Fobia szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2021

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnoza nerwic szkolnych / Krzysztof Klimasiński. W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21. 10. 1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 35676 czyt.
 • Diagnozowanie fobii szkolnej – dylematy pedagogiczne. W: Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 207-217. 40987
  Dziecko z fobią przedszkolną. W: Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - S. 47-55. 43122
 • Fobia szkolna / Jan Tatarowicz. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 1151-1153. 36457 czyt.
 • Fobia szkolna. W: Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 59- 64. 38379
 • Fobia szkolna. W: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - S. 106. 41040
 • Fobie. W: Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003. - S. 335-338. 38245 czyt.
 • Gdy dziecko się boi / Monika Szpecht-Tomann ; tł. Jakub Cieśla. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009. 41085
 • Inny w szkole. Odmowa chodzenia do szkoły – problem nierozpoznany / Anna Steinhagen. W: Inny w przestrzeni społecznej / pod red. Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 101-115. 42552
 • Inteligencja, motywacja do nauki i lęk szkolny u wychowanków pogotowia opiekuńczego i domu dziecka / Agnieszka Klaus-Strożek, Ewelina Czarnecka. W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. [37]-57. 41069
 • Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G. Mattis, Thomas H. Ollendick ; przekł. Ewa Zaremba-Popławska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 1529(B)
 • Mamo, boję się szkoły / Giovanna Ramera ; il. Cristiana Pietta ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; tł. Ryszard Zajączkowski ; konsult. merytoryczna Maria Molicka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007. 2056(B)
 • Nauka szkolna źródłem lęku dzieci / Sabina Guz. W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 81-87. 39569
 • Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings [oraz] (Neville King, Bruce Tonge) ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 1285(B)
 • Odmowa chodzenia do szkoły jako zaburzenie funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej / Ewa Jarosz. W: Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", Teresa i Józef Śniecińscy, 2006. - S. 281-[292]. 38062
 • Odmowa chodzenia do szkoły. W: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place; tł. Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - S. 40-63. 36243
 • Odmowa chodzenia do szkoły. W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 297-[305]. 44696
 • Odmowa chodzenia do szkoły / Artur Kołakowski. - Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. - S. 388-414 43854
 • Strach przed szkołą. W: Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - S. 104-105. 37434
 • Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska. - Wydanie 1. - dodruk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. 43835
 • Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobia szkolna / Jan Łysek. W: Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. - S. 65-[83]. 35199
 • Zjawisko agresji i lęku w szkole wiejskiej i miejskiej / Anna Rożnowska. W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21. 10. 1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. [209]-222. 35676 czyt.
 • Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. 1765(B)

 Artykuły z czasopism:

 • Fobia szkolna : jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 22-23.
 • Fobia szkolna / Julia Kochelak. W: Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 12-13.
 • Fobia szkolna: co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły / Magdalena Pitala, Ewa Srebro. W: Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54.
 • Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji / Irena Stańczak. W: Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 14-19.
  O wagarach i fobii szkolnej w literaturze / Aneta Paszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 36-41.
 • Odmowa chodzenia do szkoły – problem wychowawczy czy zdrowotny? / Aleksandra Lamparska. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22.
 • Szkoła pełna fobii / Anna Bronisz. W: Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49.