Zestawienia bibliograficzne - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1983-2020

Wyboru dokonała : Alina Kierepka

 

Tytuł: Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dziś idę walczyć, Mamo... : najmłodsi w walce o wolną Polskę 1863-1989 / Joanna Wieliczka-Szarkowa, Franciszek Szarek. - Kraków : Wydawnictwo AA, copyright 2018. 76942
 • Leopold Skulski : premier z Zamościa : 1877-1939(45) / Łukasz Kot. - Zamość : Wydawnictwo GreenART, 2007. 63756
 • Orzeł biały, czerwona gwiazda : wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 / Norman Davies ; przekł. [z ang.] Andrzej Pawelec. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2006. 62262
 • Pisma zbiorowe : wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych. T. 7 / Józef Piłsudski ; [tom niniejszy wstępem zaopatrzył Józef Moszczeński]. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. 54492
 • Powrót na mapę Europy / Janusz Osica. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. 17591(b)
 • Rok 1920 : wojna polsko-radziecka we wspomnieniach i innych dokumentach / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990. 53826 ; 4428"D"
 • Rozkazuję ! : rozkazy z lat 1914 do 1920 / Józef Piłsudski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Miniatura, 1989. 52919
 • Wojna 1920 : dramat Piłsudskiego / Mieczysław Pruszyński. - Wyd. 3 rozsz. z przedmową Janusza Pajewskiego. - Warszawa : "Graf Punkt", 1999. 58524
 • Wojna polsko-radziecka 1918-1920 / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. 53056czyt. ; 53057
 • U progu niepodległości : wspomnienia z lat 1915-1921 / Tadeusz Bąblewski. - Warszawa : Centrum im. Adama Smitha, 1996. 68488

Zamojszczyzna:

 • Bitwa zamojska 1920 : Zamość, Komarów, Hrubieszów / Piotr Krukowski. - Warszawa : Wydawnictwo Bellona, copyright 2018. 62262
 • Cześniki [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 167-172 46078
 • Dwudziestolecie międzywojenne [W:] Zamojszczyzna : 1918-1959 / Zygmunt Klukowski. - Wydanie 3, poprawione, rozszerzone. - Warszawa : Ośrodek Karta, 2017. - 15-18 75864
 • Po bitwie [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 173-178 46078
 • Zamość [W:] Historia jednego konia / Izaak Babel ; tł. [z ros.] Mieczysław Binom [et al.]. - Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", 1983. - S. 154-159 46078

Artykuły z czasopism:

 • Ad Memoriam : wnioski ze Smoleńska / Wojciech Grzelak. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 24/25, s. XLVII
 • Bolszewika Goń, Goń, Goń! / Maciej Pawlicki. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 80-83
 • Czas wielkich dowódców, wielkich wojen / Michał Muzyczuk. W: Sieci. 2019, nr 9, dod. Sukcesy XX-lecia Międzywojennego 1918-1939, odc. 2, Wojskowość czas wielkich dowódców, s. 1-5
 • Dziadek Marian z 11 eskadry / Robert Horbaczewski. W: Kronika Tygodnia. 2016, nr 31, s. 17
 • Dzieci przeciw bolszewikom / Tomasz Łysiak. W: wSieci. 2015, nr 32, s. 67-69
 • Dziennik jako inspiracja literacka : (Izaak Babel - "Dziennik 1920" a "Konarmia") / Małgorzata Semczuk. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 17-25
 • Dzieje pierwszych dwudziestu miesięcy II Rzeczypospolitej czy monografia gabinetu Leopolda Skulskiego / Henryk Bartoszewicz. W: Dzieje Najnowsze. 2008, nr 2, s. 134-145
 • Gdyby Legiony nie powstały... / Janusz Odziemkowski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 2, s. 5-14
 • Grono wybitnych wojskowych II RP jest szczególnie liczne : z dr. Andrzejem Gładyszem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego rozmawia Maciej Wolny. W: Sieci. 2019, nr 9, dod. Sukcesy XX-lecia Międzywojennego 1918-1939, odc. 2, Wojskowość czas wielkich dowódców, s. 6-7
 • Izaak Babel w Beresteczku / Jan K. Ostrowski. W: Mówią Wieki. 2018, nr 7, s. 34-38
 • Izolacjonizm i "appeasement" : Waszyngton i Londyn wobec imperium sowieckiego oraz polskiego kryzysu latem 1920 r. / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny. 2014, nr 4, s. 775-798
 • Jak Piłsudski chciał zostać sowieckim komisarzem / Tomasz Sommer. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 48, s. VIII-IX
 • Jazda ochotnicza / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 50, s. XXXIV-XXXV
 • Jubileusz specjalnej kolekcji poloników w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie / Lucjan Biliński. W: Bibliotekarz. 2006, nr 7/8, s. 19-25
 • Kiedy zaczęła się wojna polsko-sowiecka z lat 1919-1920? : rozważania z punktu widzenia polityczno-militarnego / Jerzy Borzęcki. W: Dzieje Najnowsze. 2013, nr 3, s. 25-37
 • Klęska 1 Brygady Piechoty Rezerwy na Wołyniu w czerwcu 1920 r. w materiałach śledztwa prokuratorskiego / Leszek Kania (Uniwersytet Zielonogórski). W: Dzieje Najnowsze. 2019, nr 3, s. 29-49
 • Klucz do zwycięstwa : z historykiem prof. Januszem Odziemkowskim rozmawia Tomasz Plaskota. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 33, s. 70-72
 • Leopold Skulski : premier z Zamościa / Łukasz Kot. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2006, nr 1/2, s. 152-159
 • "Lewa wolna" albo o spiskach Piłsudskiego z Leninem / Andrzej Nowak. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 184-204
  Tekst referatu wygłoszonego na konferencji w Rapperswilu poświęconej pamięci Józefa Mackiewicza i Barbary Topolskiej.
 • Marszałek Piłsudski jako wódz / Zygmunt Matuszak. W: Mówią Wieki. 2008, nr 8, s. 46-50
 • Najważniejszy jest wywiad! / Grzegorz Nowik. W: Głos Nauczycielski. 2011, nr 33, s. 14-15
 • Ojciec trafił do Ostaszkowa / Marek A. Koprowski. W: Najwyższy Czas!. 2017, nr 15, s. XLVI-XLVIII
 • Ostatnia strategiczna formacja konna w dziejach świata : historia 1 Armii Konnej Siemiona Budionnego (1919-1923) / Aleksander Smoliński. W: Wiadomości Historyczne. 2007, nr 4, s. 18-27
 • Pamiętnik ochotnika z roku 1920 / Władysław Kocot ; oprac. Krzysztof Wiśniewski. W: Mówią Wieki. 2006, nr 8, s. 38-43
 • Pierwsze próby samodzielności narodowej i politycznej Ukrainy. Cz. 3, Zduszeni przez Sowietów / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 21, s. 23
 • Piłsudski kontra Rozwadowski : z Henrykiem Nicponiem, autorem książki "Polowanie na generała : Piłsudski kontra Rozwadowski", rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 47/48, s. XIX-XX
 • Polrewkom : kaci na polskiej plebanii / Dawid Zagził. W: Mówią Wieki. 2017, nr 3, s. 88-91
 • Polska zdradzona / Andrzej Nowak. W: wSieci. 2015, nr 24, s. 60-64
  Fragm. książki: "Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement".
 • Propaganda obronna w Polsce w rozstrzygającym okresie wojny polsko-sowieckiej 1920 r. / Henryk Lisiak. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 4, s. 3-25
 • Przedwiośnie oraz inne pory roku / Włodzimierz Bolecki. W: Teksty Drugie. 2015, nr 2, s. 105-119
 • Rzeczpospolita Habsburska / Marcin Szymaniak. W: Focus Historia. 2018, nr 6, s. 34-37
 • Sceptyczna narracja o zwycięskiej wojnie : (Józefa Mackiewicza "Lewa wolna") / Janusz Goćkowski. W: Arcana. 2007, nr 2/3, s. 205-223
 • Sierpień 1920 roku pod Warszawą : z profesorem Januszem Odziemkowskim, historykiem, wykładowcą akademickim, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 33/34, s. LIX-LXI
 • Sikorskiego triumf nad Wkrą / Andrzej Rafał Potocki. W: Sieci. 2018, nr 33, s. 71-73
 • Ślepa uliczka "appeasementu" / Andrzej Nowak ; rozm. przepr. Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2015, nr 9, s. 13-17
 • Tajna misja w Rydze / Jan Piskurewicz. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 3, s. 52-55
 • Triumf nad Niemnem / Kazimierz Pytko. W: Focus Historia. 2020, nr 1, s. 34-39
 • Uważam Piłsudskiego za polskiego superherosa : z Waldemarem Łysiakiem rozmawia Leszek Szymowski. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 36/37, s. XXII-XXIII
 • Wojna nieunikniona / Tadeusz A. Olszański. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 28, s. 64-67
 • Wojna polsko-bolszewicka 1920 roku / Janusz Korwin-Mikke W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 34/35, s. LII-LIII
 • Wódz, który nie sprostał wyzwaniu / Tadeusz A. Olszański. W: Tygodnik Powszechny. 2019, nr 49, s. 60-63
 • Wyprawa wileńska 1919 roku / Grzegorz Ćwik. W: Mówią Wieki. 2012, nr 4, s. 37-41
 • Zamojski rodowód premiera Leopolda Skulskiego / Łukasz Kot. W: Archiwariusz Zamojski. 2006, s. 27-36
 • Zapis społecznikostwa / Marek Jan Chodakiewicz. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 51/52, s. XLII-XLIII
 • Zapomniane bitwy 1920 roku / Bogusław Kubisz. W: Mówią Wieki. 2013, nr 8, s. 8-11
 • Zaprzepaszczony Blitzkrieg (1) / Przemysław Jaskółowski. W: Wychowawca. 2020, nr 4, s.24-25
 • Zmarnowane zwycięstwo : z Piotrem Zychowiczem rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2015, nr 35/36, s. VII-IX
  Wokół książki "Pakt Piłsudski-Lenin : czyli jak Polacy uratowali bolszewizm i zmarnowali szansę na budowę imperium".

Zamojszczyzna:

 • Bohaterska sanitariuszka / Piotr Tarasiuk. W: Kronika Tygodnia. 2020, nr 1, s.17 Dotyczy Teresy Grodzińskiej (1899-1920)
 • Bohaterska sanitariuszka : pamięci Teresy Grodzińskiej w 120. rocznicę urodzin / au. W: Tygodnik Zamojski. 2019, nr 52, s. 24
 • Odkrycie pod pomnikiem Legionisty w Hrubieszowie / Ewa Prusicka-Kołcon. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2004, nr 3/4, s. 107-112
 • Inne oblicze wojny 1918-1920 na Zamojszczyźnie / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2016, nr 2, s. 89-94
 • Inżynier Józef Kolanowski : chichot historii / Janusz Panasiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2012, nr 3, s. 77-78
 • Jak to na wojence ładnie ... / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2014, nr 34, s. 18-19
 • Od euforii do zwątpienia : wsie podzamojskie w latach 1914-1944 / Wiesław Bondyra. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2008, nr 3, s. 22-26
 • Pogrom Żydów w Zamościu w sierpniu 1920 r. / Waldemar Maziarczyk. W: Archiwariusz Zamojski. 2004, s. 57-60
 • Udział zamojskich uczniów w wojnie 1920 r. / Bogdan Szyszka. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2013, nr 4, s. 77-78
 • Wołoszański pod Komarowem / her. W: Tygodnik Zamojski. 2015, nr 31, s. 10
 • Wyglądanie bolszewików. Cz. 1, Przygotowania do obrony Zamościa w 1920 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 33, s. 25
 • Wyglądanie bolszewików. Cz. 2, Obrona Zamościa w 1920 r. / Jacek Feduszka. W: Tygodnik Zamojski. 2018, nr 34, s. 24-25
 • Zapomniana bohaterka wojny z bolszewikami / Marcin Schirmer. W: Sieci. 2020, nr 8, dod. W Sieci Historii, s. 6-7               Dotyczy sanitariuszki Teresy Grodzińskiej (1899-1920)
 • Ze szkoły na front: udział zamojskich uczniów w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. / Bogdan Szyszka. W: Tygodnik Zamojski. 2013, nr 43, s. 21
 • Zielone kadry Zamojszczyzny / Zbigniew Stankiewicz. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2018, nr 1, s. 83-85
 • Znowu rozbiliśmy konnicę Budonnego! / Bogdan Nowak. W: Kronika Tygodnia. 2019, nr 32, s.18

Recenzje i polemiki:

 • Bezsilność zwycięzców / Włodzimierz Suleja. W: Dzieje Najnowsze. 2016, nr 1, s. 253-257
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Warszawa, 2015.
 • Appeasement jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka) / Jan Pomorski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3,A s. 269-298
  Polemika z: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię "zdrady"? / Andrzej Nowak. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3, s. 269-312
  Polemika z: Appeasement jako ostrzeżenie : rozważania o historiografii i polityce historycznej : (wokół "Pierwszej zdrady Zachodu" Andrzeja Nowaka) / Jan Pomorski. W: Dzieje Najnowsze. 2017, nr 3
 • Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914-1945) / Leszek Kuk. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1, s. 123-148
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • O pojęciach "zdrady" i "Zachodu" w kontekście historii politycznej Europy XX wieku : uwagi na marginesie refleksji Leszka Kuka / Andrzej Nowak. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 4, s. 753-760
  Polemika z: Między wielkością a małością : Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914-1945) / Leszek Kuk. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1."Pierwsza zdrada Zachodu" : wokół książki Andrzeja Nowaka / Marek Kornat. W: Kwartalnik Historyczny. 2017, nr 1, s. 149-166
  Zawiera recenzję książki: Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków, 2015.
 • [Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 - recenzja] / Przemysław Olstowski. W: Dzieje Najnowsze. 2014, nr 4, s. 186-191
  Zawiera recenzję książki: Armia Rezerwowa gen. Sosnkowskiego w roku 1920 / Jerzy Kirszak. - Warszawa, 2013.
 • Czytanie jako sport ekstremalny : paluszki imperiów / Wojciech Stanisławski. W: Sieci. 2018, nr 50, s. 58-59
  Zawiera recenzję książki: Nasza wojna. T 2, Narody 1917-1923 / Włodzimierz Borodziej, Maciej Górny. - Warszawa 2018.
 • [Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) - recenzja] / Krzysztof Kloc. W: Dzieje Najnowsze. 2014, nr 4, s. 179-186
  Zawiera recenzję książki: Granice Rzeczpospolitej i konflikt polsko-bolszewicki w amerykańskich raportach dyplomatycznych i wojskowych (1919-1921) / Janusz Cisek. - Kraków, 2012.
 • [Pol'skij plen : voennoslužaâie Krasnoj armii v plenu u Polâkov v 1919-1921 godah - recenzja] / Wojciech Materski. W: Dzieje Najnowsze. 2012, nr 2, s. 234-246
  Zawiera recenzję książki: Pol'skij plen : voennoslužaâie Krasnoj armii v plenu u polâkov v 1919-1921 godah / Giennadij Filippowicz Gennadij Filippovič Matveev, Viktoriâ Stanislavovna Matveeva. - Moskva, 2011.
 • [Polsko-sovetskaja vojna 1919-1920 gg. - recenzja] / Romuald Wojna. W: Dzieje Najnowsze. 1997, nr 3, s. 222-227
  Zawiera recencję książki: Polsko-sovetskaja vojna 1919-1920 gg. / Irina V. Michutina. - Moskva, 1994.
 • [Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 - recenzja] / Mieczysław Wrzosek. W: Dzieje Najnowsze. 1999, nr 1, s. 168-172
  Zawiera recenzję książki: Społeczeństwo województwa kieleckiego wobec wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 / Mieczysław Bolesław Markowski. - Kielce, 1998.
 • Zanurzeni w opowieści / Michał Nalewski. W: Twórczość. 2012, nr 3, s. 106-109
  Zawiera recenzję książki : Konik, szabelka / Anna Nasiłowska. - Warszawa, 2011.
 • Z wdzięczności za Kościuszkę / Paweł Skworoda. W: Mówią Wieki. 2006, nr 4, s. 58
  Zawiera recenzję książki : Dług honorowy : amerykańscy piloci Eskadry Myśliwskiej im. Kościuszki w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 : zapomniani bohaterowie / Robert F. Karolevitz, Ross S. Fenn. - Warszawa, 2005.

Dokumenty multimedialne:

 • Historia Polski [Film]. Cz. 1, Bitwa Warszawska 1920 / real. Zbigniew Wawer. 53 min. Cz. 2, Powstanie Warszawskie w dokumentach / real. Witold Zadrowski. 54 min. Cz. 3, To było w tym mieście... / program Krystyny Mokrosińskiej z TVP 2. 20 min. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2010].
  W filmach wykorzystano materiały z archiwów polskich i zagranicznych.
  628 CD

Młodociane macierzyństwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2001-2013

Wyboru dokonał(a) : Aleksandra Kopczyńska

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W HRUBIESZOWIE

Wydawnictwa zwarte:

 • Charakterystyka porównawcza wybranych cech osobowości młodocianych matek i uczennic liceum ogólnokształcącego / Tomasz Kucharski, Magdalena Palkij // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne wymiary zagrożeń i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : „Akapit”, 2007. - S. 234-255.
 • Ciąże nieletnich i ryzykowne zachowania seksualne / J. Jeffries McWhirter // W: Zagrożona młodzież : ujęcie kompleksowe dla pracowników poradni, nauczycieli, psychologów i pracowników socjalnych / J. Jeffries McWhirter [i in.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005. – S. 214-250.
 • Jak usamodzielnić „dziecko” z dzieckiem? Program usamodzielnienia niepełnoletniej matki z dzieckiem w świetle idei i praw / Magdalena Palkij // W: Środowisko, młodzież, zdrowie : pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży / red. nauk. Jan A. Malinowski, Aleksander Zandecki. - Toruń : „Akapit”, 2007. - S. 222-233.
 • Małoletnia matka - ogląd zjawiska / Barbara Kromolicka // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : „Akapit”, 2010. – S. 52-60.
 • Nastoletnie matki : psychologiczne aspekty ciąży, porodu i połogu / Mariola Bidzan. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2007.
 • Nieletnie dziewczęta samotnie wychowujące dzieci a ich przygotowanie do radzenia sobie z ograniczeniami losu : diagnoza stanu kompetencji / Anna Więcławska. - Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005.
 • Przypadkowe rodzicielstwo nastolatków // W: Psychospołeczne komponenty nieprzystosowania : wybrane zagadnienia / Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2007. - S. 92-94.
 • Rodziny niepełne biologicznie niezamężnych matek z dziećmi // W: Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży / Elżbieta Jundziłł. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2003. - S. 82-83.
 • Specyfika młodocianego macierzyństwa oraz sytuacja życiowa nastoletnich matek / Teresa Olearczyk // W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. - Toruń : „Akapit”, 2010. - S. 61-74.
 • Sytuacja emocjonalno-społeczna nieletnich matek wychowujących nieślubne dziecko / Tadeusz Rymarz // W: Zagadnienia marginalizacji i patologizacji życia społecznego / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005. - S. 184-191.

Artykuły z czasopism:

 • Cechy współczesnego macierzyństwa / Joanna Pawełska // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1/2, s. 28–39.
 • Chwila zapomnienia / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 9, s. 12.
 • Ciąża nastolatek jedną z przyczyn zawierania małżeństw przez młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 13-19.
 • Ciąża nieletniej - głos wychowawcy / Tomasz Nesterak // Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 47-49.
 • Dlaczego dzieci rodzą dzieci? / Marcin Florkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 18.
 • Dzieci i ich dzieci / Iza Michalewicz // Polityka. - 2009, nr 17, s. 28-30.
 • Edukacja seksualna ABC / Katarzyna Urban // Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 10-13.
 • Kiedy matka porzuca dziecko / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2012, nr 1, s. 13.
 • Małoletnie rodzicielstwo jako problem psychospołeczny / Grażyna Mikołajczyk-Lerman // Polityka Społeczna. - 2007, nr 8, s. 54-59.
 • Małżeństwo małoletniej w świetle prawa / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 44-49.
 • Nastoletni rodzice / Jolanta Stopka // Cogito. - 2005, nr 13, s. 8-10.
 • Nastoletnie macierzyństwo we współczesnej Polsce / Piotr Szukalski // Polityka Społeczna. - 2011, nr 1, s. 14-18.
 • Niechciane macierzyństwo / Mieczysław Kuriański // Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 14-15.
 • Nieletnie matki - niechciany problem / Ewa Zawisza-Masłyk // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3/4, s. 8-12.
 • Niepotrzebny brat / Maria Mojzesowicz // Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 20-21.
 • O sytuacji młodocianych matek / Anna Malec // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2004, nr 2, s. 35-38.
 • Portrety psychologiczne matek samotnych / Agnieszka Pietrzyk, Beata Nowicka // Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 1-2, s. 40-41.
 • Poziom samoakceptacji u nieletnich matek samotnie wychowujących nieślubne dzieci / Leon Niebrzydowski // Problemy Rodziny. - 2001, nr 3,
  s. 44-47.
 • Praca z małoletnimi matkami / Ewa Woldan, Ewa Seweryńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 8, s. 47-48.
 • Prawne aspekty ciąży małoletniej / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 3, s. 44-50.
 • Problemy nastolatek w ciąży / Marta Komorowska // Remedium. - 2012, nr 1, s. 6-7.
 • Profilaktyka ryzykownych zachowań dorastającej młodzieży : modele, strategie i uwarunkowania efektywności działań / Ewelina Flatow // Lider. - 2010, nr 5, s. 25-28.
 • Przyszłość młodych samotnych matek / Daria Becker-Pestka // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 62-64.
 • Rodzice w roli współrealizatorów szkolnego programu profilaktyki wczesnego rodzicielstwa / Krzysztof Wąż // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2010, nr 2, s. 233-255.
 • Rozwody małżeństw młodocianych / Urszula Kempińska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 23-28.
 • Ryzykowne zachowania seksualne adolencentów / Nina Anna Niedźwiecka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 9, s. 38-42.
 • Spór o instynkt macierzyński / Marta Bieńko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 3, s. 13-16.
 • Szkolny „Bejbi blues” / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 5, s. 4.
 • Wakacyjne (nie)przyjemności / Tomasz Garstka // Głos Nauczycielski. - 2010, nr 22, s. 12.
 • Wsparcie przede wszystkim / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 7, s. 11.
 • Wybór zawodu i stosunek do pracy małżeństw młodocianych - komunikat z badań / Urszula Kempińska // Wychowanie na co Dzień. - 2012,
  nr 3, s. 24-28.
 • Wystarczająco dobra matka / Barbara Smolińska // Charaktery. - 2003, nr 4, s. 36-38.
 • Z doświadczeń hostelu dla małoletnich w ciąży / Jarosław Pułaniecki // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 6, s. 19-21.
 • Za młodzi na seks / Ewa Miłoszewska // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 20, s. 8.
 • Zjawisko prostytucji nieletnich dziewcząt / Aldona Knapik // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2002, nr 3, s. 21.

Wychowanie do wartości

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988-2020
Wyboru dokonała: Katarzyna Grela

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte

 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 1, Ku dobru / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 76137czyt.
 • Dobro i zło w wychowaniu dziecka. T. 2, Przeciw złu / pod redakcją Michała Głażewskiego i Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2017. 76138czyt.
 • Dziecko grzeczne i niegrzeczne : dlaczego dziecku potrzebne są wartości? / Brigitte Beil ; tł. Andrzej Czarnocki. - Warszawa : "Pax", 2000. 58365czyt., 58366
 • Dziecko w świecie rodziny : szkice o wychowaniu : praca zbiorowa / pod red. Bronisławy Dymary. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. 21816(b)czyt.
 • Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 1, Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 68810czyt.
 • Edukacja, wartości, kontrowersje / redakcja naukowa Szymon Dąbrowski, Małgorzata Obrycka. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2017. 76361czyt.
 • Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych / Tesesa Wilk. - Kraków : "Impuls", 2003. 62415czyt.
 • Fundamenty dobrego społeczeństwa : wartości / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2015. 73961czyt.
 • Hierarchia wartości i sposoby ich realizacji : młodzi bydgoszczanie wobec wartości / Małgorzata Jankowska, Justyna Krasoń. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2009. 65556czyt., 65555
 • Księga wartości i dobrych obyczajów / [tłumaczenie z j. angielskiego: Karolina Tudruj-Wrożyna]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, copyright 2019. 78006
 • Kształcenie charakteru - brakujące ogniwo wychowania / Katarzyna Pawełek. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. 77517
 • Meandry miłości / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. 66896
 • Media, wartości, wychowanie / Marek Ejsmont, Beata Kosmalska. - Kraków : Impuls ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005. 60510czyt., 60511
 • Miłość - zagubiona wartość współczesnej pedagogiki / Waldemar Furmanek. - Rzeszów : Wydawnictwo Oświatowe Fosze, 2011. 66897
 • Młodzież licealna wobec wartości, samotności i pasji / Magdalena Kleszcz, Małgorzata Łączyk. - Katowice ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. 67697
 • Młodzież ponowoczesna / Ewa Sowa-Behtane. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2015. 73971
 • Postawy młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Mieczysław Gulda ; Instytut Badań Problemów Młodzieży, Uniwersytet Gdański. Instytut Nauk Politycznych. - Gdańsk : [UG. INP], 1988. 3250"D", 3251"D"
 • Społeczeństwo w czasach zmiany : badania Polskiego Generalnego Sondażu Społecznego 1992-2009 / red. nauk. Piotr Radkiewicz, Renata Siemieńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2009. 65894czyt.
 • Sztuka bycia człowiekiem : wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia : artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice / red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. 66656
 • Uczeń w świecie wartości / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010. 65800czyt., 65799
 • W poszukiwaniu międzypokoleniowej transmisji wzorców zachowań, postaw i wartości / red. nauk. Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, cop. 2013. 71274
 • Wartości i wartościowanie w edukacji humanistycznej / redakcja Magdalena Marzec-Jóźwicka ; Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego KUL. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, copyright 2013. 77844czyt.
 • Wartości i postawy nieletnich w różnych stadiach wykolejenia społecznego / Franciszek Kozaczuk. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2006. 63548
 • Wartości w procesie wychowania / Stefan Kunowski ; wstęp i wybór tekstów Beata Lenarczyk. - Kraków : "Impuls", 2003. 60877czyt., 60358, 60878
 • Wychowanie - studia teoriopoznawcze i aksjologiczne / Czesław Wiśniewski. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2009. 65615czyt., 65614
 • Z dzieckiem w świat wartości / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : Świat Książki, 2011. 66440
 • Zmiany postaw młodzieży wobec niektórych wartości życiowych / Helena Gulda. - Gdańsk : [Uniwersytet Gdański. Wydział Nauk Społecznych], 1990. 3247"D"
 • Życie w rodzinie : wartości w rodzicielstwie i partnerstwie / Jesper Juul ; [tłumaczenie z języka niemieckiego Dariusz Syska]. - Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2013. 76554
 • Życie wartościowe w perspektywie aksjologii pedagogicznej / redakcja naukowa Agata Cudowska. - Gdańsk : Katedra Wydawnictwo Naukowe, 2018. 77253czyt.

Artykuły z czasopism

 • Aksjologia profilaktyki problemowej / Krzysztof A. Wojcieszek. W: Świat Problemów. 2011, nr 6, s. 13-16
 • Aksjologiczne "pułapki" współczesnej edukacji / Janusz Mastalski. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 1, s. 13-22
 • Aksjologiczne podstawy edukacji szkolnej / Lech Sałaciński. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 25-35
 • Aksjologiczny wymiar skutecznego wychowania / Janusz Mastalski. W: Chowanna. 2008, s. 131-141
 • Bajkoterapia : wychowanie dzieci poprzez czytanie / Joanna Inglot-Kulas. W: Edukacja Wczesnoszkolna. 2018/2019, nr 2, s. 24-43
 • Budowanie odpowiedzialności - kilka refleksji pedagogicznych / Katarzyna Gabryś. W: Wychowanie na co Dzień. 1997, nr 1/2, s. 22-23
 • Być konsekwentnym / Łukasz Mrózek. W: Wychowawca. 2016, nr 7-8, s. 10-12
 • Całodzienne zajęcia z bajką terapeutyczną / Monika Litwinow. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 2, s. 40-45
 • Cud wychowania / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 9/10, s. XLVII
 • Czego Jaś się nie nauczy... / Jolanta Dobrzyńska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 12-13
 • Czego szukamy, co znajdujemy w baśniach? / Teresa Zawisza-Chlebowska. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 6, s. 18-23
 • Cztery teksty o szkole: nadzieja, profesjonalizm, perspektywa, dobro / Michał J. Kawecki. W: Lider. 2007, nr 1, s. 6-8
 • Czy w szkole można nauczyć miłości i przyjaźni / Olga Fuchs. W: Lider. 2001, nr 5, s. 7-8
 • Disco i kaligrafia / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 10, s. 70
 • Dlaczego agnostycyzm może być niebezpieczny? / Krystian Kałuża. W: Katecheta. 2015, nr 12, s. 47-50
 • Dlaczego normy i wartości są potrzebne? / Kaja Chojnacka. W: Remedium. 2017, nr 3, s. 13
 • Dni Teatru jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 73-79
 • Do czego wychowujemy dzieci i młodzież? / Małgorzata Łoskot. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 2-7
 • Dobroczynność jako element pracy wychowawczej / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 74-78
 • Dojrzałość duchowa / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 27/28, s. 24
 • Dom i przestrzeń wolności / Agnieszka Kaczor. W: Wychowawca. 2013, nr 4 , s. 30
 • Dydaktyka wartości / Patrycja Woźniak. W: Edukacja i Dialog. 2016, nr 11/12, s. 46-51
 • Dzieci listy piszą / Tomasz Chmiel, Agnieszka Kaczmarczyk ; rozmowę przeprwadziły Kinga Kamińska, Marta Łyskawińska. W: Życie Szkoły. 2016, nr 10, s. 8-10
 • Edukacja aksjologiczna dorosłych - zaniechania i potrzeby / Janina Kostkiewicz. W: Chowanna. 2005, t. 2, s. 141-147
 • Edukacja dla tradycji / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 11, s. 10-12
 • Edukacja o tolerancji i prawach człowieka / Tadeusz Peter. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 10, s. 58-59
 • Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni. Cz. 6 / Maria Przychodzińska. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 2, s. 4-9
 • Edukacyjne aspekty wielości zjawisk współczesnej kultury muzycznej. Muzyka powstająca w cyberprzestrzeni. Cz. 7 / Maria Przychodzińska. W: Wychowanie Muzyczne 2017, nr 3, s. 4-5
 • Edukacyjne przygotowanie do etycznego działania na rzecz zrównoważonego rozwoju / Ewa Szadzińska. W: Chowanna. 2016, t. 1 (46), s. 117-131
 • Emocje czym są, skąd się biorą, do czego prowadzą? / Paweł Stróżak. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 13-17
 • Etyczny akt lektury : Czytanie wobec wartości w edukacji polonistycznej / Izabela Kozłowska. W: Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej. 2019/2020, nr 1, s. 7-25
 • Funkcjonowanie dziecka w gromadzie zuchowej a jego rozwój społeczno-moralny / Dominika Machnio. W: Nowa Szkoła. 2015, nr 5, s. 38-47
 • Husaria jest w nas : z Markiem Jakubiakiem, prezesem Grupy Browary Regionalne Jakubiak, rozmawia Rafał Pazio. W: Najwyższy Czas!. 2014, nr 40, s. XI-XII.
 • Idą święta... : małe dziecko w świecie wielkich tradycji / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 44-49
 • Interpretacja wartości i norm społecznych przez młodzież - analiza porównawcza / Janina Florczykiewicz. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 2, s. 249-266
 • Inwestujmy w swoje dzieci z głową / Longina Grzegórska-Szpyt. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 100-101
 • Italo Calvino - rekomendacja prawdziwego życia, które tkwi w słowie / Grzegorz Gołaszewski. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 20-36
 • Jak uczyć o wartościach / Jacek Królikowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 6, s. 23-27
 • Jak wyleczyć mowę agresji i ignorancji? / Julian Piotr Sawiński. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 9, s. 9-15
 • Język ojczysty - zaniedbany obszar wychowania / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Kultura i Społeczeństwo. 2010, nr 2, s. 171-192
 • Kładę przed tobą ... mądrość i głupotę / Zbigniew Paweł Maciejewski. W: Katecheta. 2003, nr 11, s. 37-40
 • Konflikty (wokół) wartości / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 23, s. 16
 • Korczakowskie wychowanie do wartości / Alicja Janiak. W: Wychowawca. 2017, nr 11, s. 16-17
 • Kreowanie procesu wychowania ku wartościom zdrowia jako wyzwanie dla współczesnej edukacji przedszkolnej / Joanna Soboń. W: Lider. 2008, nr 10, s. 12-14
 • Kształcenie do pracy socjalnej w świetle ewaluacji "Spaceru Aksjologicznego" w Kobierzynie / Karolina Rożniatowska, Hubert Kaszyński, Olga Maciejewska. W: Praca Socjalna. 2019, nr 3, s. 75-92
 • Kto wykona to zadanie? : ważne aspekty i pojęcia wpisane w zadania przedszkola, wynikające z koncepcji filozoficzno-pedagogicznej podstawy wychowania przedszkolnego / Małgorzata Małyska, Małgorzata Wróblewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 28-30
 • Kultura w edukacji religijnej / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 2 , s. 20-21
 • Kulturowe uwarunkowania wychowania : geneza współczesnych uwarunkowań cywilizacyjnych / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2014, z. 1, s. 7-16
 • Kuratorzy na straży wartości / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 84-85
 • Lekcje w służbie wartości / Wiesław Przybyła. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 3, s. 7-16
 • Mając w myślach świat / Dominika Stadnicka-Strzembosz. W: Wychowawca. 2016, nr 7/8, s. 8-9
 • Mass media a młody odbiorca / Beata Gajewska. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 14
 • Media dla człowieka / Michał Drożdż. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6-7
 • Media w służbie człowiekowi / Patrycja Woźniak. W: Wychowawca. 2015, nr 11, s. 5-7
 • Między katechezą a religioznawstwem : w poszukiwaniu uzasadnienia dla nauczania religii w szkole / Artur Filipiak. W: Katecheta. 2015, nr 3, s. 89-92
 • Między tradycją a nowoczesnością : kształcenie patriotyczne i obywatelskie w nowym wymiarze / Izabela Breguła. W: Życie Szkoły. 2019, nr 7, s. 16-20
 • Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński. W: Dyrektor Szkoły. 2015, nr 9, s. 59-61
 • Misja czy powołanie? / Zbigniew Fert. W: Wychowawca. 2006, nr 10, s. 18-19
 • „Mistrz i Małgorzata” źródłem inspiracji w kształtowaniu wartości w procesie wychowania / Marzena Okrasa, Ekaterina Skakowska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 1, s. 141-155
 • Moja mama - Wielka dama - w galerii portretów kreacji mam / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 26-31
 • Moralność szkolna, czyli rozważania na początek roku / Bogdan Jankowski. W: Dyrektor Szkoły. 2012, nr 2, s. 31-33
 • Motyw próby, czyli jak wyprowadzać wartości z wielu lektur / Krzysztof Gierszal. W: Język Polski w Gimnazjum. 2008/2009, nr 3, s. 52-65
 • Na własne życzenie? : o wychowaniu zgodnie z lekturą / Teodozja Świderska. W: Język Polski w Liceum. 2006/2007, nr 3, s. 99-104
 • Najwyższa wartość / Kazimierz Denek. W: Lider. 2008, nr 7/8, s. 4-9
 • Nauczmy czerpania przyjemności z tego, co dobre / Elżbieta Olszewska ; rozm. przepr. Anna Tomczak. W: Życie Szkoły. 2012, nr 7, s. 22-25
 • Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich / Adam Skreczko. W: Wychowawca. 2006, nr 12, s. 18-19
 • Nowa literatura w odkrywaniu i urzeczywistnianiu wartości przez nastolatków / Edyta Wójcicka. W: Język Polski w Gimnazjum. 2017/2018, nr 1, s. 32-42
 • O istocie demokratyzacji szkół / Katarzyna Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 3, s. 30-32, 34-35
 • O młynarzu Sylwestrze kilka dobrych słów / Katarzyna Forecka-Waśko. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2020, nr 1, s. 18-21
 • O nowy wymiar szkoły / Grzegorz Gościński. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 6
 • O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 8-10
 • O sporcie szkolnym i wychowaniu fizycznym jako szkole charakterów / Adam Przybysz. W: Lider. 2007, nr 4, s. 18-19
 • O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz. W: Wychowanie na co Dzień. 2013, nr 3, s. 12-15
 • O wartościach i ich zmianie - raport z badań porównawczych nad systemami wartości studentów / Mirosława Czerniawska. W: Kultura i Edukacja. 2016, nr 3, s. 135-153
 • O wartościach w procesie edukacyjnym / Justyna Fiedorczuk. W: Wszystko dla Szkoły. 2009, nr 9, s. 9-10
 • Od chaosu do hierarchii wartości / Andrzej Jastrzębski. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 9-12
 • Odległa bliskość, czyli nowe problemy edukacji aksjologicznej w liceum / Ewa Nowel. W: Język Polski w Liceum. 2010/2011, nr 4, s. 81-92
 • Odpowiedzialność w procesie wychowania dzieci i młodzieży / Józef Sowa. W: Edukacja. 2010, nr 3, s. 35-41
 • Odpowiedzialność w wybranych powieściach F.A. Ossendowskiego / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 4, s. 88-105
 • Odpowiedzialność w wybranych powieściach F.A. Ossendowskiego. Cz. 2 / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2013/2014, nr 1, s. 93-99
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 1 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 6, s. 16-17
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 2 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 7/8, s. 24
 • Patriotyzm dzisiaj. Cz. 3 / Jacek Salij. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 16-17
 • Patron biblioteki. I co dalej? / Marian Skomro. W: Bibliotekarz. 2005, nr 3, s. 15-17
 • Pedagog wobec wyzwań wirtualności / Paweł Fortuna. W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 79-82
 • Pedagogika i duchowość - wsparcie dla ludzkich poszukiwań / Zbigniew Marek. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 88-96
 • Personalistyczne przesłanki edukacji aksjologicznej, czyli Jak i po co nauczać o wartościach / Monika Deja. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 7, s. 3-15
 • Piękno jako wartość : konteksty pedagogiczne / Wojciech Zając. W: Chowanna. 2008, s. 57-70
 • „Pinokio” Carlo Collodiego - rzecz o przemianie / Roman Sowa. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 7-11
 • Po co nam pedagogika katolicka? / Andrzej Kielian. W: Katecheta. 2016, nr 3, s. 97-103
 • Podstawowe założenia i wartości w szkole promującej zdrowie / Katarzyna Stępniak. W: Meritum. 2012, nr 2, dod. : Oświata Mazowiecka (wydanie specjalne), s. 11-13
 • Polonistyczna edukacja ku wartościom uniwersalnym / Eugeniusz Cyniak. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 9-19
 • Polska oświato - zawróć ze złej drogi : stanowcze NIE dla anarchii w naszych szkołach / Józef Pustelnik. W: Lider. 2007, nr 1, s. 9-12
 • Porządek praw i wartości / Natalia Maria Ruman. W: Wychowawca. 2013, nr 4 , s. 10-12
 • Postulat wychowawczego dialogu / Piotr Pawlina. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 10-12
 • Postulaty dla polskiej edukacji / opracowanie Małgorzata Leszko. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 1, s. 10-14
 • Pożądane cechy osobowościowe wychowawcy / Justyna Mielnik. W: Wychowawca. 2015, nr 10, s. 16-17
 • Projekt edukacyjny szansą na sukces dziecka / Krystyna Chałas. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 1, s. 19-23
 • Przedszkole - przestrzeń odkrywania dobra, prawdy i piękna / Dorota Dziamska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 8, s. 25-28
 • Przestrzeń medialna jako przestrzeń publiczna / Piotr Legutko. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 8-10
 • Przywrócić magię świąt / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 54-56
 • Reaktywowanie odwagi i etycznej dzielności w wychowaniu dzieci i młodzieży / Alicja Żywczok. W: Chowanna. 2008, s. 37-55
 • Respektowane są normy społeczne / Piotr Sztompka. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 2, s. 17-20
 • Rodzinne kibicowanie „fair play” - szkoła pozytywnego „dopingu” / Jerzy Kostorz. W: Katecheta. 2016, nr 2, s. 61-63
 • Rzecz o postawach / Jarosław Kordziński. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 36, s. 15
 • Samotność aksjonormatywna młodzieży / Katarzyna Wasilewska. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 6, s. 16-18
 • Seksualność w procesie wychowania dziecka / Zbigniew Izdebski ; rozmowę przeprowadziła Katarzyna Grunt-Segień, Agata Kapela. W: Życie Szkoły. 2017, nr 1, s. 2-7
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu / Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 3, s. 54-56
 • Sposób na prawdę / Alicja Frąckiewicz. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 1, s. 122-127
 • Spójność działań z wartościami / Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 76-79
 • Sprawiedliwość - normalna i społeczna / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 17/18, s. LIII
 • Szkodliwe mass media / Joanna Chwaszcz. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 18-21
 • Szkolna walka z wulgaryzmami / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 6, s. 82-85
 • Szkoła miejscem promowania wartości / Anna Klimowicz. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 72-75
 • Szkoła zrównoważonego rozwoju / Marta Kałużyńska. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 46-48
 • Świadectwa entuzjastów : z osobami przepełnionymi Bożym duchem rozmawia ks. Radosław Chałupniak. W: Katecheta. 2016, nr 4, s. 4-6
 • Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna : refleksje o i dla edukacji szkolnej / Mirosław Kowalski, Daniel Falcman. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 35-41
 • Świat wartości w dramatach dla dzieci Igora Sikiryckiego / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. 2006, nr 7, s. 5-11
 • Święto wolności wybiórczej : z Pawłem Zuchniewiczem rozmawia Marcin Fijołek. W: wSieci. 2014, nr 33, s. 20-21
 • Taki sobie początek kolorowych chwil... / Selwana Szołek. W: Życie Szkoły. 2011, nr 10, s. 46-47
 • "Takie będą Rzeczpospolite..." / Antoni Buchała. W: Arcana. 2017, nr 1/2, s. 47-54
 • Tolerancja jako kategoria pedagogiczna i zadanie wychowawcze / Elżbieta Trojan. W: Poradnik Bibliotekarza. 2007, nr 7-8, s. 48-51
 • Treści kształcące w popkulturze / Maciej Bernasiewicz. W: Chowanna. 2009, tom jubileuszowy, s. 183-193
 • Trudna nauka dawania / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 78-80, 82
 • Trudne rozmowy / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 25, s. 16
 • Uczciwość jak woda / Zbigniew Krajewski. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 16-17
 • Uczniowie dobroczynni / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 72-74
 • Uwagi o wartościach po seansie filmowym... / Roman Sowa. W: Język Polski w Liceum. 2008/2009, nr 3, s. 78-83
 • W poszukiwaniu tożsamości : edukacyjne dylematy aksjologiczne / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. W: Nowa Szkoła. 2009, nr 1, s. 4-10
 • W stronę piękna / Dominika Stadnicka-Strzembosz. W: Wychowawca. 2015, nr 4, s. 5-7
 • Wartości a program wychowawczy / Katarzyna Szczepkowska, Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 2, s. 80-83
 • Wartości a wychowanie / Alicja Małkowska. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 3, s. 32
 • Wartości a wychowanie / Czesław Wiśniewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 1999, nr 3, s. 6-10
 • Wartości etyczne w przekazie nauczycieli wybranych szkół gimnazjalnych w Białymstoku / Lidia Dakowicz. W: Edukacja. 2011, nr 3, s. 74-82
 • Wartości osobiste preferowane przez młodzież gimnazjalną a wybrane wskaźniki socjodemograficzne / Magdalena Boczkowska. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 3, s. 223-240
 • Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 22-24
 • Wartości szlacheckie na podstawie "Pana Tadeusza" / Małgorzata Zych. W: Polonistyka. 2016, nr 6, s. 42-45
 • Wartości w edukacji szkolnej / Jerzy Ambroży. W: Pedagogika Pracy. 2009, nr 55, s. 94-97
 • Wartości w ocenie uczniów szkół ponadpodstawowych. Analiza modalnościowo-eksplikacyjna / Mariusz Zemło. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2018, nr 1, s. 40-64
 • Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 14-15
 • Wartości w systemie edukacji / Czesław Banach. W: Lider. 2001, nr 3, s. 3-5
 • Wartości, cele, kompetencje ucznia : Aksjologiczne podstawy celów kształcenia i wychowania / Janusz Bielski. W: Lider. 2008, nr 6, s. 7-12
 • Wartość zależności i podległości jako kategorii edukacyjnych / Katarzyna Szymala. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 3, s. 81-88
 • Wokół możliwości porozumienia aksjologicznego nauczycieli i uczniów w szkole / Ewa Kobyłecka. W: Edukacja. 2011, nr 1, s. 70-77
 • Wolność wyboru a kształtowanie woli w wychowaniu / Janina Kostkiewicz. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 1998, nr 1-2, s. 11-23
 • Wolontariat: wyzwanie i inwestycja / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, s. 50, 52-54
 • Wpływ nowych technologii na rozwój ucznia i komunikację interpersonalną / Mirosław Gogolik. W: Katecheta. 2015, nr 11, s. 26-36
 • Wprowadzenie młodzieży w świat wartości / Ewa Kuźma. W: Zamojski Kwartalnik Kulturalny. 2004, nr 3/4, s. 3-10
 • Współczesne problemy resocjalizacji penitencjarnej i ich minimalizowanie / Elżbieta Łuczak. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2016, nr 2, s. 105-114
 • Wychowanie do (i w) duchowości jako problem pedagogiki ponowoczesnej / Włodzimierz Prokopiuk. W: Edukacja. 2009, nr 3, s. 18-27
 • Wychowanie do mediów / Gabriela Rybarczyk. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 22-24
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 1 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 9, s. 4-5
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 2 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 10, s. 8-9
 • Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 3 / Aleksandra Młodożeniec. W: Remedium. 2009, nr 11, s. 4-5
 • Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska. W: Wychowawca. 2015, nr 12, s. 18-21
 • Wychowanie jako proces kreowania ludzkich tożsamości :  wybrane aspekty / Elżbieta Mudrak. W: Wychowanie na co Dzień. 2014, nr 4, s. 29-33
 • Wychowanie moralne / Czesław Galek. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 29-38
 • Wychowanie na lekcjach przedmiotów przyrodniczych i techniki / Wojciech Błażejewski. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2015, z. 2, s. 151-163
 • Wychowanie religijne w rodzinie / Anastazja Sorkowicz. W: Wychowawca. 2018, nr 2, s. 5-7
 • Wychowawcza rola ruchów i stowarzyszeń katolickich / Piotr Mazur. W: Zamojskie Studia i Materiały. 2010, z. 2, s. 17-27
 • Z biblioteką szkolną w świat wartości : o konferencji / Lidia Staszak. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 10, s. 6-7
 • Z listów do nieznajomego. Cz. 2, Zeszyt do polskiego / Olga Płaszczewska. W: Arcana. 2019, nr 1/2, s. 204-208
 • Zamiast wyrzucać podziel się jedzeniem / Anna Jakubiec. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 12, s. 83-85
 • Zdrowy świat : projekt kształtujący postawy prozdrowotne, proekologiczne i prospołeczne / Karolina Łaniewska. W: Bliżej Przedszkola. 2016, nr 7/8, s. 44-47
 • Zmiany w hierarchii wartości deklarowanej przez młodzież niepełnosprawną ruchowo i jej pełnosprawnych rówieśników w latach 1995-2010 jako wyzwanie dla edukacji aksjologicznej / Karol Bidziński. W: Edukacja. 2010, nr 4, s. 91-103
 • "Znajdziesz mnie?" : Aplikacja edukacyjno-profilaktyczna / Kinga Sochocka, Karolina van Laere. W: Remedium. 2019, nr 7/8, s. 50
 • „Zobacz, on potrzebuje twojej pomocy" - jak nauczyć dziecko umiejętności dostrzegania potrzeb innych / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 54-58

Scenariusze zajęć

 • Chatka zapomnienia : scenariusz przedstawienia teatralnego / Jolanta Bujwid, Aleksandra Węgrecka. W: Biblioteka w Szkole. 2008, nr 5, s. 23-24
 • Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? - konspekt zajęć wychowawczych dla klasy III / Dorota Zając. W: Życie Szkoły. 2012, nr 11, s. 20
 • Czytanie wartości : program czytelniczy / Sylwia Komorek. W: Biblioteka w Szkole. 2014, nr 1, s. 20-21
 • Dziecko potrafi, czyli uczeń w roli nauczyciela / Jadwiga Jawor-Baranowska. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2012/2013, nr 3, s. 90-108
 • Dziecka trud istnienia, czyli „Pinokio dla dorosłych drani” / Ewa Nowel. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 12-22
 • Dzień Niezapominajki / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 4, s. 30-35
 • Edukacja medialna : scenariusz lekcji w klasie czwartej szkoły podstawowej / Małgorzata Muniak. W: Wychowawca. 2006, nr 9, s. 26
 • Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) : Podróż po świecie wartości / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dorota Kuszyńska (Kulczyk Foundation). W: Życie Szkoły. 2020, nr 1, s. 31-38
 • Efekt Domina. Materiały dla nauczycieli do pracy z uczniami na pierwszym etapie edukacji (w klasach I-III) : Podróż po świecie wartości / Anna Brzezińska, Iwona Krysińska, prof. UAM dr hab. Kinga Kuszak, Dorota Kuszak (Kulczyk Foundation). W: Życie Szkoły. 2020, nr 2, s. 56-65
 • FiloZośka, czyli o filozofowaniu z czwartoklasistami i Pinokiem / Małgorzata Gryń-Chlebicka. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 30-34
 • Jak uświadomić sobie wartości wynikające z tekstu? : "Mazurek Dąbrowskiego" w klasie IV / Zuzanna Garbacz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2017/2018, nr 2, s. 23-26
 • Magiczne słowa : uczymy się dobrych manier : scenariusz zajęć dla dzieci trzyletnich / Justyna Niedbała. W: Bliżej Przedszkola. 2015, nr 2, s. 27-29
 • Mali ogrodnicy : scenariusz zajęć dla dzieci pięcioletnich / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 4, s. 44-47
 • Moja rodzina jest najważniejsza! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 3, s. 10-16
 • Motyle i owady - przyroda naszych ogrodów i łąk / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 29-34
 • Nastroje mojej mamy / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2019, nr 4, s. 32-33
 • Nie wszystko można kupić : scenariusz zajęć o wartościach niematerialnych / Roksana Kociołek. W: Biblioteka w Szkole. 2016, nr 10, dod. Biblioterapia w Szkole, s. 7-8
 • Pod parasolem życzliwości / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 54-60
 • Podróż w poszukiwaniu przyjaźni / Agnieszka Bukowińska. W: Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 3, s. 51-55
 • Przed lekcjami o "Pinokiu" / Beata Fiszer. W: Język Polski w Szkole IV-VI. 2007/2008, nr 4, s. 35-42
 • Scenariusz lekcji do filmu „Wszyscy albo nikt" (reż. Kheiron) / Adam Domalewski. W: Polonistyka. 2018, nr 3, s. 34-37
 • Scenariusz zajęć promujących aplikację: "Znajdziesz mnie?" : Aplikacja edukacyjna dla młodzieży / Kinga Sochocka, Karolina van Laere. W: Remedium. 2019, nr 7/8, s. 51-53
 • Scenariusz zajęć z okazji Dnia Przyjaźni / Lidia Kołodziejska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 6, s. 16-19
 • „Szukam człowieka” : montaż słowno-muzyczny / Ewa Zygmunt, Małgorzata Skuza. W: Poradnik Bibliotekarza. 2009, nr 1, s. 38-42
 • Z pełnego szacunku do zwierząt! / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2018, nr 5, s. 29-33
 • Zgodna wspólna zabawa to podstawa! / Elżbieta Korczewska, Joanna Kozubek. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 10, s. 31-36
 • Życzliwość to sztuka! : scenariusz zajęć z okazji Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień / Ewa Baranowska-Jojko, Aleksandra Wiechuła. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2017, nr 9, s. 16-20

UCZEŃ ZDOLNY W SZKOLE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonał(a): Agnieszka Zyśk

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILII W HRUBIESZOWIE

Książki:

 • BIELUGA Krystyna : Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego. Kraków, „Impuls”, 2003.
 • BORZYM Irena : Uczniowie zdolni. Warszawa, PWN, 1979.
 • CUDOWSKA Agata : Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji. Białystok, „Trans Humana”, 2004.
 • DYRDA Beata : Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych : diagnoza i terapia. Kraków, „Impuls”, 2000.
 • EBY Judy W., Smutny John F.: Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży. Warszawa, WSiP, 1998.
 • EWIS Dawid : Jak wychowywać zdolne dziecko. Warszawa, PZWL, 1988.
 • PACHOCIŃSKI Ryszard : Podstawy kształcenia wyższych umiejętności poznawczych w nowoczesnej szkole. Warszawa, Instytut Badań Edukacyjnych, 1998.
 • PAINTER Frieda : Kim są wybitni ? : charakterystyka, identyfikacja, kształcenie. Warszawa, WSiP, 1993.
 • POPEK Stanisław : Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin, Wydaw. UMCS, 2001.
 • PUŚLECKI Władysław : Wspieranie elementarnych zdolności twórczych uczniów. Kraków „Impuls”, 1999.
 • SĘKOWSKI Andrzej E. : Osiągnięcia uczniów zdolnych. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 2000.
 • SUŚWIŁŁO Małgorzata : Inteligencje wielorakie w nowoczesnym kształceniu. Olsztyn, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2004.
 • SZMIDT Krzysztof : Szkice do pedagogiki twórczości.Kraków, „Impuls”, 2001.
 • SZUMSKI Grzegorz : Dobór i kształcenie uczniów zdolnych.Warszawa, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej, 1995.
 • TWÓRCZOŚĆ – wyzwanie XXI wieku. Zebr. i oprac.Eliza Dombrowska, Aleksandra Niedźwiedzka. Kraków, „Impuls”, 2003.

Artykuły z czasopism:

 • ABRAMCZYK Janusz : Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych ? Nowa Szkoła, 2003, nr 5, s. 18-22.
 • ANDRUSYSZYN Romuald : Indywidualnie, ale w zespole : talenty w bolkowskim gimnazjum. Dyrektor Szkoły, 2003, nr 9, s. 10-11.
 • BERNACKA Ryszarda Ewa : Portretowanie dzieci przez pryzmat pojęć „zdolność” i „uzdolnienie” (cz.1) Nowa Polszczyzna, 2003, nr 1, s. 56-60 ; (cz.2) nr 2, s. 53-59.
 • BIELUGA Krystyna : Uzdolnienia twórcze i ich rozpoznawanie. Życie Szkoły, 2000, nr 3, s. 136-142.
 • BOBER Magdalena : Twórcza postawa intelektualna a osiągnięcia szkolne młodzieży w starszym wieku szkolnym. Chowanna, 2003, t. 2, s. 108-132.
 • FILIPOWICZ Renata : Szansa dla zdolnych. Życie Szkoły, 2001, nr 5, s. 314-316.
 • FRYDEL Zbigniew : Olimpijczycy. Nowe w Szkole, 2002, nr 7-8, s. 24-26.
 • KASZYŃSKA Elżbieta : Kółko „Omnibus” : propozycja pracy z uczniem zdolnym w klasach 1-3. Wszystko dla Szkoły, 2001, nr 11, s. 24
 • KOWALCZYK Agnieszka : Pani woli zdolne dzieci. Charaktery, 2001, nr 3, s. 27-29.
 • KUBICKA Dorota : Jak rozpoznać, czy ktoś jest osobą twórczą, czyli o mierzeniu twórczości. Nowa Polszczyzna, 1999, nr 5, s. 55-58.
 • KUBICKA Dorota : O trenowaniu twórczości. Nowa Polszczyzna, 2000, nr 1, s. 49-52.
 • KUCZYŃSKA Beata : Charakterystyka ucznia zdolnego. Edukacja i Dialog, 2004, nr 2, s.56-57.
 • KRZYWDA Beata : Uczeń zdolny – dobrodziejstwo czy problem ? Edukacja i Dialog, 2004, nr 2, s. 51-55.
 • LIMONT Wiesława : Model wzbogaconego kształcenia ucznia zdolnego. Ruch Pedagogiczny, 2002, nr 1-2, s. 5-19.
 • ŁEBECKA Grażyna : Rola wychowawcy w pracy z uczniem zdolnym. Dyrektor Szkoły, 2005, nr 2, s. 51-53.
 • ŁEBECKA Grażyna : Uczeń zdolny w szkole. Dyrektor Szkoły, 2005, nr 2, s. 50-51.
 • POKORA Małgorzata : Projekt państwowego gimnazjum realizującego model wzbogaconego kształcenia uczniów zdolnych. Dyrektor Szkoły, 2004, nr 6, s. 40-45.
 • RAŚ Urszula : Potrzeba troski o ucznia zdolnego. Szkoła Zawodowa, 1999, nr 4, s. 28-32.
 • SŁYK Małgorzata : Praca z uczniem zdolnym. Życie Szkoły, 2000, nr 4, s. 206-208.
 • SPORNIAK Jolanta : Uczniowie zdolni. Życie Szkoły, 2003, nr 4, s. 202-205.
 • SUSKA Kazimiera : Dziecko zdolne w przedszkolu. Nowe w Szkole, 2002, nr 3, s. 2-4.
 • TOKARZ Aleksandra : Uczeń zdolny w szkole. Nowa Szkoła, 2004, nr 2, s. 4-11.
 • WINIARSKI Józef :Uczniowie zdolni. Wychowawca, 1999, nr 2, s. 31.
 • ZAWORSKA-NIKONIUK Dorota : Zdolny uczeń. Edukacja i Dialog, 1997, nr 10, s. 38-45.
 • ZIELICZ Włodzimierz : Zdolny sobie poradzi. Remedium, 2001, nr 7-8, s. 16-17.

Marian Bury (1928-2012) - nauczyciel regionalista

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1997-2014
Wyboru dokonał(a) : Anna Pitura


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Marian Bury. W: Słownik biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie / pod redakcją Jerzego Doroszewskiego, [współaut. Marian Bury] ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski Zarząd Okręgu. - Lublin, ZNP, 2004. - S. 41-42.
 • 80 lat Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim : Zjazd Absolwentów Jubilatki i II Liceum Ogólnokształcącego / [zespół red. Marian Bury et. al.]. - Tomaszów Lubelski : Drukbank Zakład Poligraficzny, 1997.
 • Na skrawku wschodnich rubieży : (zarys monograficzny gminy Jarczów) / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2008.
 • Na skrawku wschodnich rubieży : (zarys monograficzny gminy Jarczów) / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2006.
 • Saga rodu Tomaszewskich ... z Tomaszowa / Marian Bury. W: Tomaszowska Teka Regionalna nr 2 / red. Izydor Wiśniewski. - Tomaszów Lubelski : Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, 1998.- S. 1-6.
 • Słownik biograficzny Związku Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie / pod red. Jerzego Doroszewskiego, [współaut. Marian Bury] ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski Zarząd Okręgu. - Lublin, ZNP, 2004.
 • Szkolnych wspomnień czar : Marian Bury - absolwent z 1948 r. / Marian Bury. W: 95-lecie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 1917-2012 / red. Leszek Pienkos ; oprac. tekstów Irena Ołtuszyk ; wybór wspomnień Marianna Stopyra-Gardiasz. - Tomaszów Lubelski : Zespół Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego, 2012. - S. 64-65.
 • U źródeł i brzegów Szyszły (rzecz o Chodywańcach, Jarczowie, Jurowie) / Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : "TomGraf", 2001.
 • Zarys historii Związku Nauczycielstwa Polskiego powiatu Tomaszów Lubelski / oprac. Marian Bury. - Tomaszów Lubelski : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 2005.
 • Związek Nauczycielstwa Polskiego na Lubelszczyźnie w latach 1986-2000 / pod red. Jerzego Doroszewskiego, [współaut. Marian Bury] ; Związek Nauczycielstwa Polskiego. Lubelski Zarząd Okręgu . - Lublin, ZNP, 2002.

 

Artykuły z czasopism:

 • Ciekawe miejsca i ciekawi ludzie / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 10 s. 9.
 • Cyceron o starości / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 23, s. 10.
 • 70 lat T[ajnej] O[rganizacji] N[auczycielskiej] / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 22 , s. 8.
 • Epoka przepychu, przewagi formy nad treścią / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 22 , s. 11.
 • Epoka światła i rozumu / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 6 s. 8.
 • Jan Batalia : 100-lecie ZNP (XI) / M[arian] Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2005, nr 13, s. 5. [Batalia, Jan (19 IX 1903-1987)]
 • Marian Bury [Nekrolog] // Rewizje Tomaszowskie. - 2012, nr 25, s. 3.
 • Ponura noc / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 20, s. 15.
 • Poznajemy naszą bibliotekę / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2007, nr 9, s. 7. [Miejska Biblioteka Publiczna - Tomaszów Lubelski]
 • Przestępczość mieszczan tyszowieckich w XVII i XVIII w. / Marian Bury, fot. Z. Skawiński // Rewizje Tomaszowskie. - 2011, nr 2, s. 16.
 • Przyjaźń - wzajemna miłość i życzliwość / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 9, s. 18.
 • W świecie baśni / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2010, nr 10, s. 9.
 • Warto zobaczyć / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2006, nr 4, s. 5 [Linia "Mołotowa"].
 • Świat bez kobiet nie miałby sensu : Uniwersytet Trzeciego Wieku / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2008, nr 6, s. 5. [Tomaszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku]
 • Z dziejów tomaszowskiej oświaty / Marian Bury // Rocznik Tomaszowski. - 1983, T. 1, s. 75-78.
 • Z tańcem przez wieki / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 3, s. 12.
 • Zaproszenie do Sandomierza / Marian Bury // Rewizje Tomaszowskie. - 2009, nr 13, s. 16.

Relacje rówieśnicze

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała: Anna Kita

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. SYG: 67498
 • Cicha siła introwertyków : jak dorastać w świecie, który nie przestaje gadać / Susan Cain przy współpracy Gregory'ego Mone'a i Eriki Moroz ; przekład Jerzy Korpanty. - Warszawa : MT Biznes, 2017. SYG: 76031
 • Dziecko wśród rówieśników i dorosłych / pod red. Anny Brzezińskiej, Grzegorza Lutomskiego i Błażeja Smykowskiego. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 1995. SYG: 57756
 • Dziecięce przyjaźnie, sympatie i niechęci / J.Ł. Kołomiński ; tł. [z ros.] Anna Ciechanowicz; konsultacja nauk. Krystyna Skarżyńska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. SYG: 45361
 • Emocjonalki : bajki psychoterapeutyczne / Małgorzata Parcheta-Kołuszuk. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2017. SYG: 76721
 • Gry i zabawy na dobry klimat w grupie / Birgit Fuchs ; [przekł. z jęz. niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce : Wydawnictwo Jedność, 2004. SYG: 61291
 • Ja i grupa : trening dla uczniów / Justyna Święcicka. - Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2010. SYG: 73920
 • Jak po lodzie / Jeff Kinney ; tłumaczenie Joanna Wajs. - Warszawa : Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", 2018. SYG: 77068
 • Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. SYG: 66695
 • Prestiż ucznia wśród rówieśników / Andrzej Janowski, Roman Stachyra. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. SYG: 60747
 • Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006. SYG: 62496
 • Przedszkolaki a agresja w programach telewizyjnych dla dzieci / Hanna Kubiak. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2018. SYG: 77547
 • Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Aneta Jegier, Magdalena Kosowska. - Warszawa : Difin, 2011. SYG: 73623
 • Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; tł. Grażyna Skoczylas. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2006. SYG: 61740L
 • Trudna klasa : opanować, wychować, nauczyć... / Bill Rogers ; [tł. Zofia Janowska]. - Warszawa : Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, 2006. SYG: 62933
 • W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. SYG: 74071 czyt.
 • Wywieranie wpływu przez grupy : psychologia relacji / Walter G. Stephan, Cookie W. Stephan ; przekł. Magdalena Kacmajor. - Wyd. 2 w jęz. pol. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000. SYG: 58502
 • Zachowania dewiacyjne młodzieży w interakcjach rówieśniczych / Bronisław Urban. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2005. SYG: 61629
 • Zgrana klasa Ja - Ty - My : gry i zabawy integrujące zespół klasowy : poradnik dla klas 1-6 szkół podstawowych ogólnodostępnych i integracyjnych / Aleksandra Tomkiewicz- Bętkowska, Joanna Czubak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. SYG: 66442 czyt.

Artykuły z czasopism

 • Akceptacja dziecka zdolnego przez rówieśników / Patrycja Banasik. W: Remedium. 2017, nr 7/8, s. 30-31.
 • Bez sporów i nieporozumień / Kinga Rusin W: Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 28-29.
 • Budowanie autorytetu w grupie / Aleksandra Denst-Sadura W: Głos Nauczycielski. - 2012, nr 36, s. 16.
 • Budowanie relacji w przywództwie / Wojciech Turewicz W: Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 1, s. 39-46.
 • Budowanie wzajemnego zaufania w kontaktach z jednostkami i grupami / Paul Dix W: Edukacja i Dialog. - 2016, nr 5/6, s. 58-64.
 • Być (ładną) i mieć (iPada) / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2012, nr 16, s. 15.
 • Co robić? Rozmawiać! / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 42, s. 14.
 • Czego Jaś się nie nauczy.../ Urszula Kłusek. W: Wychowawca. 2019, nr 9 s.7.
 • Czy japońskie ijime jest również ciemną stroną polskiej szkoły? / Aleksandra Kubala-Kulpińska. W: Biologia w Szkole. 2018, nr 5, s. 30-33.
 • Czy można na mnie liczyć?: scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy II i III / Izabela Faleńczyk. W: Wychowawca. 2019, nr 6, s. 24-25.
 • Dobra atmosfera w klasie / Katarzyna Witkowska. W: Życie Szkoły. - 2007, nr 4, s. 48-50.
 • Dobre praktyki w przedszkolach rodzinkowych / Ewa Zielińska. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 9, s. 14-17.
 • Dwa roczniki w jednej klasie : szansa czy wyzwanie? / Aleksandra Jagła W: Życie Szkoły. - 2012, nr 2, s. 32-34
 • Dynamika roli relacji rówieśniczej - od wczesnego dzieciństwa do wczesnej dorosłości / Błażej Smykowski. W: Edukacja. - 2009, nr 2, s. 21-37.
 • Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła. W: Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3.
 • Dzieci odrzucone przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła. W: Remedium. - 2007, nr 6, s. 8-9.
 • Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk. W: Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52.
 • Dziecko w grupie, czyli o przedszkolu dla dzieci / Anna Florek. W: Meritum. - 2016, nr 1, s. 31-38.
 • Dziecko w roli nauczyciela / Kinga Kuszak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 4, s. 14-17.
 • Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła W: Chowanna. - 2012, T. 1, s. 193-205.
 • Edukacja społeczno-moralna dzieci - istota i uwarunkowania / Karol Bidziński W: Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 3, s. 19-32.
 • Emocjonalno-społeczne problemy drugoklasisty SP / Agata Sierota. W: Remedium. 2016, nr 2, s. 16-18.
 • Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę / Beata Rechnio. - Kołodziej W: Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 6-7.
 • Gdy zdanie rodziców przestaje się liczyć... / Anna Kałuba-Korczak. W: Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4 (58), s. 58-59.
 • Gniewni wykluczeni / Agnieszka Wilczyńska. W: Charaktery. - 2015, nr 11, s. 76-79.
 • Grupa rówieśnicza - bezpieczna przystań nastolatka / Aleksandra Kram, Marta Molińska. W: Remedium. - 2016, nr 7/8, s. 5-7.
 • Grupa rówieśnicza a dom / Rafał Ryszka. W: Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 16-17.
 • Grupa rówieśnicza jako czynnik chroniący i czynnik ryzyka / Maria Sokołowska. W: Remedium. 2015, nr 9, s. 16-17.
 • Grupa rówieśnicza jako obszar nabywania doświadczeń społecznych / Anna Łojek. W: Nauczanie Początkowe. 2007/2008, nr 3, s. 106-108.
 • Grupa zabawowo-adaptacyjna / Maria Boroń. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 52.
 • Gry ułatwiające poznanie i integrację klasy / Anna Kałuba - Korczak. W: Głos Pedagogiczny.- 2013, nr 9 (51), s. 29-31.
 • Indeks schematów rówieśników szkolnych uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (IE-PP-R) - eksperymentalna wersja kwestionariusza / Paweł Kurtek. W: Kultura i Edukacja. 2016, nr 1, s. 217-229.
 • Interakcje rówieśnicze - zjawisko tutoringu dziecięcego / Agnieszka Pawlak. W: Nowa Szkoła. - 2006, nr 3, s. 41-47.
 • Izolacja ucznia w klasie szkolnej jako przejaw psychicznej przemocy grupowej / Katarzyna Wasilewska. W: Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6, s. 62-64.
 • Jak skutecznie rozmawiać z uczniem? / Paulina Dubiel. W: Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 12, s. 16-18.
 • Jak wykorzystać zjawisko tutoringu dziecięcego? / Agnieszka Pawlak. W: Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 29-34.
 • Jak zintegrować klasę? / Magdalena Goetz. W: Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 8, s. 82-84.
 • Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, czyli integracja zespołu klasowego / Anna Meslin. W: Życie Szkoły. - 2018, nr 9, s. 2-6.
 • Jestem sobą, czyli... / Tomasz Garstka. W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 4, s. 12.
 • Każde dziecko jest inne / Małgorzata Piotrowska. W: Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 6, s. 98-101.
 • Klimat szkoły jako przedmiot badań. Wątpliwości i wyzwania / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4 (58), s. 141-151.
 • Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21.
 • Konflikty międzydziecięce w wieku przedszkolnym a rozwój osobowości / Joanna Kamińska W: Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne. - 1980, nr 4-5, s. 78-88.
 • Koniec dzieciństwa / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2016, nr 2, s. 12.
 • Kontakty między rówieśnikami w pierwszych latach nauki / Hanna Krogulska. W: Nowa Szkoła. - 1993, nr 6, s. 357-360.
 • Koraliki przyjaźni / Katarzyna Klimek-Michno. W: Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 7/8, s. 36-37.
 • Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska. W: Biblioteka w Szkole. 2007, nr 9, s. 14-15.
 • Kto rządzi w klasie? / Michał Młynarczyk. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 3, s. 36-39.
 • Lepiej zapobiegać niż leczyć / Anna Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 3, s. 4-13.
 • Lepszy uczeń... bardziej lubiany? / Marzena Oterman. W: Życie Szkoły. 2003, nr 6, s. 371-374.
 • Małe dziecko w relacji z rówieśnikiem / Kinga Kuszak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 13-20.
 • Mity a rzeczywistość - dręczenie rówieśnicze. Cz. 1 / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2018, nr 4, s. 10-12.
 • Mity a rzeczywistość - dręczenie rówieśnicze. Cz. 2 / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Remedium. 2018, nr 5, s. 8-9
 • Nastolatek w grupie : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 42, s. 20.
 • Nastolatek w grupie cz. II : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 44, s. 16.
 • Nastolatek w grupie cz. III : małe i duże problemy okresu dorastania / Tomasz Garstka W: Głos Nauczycielski. - 2011, nr 46, s. 16.
 • Nasza klasa nie jest grupą / Miroslava Lemešová. W: Nowa Szkoła. - 2009, nr 10, s. 35-42.
 • Nauczyciel jako mediator w konfliktach rówieśniczych / Marcin Jaroszewski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 29-31.
 • Nie odzywam się do ciebie... / Kinga Rusin. W: Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 4 (58), s. 14-16.
 • Nieformalne grupy rówieśnicze / Krystyna Schulz W: Edukacja i Dialog. - 2001, nr 6, s. 54-56.
 • Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 1 / Maria Fudali. W: Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 54-56.
 • Normy grupowe dotyczące preferowanych cech członka grupy. Cz. 2 / Maria Fudali. W: Remedium. - 2010, nr 10, s. 12.
 • Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2015, nr 5, s. 2-6.
 • Nowy początek - jak zintegrować klasę? / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2010, nr 40, s. 12.
 • O niektórych trudnościach wychowawczych / Ewa Jagiełło. W: Życie Szkoły. - 2004, nr 6, s. 33-35.
 • O technice "Zgadnij, kto?" / Beata Rechnio-Kołodziej. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 37, s. 17.
 • O uczestnictwie osób dorastających w grupach negatywnych / Błażej Smykowski. W: Kultura i Społeczeństwo. 2001, nr 1, s. 189-198.
 • Od "Galerianek" do "Panny Nikt" / Roman Sowa. W: Język Polski w Gimnazjum. 2016/2017, nr 1, s. 35-46.
 • Od nauczania tradycyjnego do uczenia się w grupie jako wspólnocie / Jacek Tendej. W: Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 12-16.
 • Od orientacji do współpracy - życie klasy w fazach / Anna Wojciechowska. W: Psychologia w Szkole. 2010, nr 4, s. 41-48.
 • Okrucieństwo rodzi się ze słabości / Danuta Bula. W: Wychowawca. 2015, nr 9, s. 20-22
 • Paczki", "bandy" i przyjaźnie... : środowiskowe uwarunkowania rozwoju grup rówieśniczych / Małgorzata Stępniewska. W: Przyjaciel Dziecka. - 2000, nr 4-6, s. 18.
 • Pedagogika pracy z dziećmi wykluczonymi / Anna Skalska. W: Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11-12, s. 28-31.
 • Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła. W: Chowanna. 2010, t. 1(34), s. 95-105.
 • Podejmowanie decyzji w grupach nieformalnych gimnazjalistów / Maria Fudali. W: Remedium. - 2008, nr 11, s. 8-9.
 • Pogoda dla klasowych bogaczy / Elżbieta Napora. W: Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 87-94.
 • Pomagając innym, pomagasz również sobie : scenariusz apelu /Barbara Mizerska, Piotr Piotrowski. W: Biblioteka w Szkole. 2009, nr 5, s. 20-22.
 • Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników - prezentacja programu oddziaływań / Marta Herzberg. W: Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2011, nr 3, s. 13-18.
 • Porozumienie ze zrozumieniem / Jerzy Binkowski. W: Psychologia w Szkole. - 2007, nr 3, s. 51-59.
 • Potrzeba kontaktu i akceptacji społecznej u dzieci / Irena Pufal-Struzin. W: Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 7-13.
 • Potrzeba kontaktu z rówieśnikami wśród uczniów klas 1-3 - wyniki badań własnych / Zuzanna Zbróg. W: Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 37-41.
 • Pozycja w grupie rówieśniczej : sympatia pod kontrolą / Dominika Michalak. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 12, s. 38-41.
 • Pozytywne relacje / Małgorzata Żółtaszek. W: Biblioterapeuta. - 2013, nr 4, s. 39-43.
 • Pozytywny klimat klasy / Ewelina Krzymowska. W: Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 4-7.
 • Pozytywny klimat szkoły / Ewelina Krzymowska. W: Życie Szkoły. - 2013, nr 3, s. 19-21.
 • Przejawy negatywnej komunikacji krytyki czyli Komunikaty ośmieszające rówieśników. Cz. 2 / Maria Janukowicz. W: Edukacja i Dialog. - 2009, nr 2, s. 72-77.
 • Przemoc w szkolnych grupach rówieśniczych / Stanisława Tucholska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr. 5, s. 40-42 .
 • Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Anna Korbut. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2015, nr 7, s. 20-27.
 • Przydatność techniki socjometrycznej Jacoba Moreno w diagnozowaniu środowiska rówieśniczego uczniów / Marta Bolińska. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 62-70.
 • Przyjacielskie relacje: uczeń - niepełnosprawny kolega / Iwona Witulska. W: Nowa Szkoła. - 2015, nr 3, s. 39-45.
 • Przyjaźń i konflikty / Małgorzata Cywińska. W: Życie Szkoły. 2005, nr 1, s. 4-9.
 • Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych / Milena Nazarczuk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47.
 • Psychospołeczne korelaty i predyktory zachowań agresywnych dzieci i młodzieży / Aleksandra Tłuściak-Deliowska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 20-26.
 • Relacje dziecka z rówieśnikami / Mariola Woźniak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 17-23.
 • Relacje interpersonalne pomiędzy nauczycielami a uczniami liceów ogólnokształcących / Marian Śnieżyński. W: Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 7/8, s. 3-6.
 • Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski. W: Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56-62.
 • Relacje rówieśnicze : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Beata Loch. W: Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 29.
 • Relacje rówieśnicze w doświadczeniach uczniów szkół różnych szczebli / Ewa Bochno. W: Edukacja. - 2011, nr 1, s. 77-84.
 • Robię to, co robią inni / Jakub Gutowski. W: Psychologia w Szkole. 2015, nr 3, s. 43-48.
 • Rola grup rówieśniczych w zapobieganiu uzależnieniom / Anita Famuła-Jurczak. W: Wychowanie na co Dzień. 2009, nr 10/11, s. 13-17.
 • Rola klasy w stymulowaniu rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym / Halina Pawłowska. W: Życie Szkoły. 2000, nr 1, s. 25-29.
 • Rozumienie sytuacji społecznej przez dzieci w klasie I a ich umiejętność współpracy z rówieśnikami i popularność w grupie / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. W: Edukacja. 2011, nr 2, s. 36-44.
 • Rozwój małych dzieci w grupie przez zabawę. Cz. 2 / Magdalena Pietrzak, Agnieszka Rybacka, Ewa Sławicz. W: Remedium. 2016, nr 4, s. 20-21.
 • Rówieśnicze kręgi : wzmacnianie i upokarzanie. Cz. 1 / Maria Janukowicz. W: Edukacja i Dialog. - 2009, nr 1, s. 62-67.
 • Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników / Anna Kałuba-Korczak. W: Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 2 (56), s. 41-42.
 • Specjalista od przyjaźni potrzebny od zaraz / Beata Łęcka, Krystyna Szczęsna-Witkowska. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 2, s. 43-49.
 • Sposób na bezpieczną szkołę / Lucyna Bojarska. W: Niebieska Linia. - 2006, nr 5, s. 3-7.
 • Spójność jako cecha i czynnik rozwoju małej grupy / Anna Lakiszowa. W: Zamojskie Studia i Materiały.- 2012, z. 1, s. 217-224.
 • Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników / Anna Kałuba-Korczak. W: Głos Pedagogiczny. 2014, nr 2 (56), s. 41-42.
 • Stare emocje w nowym tornistrze / Jakub Gutowski. W: Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 37-43.
 • Stymulacja rozwoju otwartości i samoakceptacji w grupie / Małgorzata Gutknecht. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1997, nr 6, s. 32-35.
 • Sześciolatki w grupie rówieśniczej / Lidia Murias. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 8, s. 38-39
 • Święta w klasie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 48, s. 14
 • Taki, siaki, owaki... : o stygmatyzacji dziecka i tym, jak jej przeciwdziałać w przedszkolu / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 45-48
 • Terapeutyczne wychowanie. Cz. 4 / Maria Kożuchowska. W: Remedium. 2017, nr 12, s. 22-23
 • Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, dod. „Przed Szkołą: Niezbędnik Dyrektora Przedszkola”, s. 17-24.
 • Trudna integracja. Cz. 1 / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 2, s. 10-11.
 • Trudna integracja. Cz. 2 / Alina Szulirz. W: Remedium. 2011, nr 3, s. 10-11.
 • Tutoring rówieśniczy - stara metoda na nowo odkrywana / Karolina Appelt, Joanna Matejczuk. W: Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 21-30.
 • Tutoring rówieśniczy nowa jakość edukacyjna / Radosław Mysior. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2014, nr 4, s. 11-16.
 • Tylko bez uprzedzeń / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2018, nr 40, s. 11.
 • Uczestnictwo w grupach negatywnych / Błażej Smykowski W: Edukacja i Dialog. - 1999, nr 5, s. 45-48.
 • Uczymy (się) w działaniu / Aleksandra Denst-Sadura. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 14, s. 16.
 • Ulotka dla ucznia - opiekuna, przewodnika. W: Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 45, s. 41.
 • Umowa w codzienności dziecka / Agnieszka Olczak. W: Życie Szkoły. 2005, nr 1, s. 10-14
 • Uwalnianie z ról w grupie przedszkolnej / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 50-53.
 • Uwarunkowania integracji społecznej uczniów niewidomych w grupie rówieśniczej / Zdzisław Kazanowski. W: Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 20-33.
 • W grupie, z grupą i dla grupy / Ewa Bąk. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 53-57.
 • Wejście w negatywną rolę zmienia obraz siebie / Błażej Smykowski. W: Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 10-13.
 • Wizja własnej przyszłości a doświadczenia społeczne młodzieży / Ilona Lasota. W: Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, s. 26-29.
 • Wpływ relacji z rówieśnikami na rozwój dziecka / Andrzej Twardowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 10, s. 4-12.
 • Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg. W: Chowanna. - 2010, T. 1, s. 153-160.
 • Wspólnie i bez porażek / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. - 2016, nr 16, s. 8.
 • Wykorzystanie metafor w badaniu klimatu grupowego / Marcin Jaroszewski. W: Remedium. 2017, nr 1, s. 28-29.
 • Wykorzystanie metafor. Cz. 2 / Marcin Jaroszewski. W: Remedium. 2017, nr 2, s. 24-25.
 • Wyśmiewane dzieci / Marta Melka-Roszczyk. W: Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 56-60.
 • Zaangażowanie gimnazjalistów w przemoc rówieśniczą. Rola bliskich przyjaźni / Aleksandra Tłuściak-Deliowska W: Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 3-7.
 • Zagubione dzieci - cz.2 / Aleksandra Karasowska W: Remedium. - 2013, nr 12, s. 18-19.
 • Zagubione dzieci - cz.3 / Aleksandra Karasowska 2014 W: Remedium. - 2014, nr 1, s. 20-21.
 • Zajęcia integrujące grupę / Beata Borowiec-Janczak, Anna Kuchciak. W: Życie Szkoły. - 2002, nr 8, s. 493-495.
 • Zamiast "kocenia" / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 30/31, s. 14.
 • Zjawisko presji rówieśniczej / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. W: Remedium. - 2015, nr 4, s. 13.
 • Zrobić dobre wrażenie / Marzena Wysocka. W: Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 3, s. 160-163.
 • Zrozumieć gimnazjalistę / Maria Fudali. W: Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 23-26.
 • Zrozumieć opór czyli Jak skutecznie pomóc klasie / Iwona K. Gryniuk-Toruń. W: Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 136-145.
 • Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 1 / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 1, s. 21-23.
 • Życie społeczne współczesnej młodzieży - rozkwit czy atrofia? Cz. 2 / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2018, nr 2, s. 20-21.

 

X 2019 r.

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: justyna.duda@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony