Motywacja do nauki

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2007-2020

Wyboru dokonał: Dariusz Kapitan

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

• Aktualne problemy pedagogiczne : konteksty i wyzwania / red. nauk. Daria Becker-Pestka, Elżbieta Kowalik. - Gdańsk : Wyższa Szkoła Bankowa ; Warszawa : CeDeWu, 2016. 75134 czyt.
• Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przełożył Andrzej Lipiński. - Słupsk : Dobra Literatura, 2015. 75241czyt. 74023
• Edukacja, która zmienia życie : 12 narzędzi umysłu, króre rozpalają miłość do nauki / Marilee Adams ; [przekład Jan Muranty]. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza "Logos", cop. 2016. 74626
• Fińskie dzieci uczą się najlepiej / Timothy D. Walker ; przełożyła Marta Kisiel-Małecka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, copyright 2017. 76037
• Jak motywować uczniów do nauki języka obcego : motywacja w teorii i praktyce / Marek Szałek. - Poznań : Wagros, 2004. 71307
• Lęk przed matematyką : poglądy, badania, rozwiązania / Urszula Oszwa. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2020. 79239
• Metoda projektu w doradztwie zawodowym / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018. 76074
• Motywacja do nauki / Martin V. Covington, Karen Manheim Teel ; przekł. Sylwia Pikiel.-Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 59868czyt. 59869 60334
• Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, cop. 2016.74527
• Motywacja do uczenia się uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak ; Białystok : Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu, cop. 2016.74527
• Motywacyjna rola dramy w glottodydaktyce / Alicja Gałązka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2008. 65153czyt. 65152
• Motywowanie uczniów do nauki / Jere Brophy ; [tł. Krzysztof Kruszewski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. 58703czyt. 58704 59219.
• Motywowanie uczniów do nauki i dobrego zachowania czyli "Pozytywne przyłapania" / Magdalena Kochanowska, Żaneta Maruńczak, Daria Kapica-Przewoźnik. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2020. 79595
• Motywowanie uczniów w praktyce / Grażyna Uhman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005. 61364czyt. 61365
• Motywy szkolnego uczenia się młodzieży / Zygmunt Putkiewicz. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, dr. 1971. 14024 14025
• Psychologia wychowawcza : samoświadomość, aktywność, stosunki interpersonalne / Leon Niebrzydowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. 52144czyt. 17111(b) 17112(b) 64386
• Siedem grzechów głównych nauczycieli języków obcych oraz jak je przekuć w metodyczne cnoty / Monika Badecka-Kozikowska. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2008. 71313
• Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku : pytania, refleksje, dobre rady : poradnik dla nauczycieli / Julian Piotr Sawiński. - Warszawa : Difin, 2014. 71004
• Sposoby podnoszenia motywacji na lekcjach języka obcego / Marek Szałek. - oznań : [s. n.], 1992. 3255"D"
• Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem / Scott G. Paris, Linda R. Ayres ; tł. [z ang.] Maciej Janowski i Magdalena Micińska.-Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. 6197"D"czyt. 56713 56714 56715 56716 6482"D"
• Sukcesy i porażki w uczeniu się matematyki : uwarunkowania osiągnięć matematycznych uczniów edukacji wczesnoszkolnej / Monika Szczygieł. - Kraków : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2020. 79613
• Superstudent : jak uczyć się wydajniej i skuteczniej / Olav Schewe ; przełożył Zbigniew Zawadzki ; ilustracje Ardie Aquirre. - Wrocław : Bukowy Las, copyright 2018. 76920
• Szkoła uczenia się / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. 76225
• Uczyć (się) z pasją : jak sprawić, by uczenie (się) było fascynującą podróżą / Pernille Ripp ; przełożyli Elżbieta Manthey i Wojciech Musiał. - [Słupsk] : Wydawnictwo Dobra Literatura, cop. 2017. 75883
• Zdrowe kierowanie klasą : motywacja, komunikacja, dyscyplina / Raymond M. Nakamura ; z wprow. Andrzeja Janowskiego ; tł. Zofia Janowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011. 74077

 

Artykuły z czasopism:

• Bardzo chcę, ale... / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 16, s. 14.
• Bez motywacji nie ma efektów / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak. W: Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s. 57-67
• Inteligencja emocjonalna w szkole / Małgorzata Taraszkiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 1, s. 125-129
• Jak lepiej aktywizować do uczenia się o przyrodzie? / Julian Piotr Sawiński.W: Fizyka w Szkole. 2015, nr 3, s. 41-44
• Jak lepiej motywować do uczenia się biologii? / Julian Piotr Sawiński. W: Biologia w Szkole z Przyrodą. 2011, nr 2, s. 53-58
• Jak mądrze wspierać zainteresowania, zdolności i talenty dziecka? / Magdalena Żyła.W: Życie Szkoły. 2014, nr 11, s. 28-29
• Jak motywować do nauki? / Grażyna Petrucznik.W: Wychowawca. 2013, nr 2 , s. 26-27
• Jak motywować ucznia do wysiłku fizycznego, aby był przyjemnością a nie przykrym obowiązkiem ? / Paweł Woźny. W: Lider . - 2009, nr 11, s. 22-23
• Jak motywować uczniów do nauki języka dzięki zdobywaniu sprawności / Sylwia Krause.W: Języki Obce w Szkole. - [R.] 52, nr 6 (2008), s. 186-190
• Jak motywować uczniów na lekcjach języka polskiego? : od teorii do praktyki / Krzysztof Gierszal. W:Język Polski w Gimnazjum. R. 8, nr 3 (2006/2007), s. 7-19
• Jak wykorzystać uczniowskie pragnienia i marzenia / Julian Piotr Sawiński.W: Geografia w Szkole. 2008, nr 6, s. 11-18
• Jak wykorzystać wiedzę potoczną ucznia / Maria Anna Zając.W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s. 79-84
• Jak wzmacniać motywację do nauki? / Henryk Kraszkiewicz.W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 10, s. 21-22
• Jak zachęcić uczniów do pracy zespołowej? / Małgorzata Łoskot. W: Polonistyka . - 2016, nr 1, s. 30-31
• Jak zmotywować uczniów do działania / Roma Kadzikowska-Wrzosek.W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 15-24
• Jaki uczeń, takie osiągnięcia? / Ewa Czerniawska, Bogdan Zawadzki. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 3, s. 69-76
• M jak (dobra) motywacja / Magdalena Goetz.W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 51/52, s. 11.
• Moje refleksje o angielskim systemie motywacji w szkole / Agnieszka Tarabuła. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 1, s. 166-168
• Motywacja / Klemens Stróżyński. :W Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 4, s. 25-30
• Motywacja do nauki języka obcego / Katarzyna Baumann. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 177-179
• Motywacja do nauki z perspektywy neurobiologicznej. Cz. 2 / Marta Komorowska.W: Remedium. 2008, nr 9, s. 8-9
• Motywacyjne działanie komputera / Henryk Kraszkiewicz.W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 11, s. 5-6
• Motywować - zachęcać, inspirować : refleksja o procesie uczenia motywacji : perspektywa charakterologiczna / Agata Celińska-Miszczuk.W: Katecheta. 2015, nr 9, s. 5-15
• Motywować bez ocen... / Jadwiga Adamus.W: Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 497-501
• Motywowanie uczniów / Anna Lidia Brzywca.W: Dyrektor Szkoły. 2009, nr 3, s. 22-24
• Motywuj i ucz! / Magdalena Kaszulanis.W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 48, s. 10
• Motywująca informacja zwrotna / Beata Humięcka. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 7, s. 51-53
• Mój sposób na motywację / Irena Konopko. W: Katecheta. 2015, nr 9, s. 38
• Najważniejsza jest motywacja / Marcin Florkowski.W: Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 3, s. 11
• Nieoszlifowane diamenty / Elżbieta Rembiasz.W: Remedium. 2009, nr 3, s. 6-7
• O motywacji we wczesnoszkolnym nauczaniu języków obcych słowami dzieci / Anna Jaroszewska. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 1, s. 51-55
• O motywowaniu punktami / Przemysław Bąbel. W: Psychologia w Szkole. 2009, nr 2, s. 99-106
• O motywowaniu uczniów do nauki / Wioletta Kozak. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 2, s. 25-30
• O sztuce motywacji uczniów do nauki / Ewa Grodecka.W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 9, s. 46-47
• O wielkiej roli motywowania / Danuta Bula. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 85-93
• Od twórczego nauczyciela do twórczego ucznia / Renata Michalak.W: Życie Szkoły. 2010, nr 2, s. 11-17
• Orientacja defensywna ucznia / Waldemar Kozłowski. W: Edukacja. 2007, nr 2, s. 18-32
• Pochwała czy zachęta : w poszukiwaniu najefektowniejszych sposobów motywacji ucznia do pracy / Karolina Horak. W: Języki Obce w Szkole. 2007, nr 4, s. 180-181
• Pochwała pochwały / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, s. 5
• Praca domowa „niewolnicza” czy twórcza : między lekturą a tekstem swobodnym / Bernadeta Niesporek-Szamburska.W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 9, s. 63-75
• Praca nad motywacją z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w chmurze / Robert Baca. W: Matematyka. 2021, nr 4, s. 43-47
• Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań uczniów / Joanna Kosowska. W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 2, s. 62-68
• Różnice indywidualne i ich rola w procesie akwizycji językowej / Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska.W: Języki Obce w Szkole. 2008, nr 6, s. 15-24
• Szkolny „wyścig szczurów” / Jadwiga Radwańska.W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 4, s. 19-29
• Uczenie bierne czy aktywne? / Małgorzata Taraszkiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 1, s. 117-123
• Wybrane aspekty funkcji motywacyjnej oceny widzianej z perspektywy uczniów i nauczycieli / Grażyna Szyling. W Edukacja. 2008, nr 1, s. 23-33
• Zasdy skutecznej edukacji / Przemysław Bąbel. W: Psychologia w Szkole. 2007, nr 2, s. 67-78
• Zastosowanie metody projektów jako działania wspomagającego długotrwałe motywowanie uczniów / Anna Bąk. :W Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 1, s. 131-134
• Zmotywowana klasa czyli jak nauczyciel może spełnić swoje marzenia / Urszula Grygier. W: Nowa Szkoła. 2008, nr 3, s. 28-34
• Zrozumieć problem motywacji / Małgorzata Siekańska.W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 4, s. 15-24
• Żeby chciało się chcieć! / Aleksandra Denst-Sadura.W: Głos Nauczycielski. - 2014, nr 30/31, s. 24