w przedszkolu / Joanna Skoczylas. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 6, s. 35-38.
 • Projekt zajęć dla uczniów uzdolnionych / Katarzyna Pluta. W: Nauczanie Początkowe. - 2012/2013, nr 3, s. 86-93.
 • Przygotowanie nauczycieli przedszkoli oraz edukacji wczesnoszkolnej do rozpoznawania w grupie rówieśniczej dzieci zdolnych / Samanta Derwich-Zdybel. W: Szkoła Specjalna. 2016, nr 1, s. 5-16.
 • Psychologia mądrości : w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych / Andrzej Sękowski, Tomasz Knopik. W: Chowanna. 2014, t. 2(43), s. 95-110.
 • Rozpoznawanie uzdolnień artystycznych/teatralnych u dzieci / Teresa Giza. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2017/2018, nr 3, s. 42-49.
 • Uczeń szczególnie uzdolniony / Kaja Chojnacka. W: Remedium. 2015, nr 1, s. 28-29.
 • Uczeń zdolny : jak nie zniechęcić dziecko do nauki / Kinga Rusin. W: Życie Szkoły. 2014, nr 11, s. 8-10.
 • Uczeń zdolny w klasie : wyróżnienie czy...? / Aleksandra Wachowiak. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 60-72.
 • Uczeń zdolny w warunkach współczesnej szkoły / Bogumiła Bobik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2013, nr 9, s. 31-36.
 • Uwaga pasja / Anna Witkiewicz. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2018, nr 4, s. 68-72.
 • Wspieranie uczniów zdolnych / Urszula Solińska. W: Wychowawca. 2016, nr 5, s. 16-17.
 • Wspieranie zdolności i talentów uczniów w szkole podstawowej / Gertruda Zając. W: Wychowawca. 2014, nr 9, s. 12-15.
 • Wychować geniusza?! / Aleksandra Jodko, Aleksandra Salwa. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2014, nr 3, s. 54-57.
 • Wymagania, które rozwijają / Magdalena Goetz. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. 2018, nr 3, s. 33-35.
 • Zadania szkoły we wspomaganiu ucznia zdolnego / Beata Bryś. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 1, s. 54-57.
 • Zdolności twórcze, czyli sposób na niekonwencjonalne myślenie i działanie / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 59-61.