Zamość - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

image 001

Wpływ reklamy na rozwój dziecka

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Dorośli reklamują, dzieci kupują : kindermarketing i psychologia / Aleksandra Jasielska, Renata Anna Maksymiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010. 65931czyt.
 • Dzieciństwo w oblężeniu : łatwy cel dla wielkiego biznesu / Joel Bakan ; przełożyła Hanna Jankowska. - Warszawa : Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2013. 75822
 • Dziecko i reklama telewizyjna / Paweł Kossowski. - Warszawa :"Żak", 1999. 58072,58073, 58074, 57934czyt.
 • Dziecko reklamy / Martin Lindstrom ; z ang. przeł. Agnieszka Monika Kawalec. - Warszawa : "Świat Książki", 2005. 63201
 • Psychologiczne mechanizmy reklamy / Dariusz Doliński. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. 62166, 59809czyt.
 • W niewoli reklamy? : percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej / Anna Kowal-Orczykowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. 64299, 64300czyt.
 • Współczesny świat dziecka : media i konsumpcja / pod redakcją Małgorzaty Boguni-Borowskiej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, copyright 2019. 77367czyt.

Artykuł z wydawnictwa zwartego:

 • Czas wolny przed ekranem telewizora / Aneta Jegier. W: Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa: "Difin", 2016. - S. 108-128. 74220czyt.
 • Dziecko a reklama telewizyjna / Joanna Lijewska, Monika Hermann. W: Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. - Kraków : "Impuls", 2006. - S. 103-107. 61520czyt.
 • Dziecko wobec reklamy, konsumpcji i manipulacji / Radosław Niziołek. W: Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: "Elipsa", 2016. - S. 271-289. 74621czyt.
 • Dziecko wobec mediów : wyzwania wychowawcze / Tatiana Kosińska. W: Rodzina : historia i współczesność : studium monograficzne : praca zbiorowa / red. nauk. Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2006. - S. 291-304. 61530czyt., 61560
 • Niekonwencjonalna aktywność dziecka w młodszym wieku szkolnym : przyswajanie i modernizacja treści reklam telewizyjnych / Tatiana Kłosińska. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / redakcja Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 205-214. 65890, 65891czyt.
 • Od edukacji dorosłych do kreowania potrzeb dziecka - świat potrzeb dziecka w językowym obrazie reklam / Małgorzata Bortliczek. W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Jadwigi Oleksy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 295-318. 68809czyt.
 • Reklamy dla dzieci. Narzędzia i sposoby oddziaływania przekazu reklamowego na percepcję młodego odbiorcy / Anna Gębalska-Berekets. W: Dziecko w mediach / red. nauk. Magdalena Butkiewicz, Aleksandra Gralczyk, Krzysztof Marcyński. - Warszawa: "Elipsa", 2016. - S. 219-234. 74621czyt.
 • Reklama w wychowaniu / Mariola Garnek. W: Społeczne konteksty edukacji medialnej / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra, 2013. - S. 147-184. 71256 czyt.
 • Wiedźma Reklama / Joanna Olech. W: Nigdy nie jest za wcześnie : rozwój i edukacja małych dzieci / pod red. Teresy Ogrodzińskiej. - Warszawa : Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, 2004. - S. 151-154. 60320

Artykuły z czasopism:

 • Agresja w reklamach kierowanych do dzieci / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 2000, nr 5, s. 40-44.
 • Czyje jest wychowanie? : społeczne konsekwencje komercyjnych kampanii reklamowych / Agnieszka Pawlak. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 7, s. 61-69.
 • Dzieci - odbiorcy reklam / Maria Braun-Gałkowska. W: Wychowawca. 2002, nr 7/8, s. 10-13.
 • Dzieci - wymarzony odbiorca skomercjalizowanego świata / Wilhelmina Wosińska. W: Charaktery. 2002, nr 6, s. 38-39.
 • Dzieci i młodzież jako odbiorcy reklamy / Sylwia Pawłowska, Paweł Wójcik. W: Remedium. 2016, nr 7/8, s. 1-5.
 • Dzieci w sieci - o współczesnych formach wirtualnej kryptoreklamy / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 2-4.
 • Dziecięcy świat wartości w reklamach telewizyjnych / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 1999, nr 9, s. 652-654.
 • Dzieciństwo w kategoriach rynku : szanse i zagrożenia / Iwona Samborska. W: Bliżej Przedszkola. 2011, nr 7-8, s. 68-72.
 • Dziecko - podmiot reklamy / Anna Albertowska. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 58-60.
 • Dziecko a reklama telewizyjna : refleksje pedagogiczne / Paweł Kossowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1994, nr 3, s. 23-26.
 • Dziecko w świecie reklamy / Anna Tkaczyk. W: Bliżej Przedszkola. 2009, nr 5, s. 42-43.
 • Dziecko w świecie reklamy / Małgorzata Kuśpit. W: Remedium. 2006, nr 3, s. 22-23.
 • Dziecko w świecie reklamy / Monika Marchlik. W: Wychowanie na Co Dzień. 2000, nr 4/5, s. 16-18.
 • Dziecko wobec mediów / Tatiana Kłosińska. W: Życie Szkoły. 2006, nr 4, s. 5-8.
 • Fuzja wyobrażeń / Anna Maria Zawadzka. W: Charaktery. 2009, nr 5, s. 58-61.
 • Jak chronić dzieci przed szkodliwym oddziaływaniem reklam telewizyjnych / Dorota Pszkit. W: Nowa Szkoła. 2006, nr 7, s. 38-45.
 • Jak dzieci postrzegają reklamę / Marek Sokołowski. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1999, nr 10, s. 23-25.
 • Komercjalizacja dzieciństwa : wyzwania edukacji konsumenckiej / Iwona Samborska. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2009, nr 5, s. 5-10.
 • Konsumpcyjny charakter współczesnej reklamy / Beata Krajeńska. W: Wychowanie na co Dzień. 2005, nr 9, s. 3-4.
 • Kształtowanie postaw konsumenckich u dzieci w wieku wczesnoszkolnym / Kinga Sochocka, Karolina Van Laere. W: Remedium. 2015, nr 11, dodatek "W kręgu uzależnień behawioralnych", s. 1-2.
 • Kto je nauczy sztuki odmawiania? / Beata Gregorczyk. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 4, s. 46.
 • Kto nie daje się reklamie / Dorota Karwowska. W: Psychologia w Szkole. 2008, nr 2, s. 93-100.
 • Pedagoga pochwała reklam telewizyjnych / Krzysztof Kruszewski. W: Ruch Pedagogiczny. 2001, nr 3/4, s. 7-12.
 • Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język / Joanna Piller. W: Poradnik Językowy. 2002, z. 10, s. 31-44.
 • Reklama - krzywe zwierciadło kultury / Anna Zapolska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 2, s. 58-62.
 • Reklama - pranie mózgu już od rana? / Renata Bryczek. W: Bliżej Przedszkola. 2008, nr 4, s. 16-18.
 • Reklama a dziecko / Henryk Noga. W: Wychowawca. 2012, nr 6, s. 18-19.
 • Reklama a wychowanie / Marek Hallada. W: Nowa Szkoła. 2017, nr 5, s. 10-17.
 • Reklama i dziecko / Małgorzata Sitarczyk, Magdalena Łukasik. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2005, nr 8, s. 16-20.
 • Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 1 / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 1997, nr 5, s. 15-20.
 • Reklama telewizyjna a dzieci. Cz. 2 / Maria Braun-Gałkowska. W: Edukacja i Dialog. 1997, nr 6, s. 68-72.
 • Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 1 / Paweł Kossowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 4, s. 251-258.
 • Reklama telewizyjna i dziecko w wieku przedszkolnym. Cz. 2 / Paweł Kossowski. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1999, nr 5, s. 336-342.
 • Reklama w oczach dzieci / Teresa Masiuk. W: Wychowanie w Przedszkolu. 1994, nr 10, 586-591.
 • Reklama w odbiorze najmłodszych uczniów / Irena Wolny. W: Edukacja i Dialog. 1995, nr 4, s. 38-41.
 • Reklamą w dziecko / Dorota Łosiewicz. W: Sieci. 2013, nr 21, s. 46-47.
 • Rola reklamy w kształtowaniu nawyków żywieniowych dzieci / Małgorzata Niesiobędzka. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2007, nr 10, s. 32-37.
 • Telewizja w wychowaniu - autorytet czy zagrożenie? / Krzysztof Zajdel. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 4, s. 44-46.
 • Teoria amalgamacji a świat pojęć dzieci / Magdalena Grafowska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 5, s. 41-44.
 • Uległość wobec reklam / Barbara Orkiszewska. W: Edukacja i Dialog. 2006, nr 1, s. 61-64.
 • Uwodzenie przez reklamę / Monika Kurzynoga. W: Wychowawca. 2009, nr 6, s. 22-23.
 • Wpływ reklamy komercyjnej na dziecko / Beata Hoffmann. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2019, nr 1, s. 14-27.
 • Wpływ reklamy na rozwój poznawczy i emocjonalny dzieci i młodzieży (niebezpieczeństwo uzależnień a potrzeba profilaktyki) / Danuta Dramska. W: Wychowanie na co Dzień. 2018, nr 5-6, s. 55-60.
 • Wpływ reklamy telewizyjnej na dzieci w wieku szkolnym / Aleksandra Żarkiewicz-Pacak. W: Edukacja Medialna. 2002, nr 1, 32-35.
 • Wpływ telewizyjnych obrazów przemocy na psychikę dzieci / Braun-Gałkowska, Maria. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 1995, nr 6, s. 10-16.
 • Zagrożenia wynikające z nadmiernego oglądania telewizji / Magdalena Szymańska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2009, nr 1, s. 41-43.
 • Życie (jak) z reklamy / Sylwia Pawłowska. W: Remedium. 2017, nr 9, s. 13-15.

Portale społecznościowe

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 2010-2021

Wyboru dokonała : Barbara Mazurek

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 • Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży : realny i wirtualny problem polityki bezpieczeństwa / redakcja naukowa Marek Górka.-Warszawa : Difin, 2017. 75948czyt.
 • Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. -Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010.66605.
 • Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod redakcją Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej.-Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 76678czyt.
 • E-katecheza : aplikacje, portale i media społecznościowe na lekcjach religii : twórz interaktywne quizy, wykorzystaj moc e-learningu, odkryj, czym są podcasty / Adam Ligęza, Michał Wilk.- Kraków : Wydawnictwo eSPe, 2016. 77958.
 • Facebook w szkolnej ławce : media społecznościowe a edukacja polonistyczna / Agnieszka Kulig-Kozłowska.- Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2017. 75828.
 • Funkcjonowanie współczesnych młodych ludzi w zmieniającym się świecie / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej- Barancewicz.-Warszawa : Difin, 2012. 67800.
 • Internet i gry internetowe : osobisty rozwój czy ryzyko patologii zachowania? / Paweł Izdebski.- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 77507.
 • Kącik zagubionych serc / Magdalena Trubowicz.- Poznań : Czwarta Strona - Grupa Wydawnictwa Poznańskiego, copyright 2017. 76347.
 • Komputer dla seniora : porozumiewanie się przez internet. Cz. 1 / [aut. Edyta Kmieć, Piotr Gliszczyński].- Warszawa : Infor Biznes, 2012. 67621.
 • Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda.-Warszawa : Agora, 2011. 73129.
 • Kreatywność językowa w komunikacji internetowej / pod redakcją Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli. Wydanie I.- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019. 77781czyt.
 • Mobilna biblioteka / pod redakcją Mai Wojciechowskiej.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2021. 79264czyt.
 • Nowe nowe media / Paul Levinson ; przekł. Maria Zawadzka. -Kraków : Wydawnictwo WAM, 2010. 66138.
 • O młodzieży czyli O tym, że jej (już) nie ma / Michael Fleischer.- Kraków : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego : Wydawnictwo Libron - Filip Lohner, 2019 . 77340.
 • Poradnik dla blogerów, vlogerów, gamerów i instagramowiczów : czego nie wolno robić w Internecie / red. nauk. Katarzyna Grzybczyk ; [aut. Karolina Rybak et al.].- Warszawa : Difin, 2017. 75790 czyt.
 • Psychologia dorastania : zmiany rozwojowe w dobie globalizacji / Anna Oleszkowicz, Alicja Senejko.-Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. 68948.
 • Sfejsowani / Suzana E. Flores ; [przekład Katarzyna Mojkowska].-Warszawa : Muza, 2017.76000.
 • Społeczeństwo i sieć informacyjna : problemy i technologie : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej- Kalaty i Ewy Chuchro ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.-Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. 68951.
 • Współczesne problemy prawa do wizerunku : zagadnienia wybrane / redakcja naukowa Ewelina Szatkowska ; [autorzy] Ewelina Szatkowska, Anna Podolska, Dominika Szumała.- Gdańsk ; Sopot : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2020. 79620.
 • Zerwij z mediami społecznościowymi : proste wskazówki, jak świadomie korzystać z serwisów społecznościowych / Chloe Ramsden ; przekład Tomasz Tesznar.- Kraków : Lingea, 2021 .79305.
 • Zrozumieć social media / Artur Roguski.- Gliwice: Helion, copyright 2020. 79088.

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 • Aktywność internautów w mediach społecznościowych / Anna Michniuk. W: Wychowawca. 2016, nr 11, s. 7-8.
 • Aktywność osób z niepełnosprawnościami na profilach i forach w społeczeństwie sieci / Maria Stojkow, Dorota Żuchowska-Skiba. W: Polityka Społeczna. 2015, nr 5/6, s. 17-21.
 • Algorytm ma nas na oku / Michał Kosiński ; rozmawiała Daria Grabda. W: Charaktery. 2017, nr 5, s. 56-59.
 • Analogowy Facebook : pomysł na pracę z lekturą / Aleksandra Olbryś. W: Biblioteka w Szkole. 2019, nr 11, dodatek „Biblioteka - Centrum Informacji" nr 4, s. 18-20.
 • B jak błąd YouTube'a / Hanna Karp. W: Sieci. 2019, nr 33, s. 8-79.
 • Bazary idą w odstawkę / Ewa Wesołowska. W: wSieci. 2013, nr 38, s. 100-101.
 • Bezpieczeństwo w internecie / Karolina Zioło- Pużuk. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 9, s. 48-51.
 • Blogi nauczycieli i lektorów języka angielskiego / Ewa Ostarek. W: Życie Szkoły. 2017, nr 10,s. 2-7.
 • Bookcrossing.pl : portal integrujący miłośników bookcrossingu / Edyta Kosik. W: Bibliotekarz. 2016, nr 6, s. 14-15.
 • Być albo nie być... na facebooku / Katarzyna Chojnacka- Musiał. W: Biblioteka w Szkole. 2017, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 1, s. 3-5.
 • Co robią dzieci w sieci / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2019, nr 16/17, s.18.
 • Cyfrowa żyła złota / Kamil Nadolski. W: Wiedza i Życie. 2016, nr 12, s.46-50.
 • Cyfrowe dzieciaki / Krzysztof Logan Tomaszewski. W: Sieci Prawdy. 2017, nr 44, s. 54-55.
 • "Czelendże", czyli internetowe wyzwania / Marcin Teodorczyk.W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2016, nr 4, s. 62-64.
 • Czy Facebook pomaga w nauce? / Marcin Zaród. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 6, s. 10-11.
 • Fabryki fake newsów / Marcin Fijołek. W: W Sieci (Gdynia). 2018, nr 13, s. 40-41.
 • Facebook : Dokąd uciekają ich dzieci? / Łukasz Adamski. W: wSieci. 2014, nr 4, s. 104-105.
 • Facebook - platforma algorytmicznej towarzyskości i technologia siebie / Mateusz Halawa. W: Kultura i Społeczeństwo. 2013, nr 4, s. 117-144.
 • Facebook - serwisy społecznościowe okiem praktyka / Ewa Rozkosz. W: Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 9, s. 35-38.
 • Facebook sposobem na... / Jolanta Okuniewska. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 32/33, s. 19.
 • Facebook w edukacji / Sylwia Polcyn- Matuszewska. W: Remedium. 2015, nr 1, s. 22-23.
 • Facebook w eTwinningu? : dlaczego nie! / Marcin Malinowski. W: Biblioteka w Szkole. 2011, nr 2, dod. „Biblioteka Centrum Informacji”, s. 5-7.
 • Facebook zagrożeniem dla młodego człowieka / Sylwia Polcyn. W: Remedium. 2016, nr 9, s. 20-21
 • Gdy nikt cię nie chwali / Natalia De Barbaro. W: Charaktery. 2018, nr 7, s. 14-21.
 • ICT w neoliberalnym środowisku kształcenia / Eunika Baron- Polańczyk. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2011, nr 3, s. 34-43.
 • Innowacyjne kształcenie nauczycieli języków na przykładzie Facebooka / Elżbieta Gajek. W: Języki Obce w Szkole. 2011, nr 1, s. 56-59.
 • Internet - pomoc w komunikacji szkoły z rodzicami / Rafał Szymczak. W: Dyrektor Szkoły. 2011, nr 9, s. 79-80.
 • Jak dobrze wykorzystać ostatnie tygodnie roku szkolnego, kiedy uczniowie mają już wystawione oceny i motywacja do nauki jest mniejsza? / Dorota Zając. W: Życie Szkoły. 2017, nr 6, s. 6-9.
 • Jak nas lepią demiurgowie : sieci kłamstw / Agata Kaźmierska, Wojciech Brzeziński. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 41, s. 12-16.
 • Jak Soros walczy z Facebookiem / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2018, nr 19/20, s. XXVIII- XXX.
 • "Lajki" i "followersi" na portalach społecznościowych sposobem na poszukiwanie własnej tożsamości / Adam Andrzejewski. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 1, s. 21-29.
 • Lajki i manipulacje / Suzana Flores ; rozmawiała Daria Grabda. W: Charaktery. 2017, nr 3, s. 36-37.
 • Lubię to? / Ciarán Mc Mahon. W: Charaktery. 2018, nr 5, s. 58-63.
 • Łączewski : game over / Marek Pyza, Marcin Wikło. W: wSieci. 2016, nr 39, s. 20-24.
 • Mapa świata Facebooka / Andrzej Hołdys. W: Wiedza i Życie. 2019, nr 9 s.16-20.
 • Matura na Facebooku / Magdalena Kaszulanis. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 22, s. 7.
 • Media społecznościowe / Karolina Zioło- Pużuk. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s. 50-53.
 • Media społecznościowe, krótkie filmy o zawodach oraz webinaria / Weronika Kamińska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2019, nr 2, s. 192-200.
 • Media społecznościowe kluczem do młodzieży / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2016, nr 6, s. 52, 54-55.
 • Media społecznościowe w rehabilitacji społecznej - o kształtowaniu wizerunku osób z niepełnosprawnością na Facebooku / Dorota Agnieszka Burczyc. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2015, nr 1, s. 86-99.
 • Miejsce i rola internetu i mediów społecznościowych w przestrzeni edukacyjnej / Magdalena Wasylewicz, Jakub Czopek. W: Nowa Szkoła. 2016, nr 4, s. 31-39.
 • Moda na bloga / Michał Miś. W: Wiedza i Życie. 2003, nr 1, s.20-21.
 • Mówiące fotografie, czyli talking photo / Hanna Basaj. W: Biblioteka w Szkole. 2013, nr 2, „Biblioteka Centrum Informacji", nr 1, s. 16-18.
 • Na Insta tylko doskonali? / Danielle Wagstaff. W: Charaktery. 2019, nr 3, s. 64-65.
 • Nasza Klasa - Nasz Lans / Renata Rebizant. W: Skafander. 2012, nr 3, s. 4.
 • Nauczyciel w cyfrowej szkole : wykorzystanie mediów społecznościowych w edukacji / Dorota Zając. W: Polonistyka. 2018, nr 1, s. 26-28.
 • Nie daj się nabrać "fake newsom" / Agata Łuczyńska, Marta Puciłowska. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 5, dodatek : Nowe technologie, s. 8-9.
 • Niekompatybilne technologie / Maciej Jakubowiak. W: Znak. 2019, nr 5, s.102-107.
 • O funkcjach hasztagu na twitterze / Barbara Sobczak. W: Poradnik Językowy. 2020, nr 4, s. 35-50.
 • O mądrym dialogu w socjal mediach / Agnieszka Tercz, rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 1, s. 16-17.
 • Pinterest w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. W: Życie Szkoły. 2020, nr 8, s. 12-16.
 • Poczucie samotności młodzieży w dobie portali społecznościowych / Joanna Wrótniak. W: Problemy Opiekuńczo Wychowawcze. 2018, nr 8, s. 51-59.
 • Polityka 2.0 / Magdalena Nowicka. W: Wiedza i Życie. 2013, nr 10, s. 66-69.
 • Pomysł, Facebook, biznes / Maksymilian Wysocki. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2019, nr 25, s. 84-85.
 • Portale społecznościowe dla miłośników książek / Maria Garczyńska. W: Bibliotekarz. 2016, nr 7/8, s. 11-13.
 • Portale społecznościowe w naszym życiu / Magdalena Goetz. W: Polonistyka . 2016, nr 4, s. 26-29.
 • Pożeracze "lajków" / Suzana Flores ; rozmawiała Daria Grabda.. W: Charaktery. 2017, nr 9,s. 34-35.
 • Pro ana : zaburzenie odżywiania czy styl życia? Cz. 1 / Beata Hoffmann. W: Remedium. 2018, nr 2, s. 24-26.
 • Pro ana : zaburzenie odżywiania czy styl życia? Cz. 2 / Beata Hoffmann. W: Remedium. 2018, nr 3, s. 8-9.
 • Promocja działań bibliotek na Facebooku / Edyta Kosik. W: Bibliotekarz. 2017, nr 2, s. 8-9.
 • Pułapka Allegro / Tomasz Cukiernik. W: Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. 2013, nr 41, s. XIV-XV.
 • Realne zawody wirtualnego świata / Mirosław Usidus ; rozm. przepr. Zbigniew Brzeziński. W: Doradca Zawodowy. 2015, nr 1, s. 9-11.
 • Recreate : doradztwo przez media społecznościowe / Katarzyna Zapała. W: Doradca Zawodowy. 2016, nr 2/3, s. 80-82.
 • Relacje społeczne w internecie / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2016, nr 29/30, s. 24.
 • Serwisy społecznościowe w edukacji / Roman Lorens. W: Dyrektor Szkoły. 2013, nr 2, s. 81-83.
 • Social media wśród nastolatków / Maria Słobodzian. W: Wychowawca. 2016, nr 11, s. 5-6.
 • Substytuty obecności / Urszula Pieczek. W: Znak. 2021, nr 2, s. 91-99.
 • Szkoła w mediach społecznościowych / Karolina Zioło- Pużuk. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 8,s. 58-61.
 • Świat stał się mniejszy / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2014, nr 9, s. 10.
 • Terapia z YouTubem / Carly, Lanning. W: Coaching: twój rozwój, sukces, szczęście. 2017, nr 5,s. 46-50.
 • To nie Facebook, to my / Marek Kuźmiński. W: Tygodnik Powszechny. 2018, nr 16, s. 54-58.
 • Uzależnieni od Social Media / Weronika Perz. W: Remedium. 2018, nr 3, s. 2-4.
 • Użytkownik, nadawca i odbiorca w Web 2.0. : uwagi o różnych sposobach odnoszenia się do literatury w serwisie Twitter / Marek Kaźmierczak. W: Teksty Drugie. 2012, nr 6, s. 270-286.
 • Użytkownicy serwisów społecznościowych poświęconych literaturze : analiza wyników badania / Magdalena Wójcik. W: Przegląd Biblioteczny. 2012, z. 2, s. 222-240.
 • W jaki sposób Polacy prawią sobie komplementy? : (na materiale komentarzy pod zdjęciami na portalu "nasza-klasa") / Emilia Danowska-Florczyk. W: Przegląd Humanistyczny. 2011, nr 6, s. 43-60.
 • Wirtualna komunikacja i współpraca / Dorota Janczak. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 8, s. 56, 58-59.
 • Witajcie w sieci! / Magdalena Goetz. W: Głos Nauczycielski. 2012, nr 9, s. 10-11.
 • Wyborco, uważaj na media / Natalia Dueholm. W: Najwyższy Czas!. 2019, nr 25/26, s. XXX-XXXII .
 • Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy / Ewa Ostarek. W: Życie Szkoły. 2018, nr 4, s. 38-42.
 • Wykorzystanie przez bibliotekę Facebook'a, You Tub'a oraz formularzy Google w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych / Sylwia Czub-Kiełczewska. W: Bibliotekarz. 2016, nr 12, s. 37-39.
 • YouTube, Facebook, Google - praktyczne nauczycielskie trio / Małgorzata Brodecka. W: TIK w Edukacji. 2017, nr 6, s. 72-74.
 • Zawrotna kariera dziesięciolatka / oprac. Krzysztof Trzciński. W: Głos Nauczycielski. - 2014, nr 7, s. 11.

 

Multimedia

Jak bezpiecznie korzystać z portali społecznościowych? [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz ; narrator Filip Budweil. Piaseczno : Tutto Arts & Media, Wołkowicz, Iwona, 2013. sygn.1199 CD.

Ignacy Łukasiewicz. Patron roku 2022.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata: 1882-2021

Wyboru dokonała: Alina Kierepka

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

200 lat temu, w marcu 1822 r., urodził się Ignacy Łukasiewicz, twórca światowego przemysłu naftowego. W 2022 r. przypada także 140. rocznica jego śmierci. „Należy on do zaszczytnego grona Polaków, których działalność odcisnęła wielki i pozytywny wpływ na rozwój naszej Ojczyzny, jak również całego świata” – podkreślili posłowie w uchwale. Z wykształcenia farmaceuta, podczas pracy w aptece prowadził badania nad destylacją ropy naftowej z której udało mu się wydzielić naftę. Wśród dokonań Łukasiewicza Sejm wymienił utworzenie na ziemiach polskich pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej w Bóbrce w powiecie krośnieńskim, a następnie uruchomienie kilku rafinerii. Wynalazł on także lampę naftową. Posłowie podkreślili zaangażowanie patriotyczne Łukasiewicza: udział w konspiracji podczas Powstania Krakowskiego, wsparcie finansowe Powstania Styczniowego i pomoc jego uczestnikom. Był on także filantropem i działaczem społecznym. Sejm zdecydował o ustanowieniu 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza „szczególnie ze względu na wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także Jego zaangażowanie w walkę o niepodległość Ojczyzny oraz dbałość o pracowników”.

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Ignacego Łukasiewicza[HTML] [w:] Senat Rzeczypospolitej Polskiej [online]. Dostęp 14.02.2022.

Dostępny w internecie: https://www.senat.gov.pl/prace/uchwaly/page,1.html?data=26.11.2021&kadencja=10

Wydawnictwa zwarte:

 • Ignacy Łukasiewicz / Jerzy Sikora. - Katowice : Wydawnictwo "Śląsk", 1978. 34082
 • Ignacy Łukasiewicz / Stanisław Brzozowski. - Warszawa : Wydawnictwo "Interpress", 1974. 18797czyt.
 • Ignacy Łukasiewicz : Prometeusz na ludzką miarę / Piotr Franaszek, Paweł Grata, Anna Kozicka-Kołaczkowska, Mariusz Reszel, Grzegorz Zamoyski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2021. 80313
 • Życie i działalność Ignacego Łukasiewicza / Włodzimierz Bonusiak. - Rzeszów : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego, 1985. 10072(b)czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Ignacy Łukasiewicz : romantyczny pionier nowoczesności / Michał Szukała. W: Mówią Wieki. 2017, nr 7, s. 77-80.
 • Ropa nad ropą / Anna Ochremiak. W: Focus Historia. 2019, nr 6, s. 52-56.
 • Światło dla świata : Chyżość płynów ; Staszic w górach / Wojciech Lada. W: Sieci (Gdynia ; 2017). 2020, nr 31, dod. Sławni Polacy, Którzy Zmienili Świat, s. 1-4.
 • Światło z Galicji / Wojciech Lada. W: Sieci. 2018, nr 10, dod. Polacy, Którzy Zmienili Świat odc. 1, Naftowa Misja Narodowa, s. 4-8, 10.
 • W blasku lampy naftowej, czyli co o Ignacym Łukasiewiczu współczesna młodzież wiedzieć powinna? / Lucjan Biliński. W: Poradnik Bibliotekarza. 2003, nr 7/8, s. 17-19.

Polona - polska biblioteka cyfrowa:

Edukacja włączająca

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wyboru dokonała : Joanna Magdziak

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 100 pomysłów dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych : wspomaganie uczniów z autyzmem / Claire Bullock ; [przekład Karol Jaroszewski]. - Gdańsk : Grupa Wydawnicza Harmonia - Wydawnictwo Harmonia, 2018. 77314
 • Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej : wyzwanie dla JST / [zespół red. Anna Grabowska, Agata Janiszewska, Ewa Materka, Violetta Kaczmarska, Krystyna Mucha, Ewa Szczęch, Dominika Woźniewska-Żol, Anna Jeżowska-Siwek, Joanna Kuczyńska, Małgorzata Gębicka-Zdanewicz, Alicja Michałowska, Antoni Jeżowski. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. 74408
 • Inkluzja w perspektywie pedagogiki specjalnej i pedagogiki społecznej : pytania, konteksty, dyskusje / Grażyna Dryżałowska, Magdalena Kuleta-Hulboj, Agnieszka Naumiuk, Monika Skura, Anna Magdalena Steinhagen. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2018. 77206czyt.
 • Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / [redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk]. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017. 77293czyt.
 • Nauczyciel wczesnej edukacji wobec wyzwań pedagogiki inkluzyjnej / Katarzyna Nadachewicz, Małgorzata Bilewicz. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2020. 79708
 • Nauczyciele o szansach i barierach edukacji włączającej / Iwona Chrzanowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2019. 77629
 • Nierówności ekonomiczne a szanse edukacyjne i bezpieczeństwo społeczne dzieci i młodzieży / Grażyna Cęcelek. - Warszawa : Difin, 2020. 79061
 • Odkrywanie niepełnosprawności wzrokowej w nauczaniu włączającym / Janusz Kirenko, Piotr Gindrich. - Lublin : Wydawnictwo Akademickie Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola, 2007. 74460
 • Pedagogika, niepełnosprawność, edukacja : ku szerokim przestrzeniom rozwoju pedagogiki specjalnej : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Wojciechowskiemu z okazji siedemdziesiątych urodzin / [recenzent dr hab. Józef Binnebesel, prof. UMK w Toruniu]. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019. 77638czyt.
 • Przygotowanie szkoły wiejskiej do edukacji inkluzyjnej : na przykładzie szkół powiatu bydgoskiego / Beata Skotnicka ; [recenzent Jarosław Bąbka]. - Bydgoszcz : [Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego], 2019. 77816
 • Specjalne potrzeby edukacyjne : identyfikacja, obszary dostosowania i oddziaływania edukacyjno-terapeutyczne / pod redakcją Beaty Pituły, Jerzego Wolnego. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2019. 78674czyt.
 • Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / David Mitchell ; przekład Juliusz Okuniewski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. 74712
 • Szkoła ogólnodostępna przestrzenią realizacji różnorodnych potrzeb edukacyjnych uczniów klas IV-VI : w poszukiwaniu modelu pomocy i wsparcia / Karol Bidziński, Anna Ozga, Mirosław Rutkowski. - Kraków : Impuls, 2019. 78311
 • Technologie informacyjno-komunikacyjne zwiększające dostępność treści matematycznych : problemy informatyzacji matematycznej edukacji uczniów z dysfunkcją wzroku / Jolanta Brzostek-Pawłowska, Małgorzata Rubin, Dariusz Mikułowski ; redakcja naukowa Jolanta Brzostek-Pawłowska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2019. 79567
 • Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014 / Danuta Apanel. - Wyd. 2. uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2016. 71011czyt.
 • Uczeń z lekką niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej : nauczyciele o (nie)zmienianej sytuacji w kontekście kultury szkoły inkluzyjnej / Zenon Gajdzica. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright © 2020. 78491

Artykuł z wydawnictwa zwartego:

 • Edukacja włączająca - rozszerzenie uczestnictwa w powszechnej edukacji. W: Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Joanna Głodkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017. - S. 274-276. 79533
 • Edukacja włączająca w wiejskiej szkole / Andrzej Pery. W: Mała szkoła : problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, cop. 2015. - S. 126-132. 73323czyt.
 • Edukacja włączająca wobec różnorodności językowej i kulturowej uczniów / Agnieszka Rabiej. W: Każdy uczeń jest ważny : indywidualizacja na lekcji języka polskiego / redakcja Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, copyright 2017. - S. 217-238. 75517czyt.
 • Edukacja włączająca. Jak szkoła może wspierać rozwój dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Beata Szurowska. W: Szkoła w sytuacji trudnej : zdążyć z pomocą / red. nauk Beata Szurowska. - Wyd. I. - Warszawa : Difin, 2020. - S. 318-342. 78312czyt.
 • Edukacja włączająca. Możliwości i ograniczenia / Andrzej Pielecki. W: Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej : w 60-lecie pracy zawodowej Profesor Sabiny Guz / red. nauk. Jolanta Andrzejewska, Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2020. - S. 307-316. 78460czyt.
 • Formy wspierania rozwoju dziecka niepełnosprawnego w niższych klasach szkoły ogólnodostępnej / Zenon Gajdzica. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 2, Wychowanie i kształcenie w praktyce / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur [et al.]. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010. - S. 240-251. 68805czyt.
 • Kształcenie nauczycieli od szkoły specjalnej do szkoły włączającej / Dariusz Dziuba. W: Edukacyjno-terapeutyczna podróż w lepszą stronę / red. nauk. Krystyna Moczia. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 39-50. 75896czyt.
 • Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej - realizatorzy idei edukacji włączającej - w poszukiwaniu źródeł zawodowego wsparcia / Mirosław Rutkowski, Karol Bidziński. W: Jest człowiek z niepełnosprawnością : pola refleksji / [redakcja naukowa Beata Antoszewska, Iwona Myśliwczyk]. - Olsztyn ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe Silva Rerum, 2017. - S. 167-186. 77293czyt.
 • Niejawne aspekty jakości edukacji włączającej / Beata Papuda-Dolińska. W: Kategorie (nie)obecne w edukacji / redakcja Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 139-152. 75833czyt.
 • Opieka nad dziećmi o specjalnych potrzebach w warunkach szkoły ogólnodostępnęj / Jolanta Rybska-Klapa. W: Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej. T. 2 / pod red. Bożeny Muchackiej. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2006. - S. 195-210. 62446czyt., 62447
 • Realizacja idei integracji i edukacji włączającej w procesie wychowania i kształcenia dzieci z uszkodzeniami słuchu i wzroku / Agnieszka Dłużniewska, Izabella Kucharczyk. W: Edukacja małego dziecka : praca zbiorowa. T. 9, Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Anny Gajdzicy. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 103-117. 71162czyt.
 • Realizacja założeń edukacji włączającej jako wyzwanie dla współczesnej szkoły / Mariusz Garbiec. W: Szkoła wobec wyzwań współczesnej edukacji : role i zadania pedagoga, psychologa i wychowawcy : konteksty trans- i interdyscyplinarne / pod redakcją naukową Ireny Koszyk, Bronisławy Ogonowski, Sławomira Śliwy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2018. - S. 113-125. 76685czyt.
 • Surdopedagog, jego rola w nauczaniu włączającym i wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu / Agata Tańska. W: Doświadczanie zmian w teorii i praktyce pedagogicznej / red. nauk. Joanna Skibska i Justyna Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2015. - S. 297-304. 74285czyt.
 • System wychowania i instytucje edukacyjne. W: Osoby z niepełnosprawnością intelektualną : podręcznik dla celów wychowawczych i edukacyjnych / Otto Speck ; przekład Grażyna Grzywna-Tunk. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. - S. 205-228. 73509
 • Uczeń z niepełnosprawnością wzrokową w szkole ogólnodostępnej. W: Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie / Piotr Plichta, Iwona Jagoszewska, Joanna Gładyszewska-Cylulko, Bernadeta Szczupał, Agnieszka Drzazga, Beata Cytowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. - S. 139-154. 75612
 • Uczeń zdolny w edukacji włączającej - o szansach i zagrożeniach - z opinii nauczycieli placówek ogólnodostępnych, integracyjnych i specjalnych / Iwona Chrzanowska, Beata Jachimczak. W: Edukacja osób zdolnych / redakcja naukowa Eugeniusz Piotrowski, Maria Porzucek-Miśkiewicz. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2019. - S. 43-55. 77761czyt.

Artykuły z czasopism:

 • A cóż tam Panie słychać w... Organie? / Wasz Organ. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 12, s. 70.
 • Adaptacja i walidacja Wielowymiarowej Skali Postaw wobec Edukacji Włączającej / Karolina Mudło-Głagolska. W: Szkoła Specjalna. 2021, nr 2, s. 102-112 .
 • Analiza i opis przypadku problemu edukacyjnego w klasie integracyjnej / Urszula Grygier. W: Nowa Szkoła. 2001, nr 8, s. 40-42.
 • Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 4, s. 286-292.
 • Blaski i cienie integracji / Alicja Żelazna, Małgorzata Listowska. W: Dyrektor Szkoły. 2001, nr 3, s. 13-14.
 • Chcemy być razem / Elżbieta Kowalczyk. W: Życie Szkoły. 2003, nr 6, s. 344-345.
 • Co nowego w edukacji włączającej / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Edukacja. 2010, nr 2, s. 16-23.
 • Czy matura w Polsce daje równe szanse młodzieży niewidomej i słabowidzącej? / Agata Kunicka-Goldfinger. W: Edukacja i Dialog. 2009, nr 3, s. 76-84.
 • Czy polska szkoła jest włączająca? / Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 4, s. 70-72.
 • Czy szkoła jest gotowa do przyjęcia dzieci innych? / Katarzyna Maćkowiak. W: Edukacja. 2003, nr 1, s. 66-74.
 • Dbajmy o integrację / Gabriela Chmielewska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 1, s. 17-19.
 • Dlaczego edukacja włączająca nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem? : doświadczenia i plany edukacyjne wobec dzieci z zespołem Downa w relacjach matek / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. W: Szkoła Specjalna. 2014, nr 3, s. 186-201.
 • Dobrze nam razem / Mirella Nikolussi-Malicka. W: Życie Szkoły. 2006, nr 7, s. 19-21.
 • Doświadczenia nauczycieli szkół przyszpitalnych w paradygmacie inkluzji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Beata Antoszewska, Małgorzata Moszyńska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 194-206.
 • Dylematy inkluzji studentów z niepełnosprawnością - perspektywa nauczyciela akademickiego / Magdalena Ciechowska, Anna Czyż. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2016, nr 1, s. 66-74.
 • Dylematy nauczycieli : o skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc. W: Szkoła Specjalna. 2008, nr 5, s. 346-359.
  Dzieci autystyczne w klasach integracyjnych / Katarzyna Patyk. W: Wychowawca. 2008, nr 10, s. 14-15.
 • Dzieci niepełnosprawne w klasach integracyjnych / Jolanta Lipińska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2000, nr 7, s. 39-41.
 • Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Nowa Szkoła. 2011, nr 8, s. 48-51.
 • Dzieci z porażeniem mózgowym w szkole masowej / Renata Rożyńska. W: Nowa Szkoła. 2002, nr 1, s. 57-59.
 • Dzieci z uszkodzonym słuchem w nauczaniu integracyjnym / Jolanta Barańska. W: Szkoła Specjalna. 2003, nr 4, s. 236-239.
 • Dziecko autystyczne w klasie szkolnej / Krystyna Barłóg. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2001, nr 8/9, s. 26-28.
 • Dziecko autystyczne w szkole a praca asystenta osoby niepełnosprawnej : studium przypadku / Magda Lejzerowicz, Magdalena Gągolewska. W: Wychowanie na co Dzień. 2016, nr 1, s. 22-29.
 • Dziecko inne w szkole - wyzwanie czy zagrożenie? / Dagna Dropińska, Matylda Nazar. W: Remedium. 2021, nr 7/8, s. 50-53.
 • Dziecko niedosłyszące w mojej klasie / Ewa Kowalska. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 51-58.
 • Dziecko niedosłyszące w szkole powszechnej / Irena Czepulonis. W: Nowa Szkoła. 2004, nr 4, s. 59-60.
 • Dziecko niepełnosprawne w szkole / z Andrzejem Janczym ; rozm. przepr. Agata Gołda. W: Wychowawca. 2019, nr 5, s. 18-19.
 • Dziecko słabo widzące w szkole integracyjnej na etapie edukacji wczesnoszkolnej : z doświadczeń nauczyciela wspierającego / Ewa Cecka. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 32- 36.
 • Edukacja dla inkluzji / Tomasz Kozłowski. W: Dyrektor Szkoły. 2018, nr 3, s. 14-16.
 • Edukacja dzieci z niepełnosprawnościami / Agnieszka i Marcin Suszko, Marta Wawrzyniak. W: Wychowawca. 2019, nr 5, s. 6-7.
 • Edukacja inkluzyjna w perspektywie nauczycieli przedszkoli ogólnodostępnych / Elżbieta Paradowska. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 2, s. 85-98.
 • Edukacja włączająca - korzyści dla uczniów z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności / Karolina Gniazdowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 4, s. 120-134.
 • Edukacja włączająca - niedokończony projekt / Grzegorz Szumski. W: Ruch Pedagogiczny. 2014, nr 4, s. 127-139.
 • Edukacja włączająca - nowa perspektywa pedagogiczna : uczeń o specjalnych
  potrzebach edukacyjnych / Tamara Zacharuk, Beata Bocian. W: Meritum. 2011, nr 1,wkładka Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 5-7.
 • Edukacja włączająca - wyzwaniem dla polskiej szkoły / Anna Firkowska-Mankiewicz. W: Szkoła Specjalna. 2004, nr 1, s. 19-26.
 • Edukacja włączająca – wyzwanie dla polskiej szkoły? / Violetta Pulwarska. W: Meritum. 2009, nr 2, s. 2-4.
 • Edukacja włączająca / Mariusz Grabowski. W: Wychowawca. 2015, nr 3, s. 10-11.
 • Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów / Tamara Zacharuk. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 2- 7.
 • Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materska. W: Edukacja i Dialog. 2005, nr 7, s. 7-13.
 • Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce : wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych / Marzena Dycht. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2015, nr 2, s. 34-49.
 • Edukacja włączająca w szkole w Łajskach / Marek Tarwacki. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 50 -52.
 • Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 4, s. 42-43.
 • Funkcjonowanie klas integracyjnych : raport / Jadwiga Sikorska, Mażenna Pabiańczyk. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2004, nr 12, s. 20-27.
 • Funkcjonowanie ucznia ze spektrum autyzmu w klasie integracyjnej w ujęciu zaburzeń sensorycznych - studium przypadku / Agnieszka Stefanow. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 3, s. 200-212.
 • Gotowość do akceptacji rówieśników z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni edukacyjnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 56-74.
 • Gotowość do udzielania wsparcia uczniowi z niepełnosprawnością intelektualną we wspólnej przestrzeni klasy szkolnej / Maria Chodkowska, Zdzisław Kazanowski. W: Niepełnosprawność i Rehabilitacja. 2018, nr 4, s. 30-42.
 • Gotowość integracyjna a aprobata społeczna uczniów liceum w kontekście wybranych zmiennych demograficzny / Zdzisław Kazanowski, Piotr Alfred Gindrich. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 75-90.
 • Historyczne uwarunkowania edukacji włączającej w Japonii / Hanna Grzesiak. W: Szkoła Specjalna. 2021, nr 2, s. 140-147.
 • Idea integracji edukacji dzieci niepełnosprawnych we współczesnej polskiej szkole podstawowej / Mirosław Rutkowski. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 7-16.
 • Indywidualizacja pracy w oddziale integracyjnym. Perspektywa nauczyciela / Joanna Dulewicz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 71-84.
 • Integracja jako cel inkluzji : pedagogiczne korzenie i aspekty spójności społecznej / Marcin Wlazło. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 45-57.
 • Integracja włączająca - doświadczenia nauczycielki przedszkola / Barbara Liszkiewicz-Feluś. W: Bliżej Przedszkola. 2014, nr 7/8, s. 18-19.
 • Jak rozmawiać o niepełnosprawności / Tomasz Garstka. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 4, s. 74-78.
 • Jak wspierać ucznia słabo widzącego w szkole masowej / Urszula Nadolna. W: Życie Szkoły. 2010, nr 1, s. 28-30.
 • Klasy integracyjne szansą rozwoju dzieci niepełnosprawnych / Beata Kulik. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2008, nr 9, s. 38-40.
 • Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska. W: Meritum. 2011, nr 1, s. 58 -63.
 • Kształcenie integracyjne : i co dalej? / Wojciech Książek. W: Dyrektor Szkoły. 2007, nr 10, s. 40-41.
 • Kształcenie integracyjne : korzyści i bariery / Anna Zamkowska. W: Życie Szkoły. 2010, nr 10, s. 5-10.
 • Kształcenie integracyjne : od ideałów do rzeczywistości / Barbara Zasada. W: Nowa Szkoła. 2004, nr 4, s. 57-58.
 • Kształcenie integracyjne : perspektywa nauczyciela / Ewa Materka. W: Nowa Szkoła. 2005, nr 9, s. 37-43.
 • Kształcenie integracyjne uczniów niepełnosprawnych / Jacek Kwapisz. W: Nowa Szkoła. 2002, nr 1, s. 4-6.
 • Kształcenie integracyjne w opinii nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego / Irena Stańczak. W: Nauczanie Początkowe. 2003/2004, nr 1, s. 22-29.
 • Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi – korzyści : terapeutyczny wpływ różnorodności / Kornelia Hübscher. W: Dyrektor Szkoły. 2008, nr 6, s. 39-41.
 • Kształcenie uczniów z potrzebami dodatkowego wsparcia w Szkocji - w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań / Katarzyna Ćwirynkało, Urszula Bartnikowska. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 3, s. 236-240.
 • Kultura fizyczna - jako obszar edukacji inkluzyjnej niepełnosprawnych / Tadeusz Maszczak. W: Lider. 2009, nr 12, s. 15-17.
 • Kultura szkoły inkluzyjnej / Elżbieta Tołwińska-Królikowska. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 11, s. 18-22.
 • Między inkluzją a segregacją - badania nad jakością życia uczniów z zaburzeniem spektrum autyzmu / Jacek J. Błeszyński. W: Edukacja. 2018, nr 3, s. 75-84.
 • Międzykulturowe otwarcie szkoły jako odpowiedź na potrzeby ucznia z doświadczeniem migracyjnym : na przykładzie migracji powrotnych / Katarzyna Stankiewicz. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 248-262.
 • Międzyszkolny Program Integracyjny “Iskierka przyjaźni” / Teresa Brych, Marzena Gołębiowska. W: Szkoła Specjalna. 2011, nr 4, s. 303-305.
 • Możliwości i granice inkluzji społecznej osób niesłyszących / Grażyna Gunia. W: Wychowanie na co Dzień. 2015, nr. 2, s. 27-31.
 • Nie taki diabeł straszny / Marcin Żabicki. W: Dyrektor Szkoły. 2001, nr 3, s. 16- 17.
 • O godzeniu i radzeniu sobie / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2013, nr 19, s. 8.
 • O powinnościach nauczyciela wychowania fizycznego w edukacji inkluzyjnej / Tadeusz Maszczak. W: Kultura Fizyczna. 2007, nr 9/10, s. 1-5.
 • O społecznych kontekstach edukacji włączającej. Cz. 1 / Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. 2006, nr 3, s. 49-50.
 • Otwarci na świat - program dotyczący włączania dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim (w tym z deficytami wzroku) w życie kulturalne społeczności lokalnej / Anita Małecka. W: Szkoła Specjalna. 2010, nr 1, s. 51-64.
 • Po pierwsze, nie izolować / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2017, nr 21, s. 8.
 • Podstawowe założenia edukacji inkluzyjnej / Tamara Zacharuk. W: Opieka Wychowanie Terapia. 2011, nr 3-4, s. 5-10.
 • Pokonać bariery / Monika Dobrowolska. W: Głos Nauczycielski. 2015, nr 23, s. 15.
 • Potrafię bawić się z każdym : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla klasy 1-3 / Małgorzata Sasin, Izabela Faleńczyk. W: Wychowawca. 2019, nr 5, s. 22-23.
 • Praca z rodzicami / Katarzyna Leśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s. 77-80.
 • Projektowanie uniwersalne w edukacji : przygotowanie zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w modelu projektowania uniwersalnego / Ewa Domagała-Zyśk. W: Życie Szkoły. 2019, nr 8, s. 16-20.
 • Pronrmalizacyjne zmiany w obszarze edukacji włączającej w ocenie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej / Joanna Skibska. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2020, nr 6, s. 62-76.
 • Przeciwdziałanie budowaniu stereotypów w stosunku do dzieci niepełnosprawnych / Anna Kałuba-Korczak. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2016, nr 1, s. 2-5.
 • Przekonania nauczycieli na temat edukacji włączającej uczniów ze specjalnymi potrzebami : raport z badań / Katarzyna Ćwirynkało, Agnieszka Żyta. W: Szkoła Specjalna. 2015, nr 4, s. 245-259.
 • Przygotowanie nauczycieli do edukacji włączającej w Polsce i na Litwie / Anna Zamkowska, Alvyra Galkienè. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. 2018, nr 1, s. 108-117.
 • Realizacja potrzeby kontaktu dziecka niepełnosprawnego z dzieckiem zdrowym w warunkach szkoły integracyjnej / Elżbieta Wiśniewska. W: Chowanna. 2009, t. 1, s. 155-167.
 • Refleksja nauczyciela podstawą działań włączających w edukacji / Ewa Skrzetuska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 106-118.
 • Reforma edukacji włączającej / Bogdan Bugdalski. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 7, s. 10-14.
 • Rodzice dziecka z niepełnosprawnością a współpraca ze szkołą. Cz. 3 / Jolanta Rafał-Łuniewska. W: Remedium, 2018, nr 2, s. 13-15.
 • Rozumienie pojęcia edukacja włączająca przez nauczycieli szkół ogólnodostępnych / Beata Skotnicka. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 230-247.
 • Rozwijanie postawy tolerancji / Elżbieta Kubiciel. W: Życie Szkoły. 1993, nr 10, s. 590-593.
 • Szanse edukacji włączającej w szkołach ogólnodostępnych / Danuta Al-Kham. W: Szkoła Specjalna. 2009, nr 3, s. 173-183.
 • Szkolna walka z dyskryminacją / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2017, nr 11, s. 82-85.
 • Szkolne ścieżki ucznia z niepełnosprawnością / Agnieszka Suszko. W: Wychowawca. 2020, nr 5, s. 13-15.
 • Szkolnictwo specjalne / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 5, s. 69-72.
 • Szkoła otwarta na wszystkich / Włodzimierz Kaleta. W: Dyrektor Szkoły. 2020, nr 4, s. 82-85.
 • Szkoła specjalna czy klasa integracyjna? / Olga Czosnyka. W: Remedium. 2007, nr 1, s. 6-7.
 • Szkoła zmieniających się potrzeb : o edukacji włączającej raz jeszcze / Małgorzata Zabornia-Sobczak, Marzena Baran, Joanna Rogala. W: Kwartalnik Edukacyjny. 2020, nr 1, s. 92-104.
 • Śpiewam na cały głos… - włączanie do życia publicznego przez kulturę dzieci i młodzieży
  z niepełnosprawnościami sprzężonymi / Grażyna Bejster. W: Wychowanie Muzyczne. 2016, nr 2, s. 15-22.
 • Test Oceny Ręki Asystującej (AHA) jako narzędzie diagnostyczno-terapeutyczne
  w edukacji włączającej dzieci z jednostronnymi niedowładami ręki / Dorota Podgórska-Jachnik, Jacek Szmalec. W: Edukacja. 2019, nr 1, s. 111-130.
 • Trudny wybór rodzica / Monika Pouch. W: Głos Pedagogiczny. 2016, nr 81, s. 54-55.
 • Uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych w zależności od stanu zdrowia uczniów oraz wybranych czynników kontekstowych / Aleksandra Berkowska, Anna Kowalewska, Joanna Mazur. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 207-222.
 • W poszukiwaniu modelu edukacji włączającej / Joanna Głodkowska. W: Meritum. 2009, nr 2, s. 5-8.
  Warunki funkcjonowania dziecka z głębokim ubytkiem słuchu w szkole masowej / Iwona Zaporowska-Stachowiak. W: Ruch Pedagogiczny. 2003, nr 5/6, s. 91-94.
 • Ważna samodzielność / Z Magdaleną Szajner, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łasku, rozmawia Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 9/10, s. 16.
 • Włączająca edukacja przedszkolna - założenia teoretyczne a perspektywa praktyczna Przedszkola Miejskiego nr 152 w Łodzi / Beata Jachimczak, Grażyna Małachowska. W: Edukacja. 2019, nr 2, s. 101-111.
 • Włączenie – prawo a rzeczywistość / Małgorzata Dońska-Olszko. W: Meritum. 2009, nr 2, s. 12-15.
 • Włączanie jest procesem / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. 2010, nr 2, s. 38-39.
 • Włączanie totalne / Halina Drachal. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 7/8, s. 10.
 • Włączanie wyzwaniem dla szkoły / Katarzyna Leśniewska. W: Dyrektor Szkoły. 2014, nr 4, s. 70-73.
 • Wolontariat jako przestrzeń edukacyjna i inkluzyjna / Tadeusz Maszczak. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. 2011, nr 11, s.12-15.
 • Wsparcie osób wysoko funkcjonujących z autyzmem i zespołem Aspergera w edukacji masowej i integracyjnej / Andrzej Wolski. W: Rewalidacja. 2012, nr 2, s. 26-65.
 • Wsparcie ucznia z niepełnosprawnością w okresie zmian edukacyjnych / Ewa Dyduch, Małgorzata Trojańska. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 2, s. 99-107.
 • Wspomaganie uczniów z zaburzeniami mowy, języka i komunikacji w edukacji włączającej / Dorota Podgórska-Jachnik ; Wydział Pedagogiki i Psychologii. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W: Edukacja. 2018, nr 4, s. 8-21.
 • Współczesna szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych / Kinga Solewicz. W: Język Polski w Szkole Podstawowej. 2018/2019, nr 2, s. 7-19.
 • Wybrane aspekty czasu w dwóch koncepcjach edukacji włączającej uczniów z niepełnosprawnością / Zenon Gajdzica. W: Kwartalnik Pedagogiczny. 2019, nr 3, s. 42-55.
 • Wychowanie do akceptacji niepełnosprawnych / Józefa Bałachowicz. W: Życie Szkoły. 1993, nr 10, s. 589-590.
 • Wykorzystanie technologii wspomagających uczniów niepełnosprawnych w edukacji włączającej / Dorota Chimicz. W: Szkoła Specjalna. 2020, nr 3, s. 175-187.
 • Wzmożona obecność języka wykluczającego w polskiej przestrzeni publicznej - alert dla pedagogów / Elżbieta Górnikowska-Zwolak. W: Kultura i Edukacja. 2019, nr 1, s. 140-141.
 • Zachowanie młodzieży z defektem wzroku w szkole / Monika Parchomiuk. W: Lubelski Rocznik Pedagogiczny. 2001, T. 21, s. 99-104.
 • Zajęcia w zróżnicowanej grupie / Chodorowska Monika. W: Wychowanie w Przedszkolu. 2007, nr 9, s. 42-46.
 • Zanim zlikwidują / Piotr Skura. W: Głos Nauczycielski. 2021, nr 9/10, s. 5.
 • Zapobieganie wykluczeniu uczniów / Grażyna Redlisiak. W: Dyrektor Szkoły. 2021, nr 8, s. 53-56.
 • Znaczenie różnorodności uczniów w klasach integracyjnych / Urszula Grygier. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. 2003, nr 7, s. 38-42.

Mindfulness - trening uważności i koncentracji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze lata: 2004 - 2022
Wyboru dokonała: Agnieszka Kowalczuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • 10 minut uważności : jak pomóc dzieciom radzić sobie ze stresem i strachem / Goldie Hawn, Wendy Holden ; przekł. Michał Lipa ; [przedm. Daniel J. Siegel]. Warszawa : Laurum, 2013.
 • Arteterapia. Cz. 4, Arteterapia indywidualna / pod redakcją naukową Bartosza Łozy i Aleksandry Chmielnickiej-Plaskoty ; recenzenci dr hab. n. med. Napoleon Waszkiewicz, prof. dr hab. Andrzej Czernikiewicz. Wydanie pierwsze. Warszawa : Difin, 2020.
 • Daj przestrzeń i bądź blisko : mindfulness dla rodziców i ich nastolatków / Eline Snel ; przełożyła Magda Kurmańska. Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, 2017.
 • Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi / Alec L. Miller, Jill H. Rathus, Marsha M. Linehan ; przedm. Charles W. Swenson ; tł. Marta Kapera. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011.
 • Dziecko wolne od stresu : jak prostymi metodami MINDFULNESS zwiększyć szansę twojego dziecka na szczęście / Susan Kaiser Greenland ; przekł. Elżbieta Smoleńska, Olena Waśkiewicz. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, 2012.
 • Empatia : wzmacnia dzieci, trzyma cały świat razem / Jesper Juul, Helle Jensen, Peter Høeg, Jes Bertelsen, Steen Hildebrandt, Michael Stubberup ; tłumaczenie Dariusz Syska. Podkowa Leśna : Wydawnictwo MiND, copyright 2018.
 • Kotka Wiktoria i magia uważności / Agnieszka Pawłowska ; ilustrowała Kinga Kałużna. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2015.
 • Lęk i zamartwianie się u nastolatków : poradnik z ćwiczeniami / Lisa M. Schab ; tłumaczenie Beata Radwan. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
 • Mindfulness dla dzieci : pomóż swojemu dziecku osiągnąć spokój i zadowolenie od śniadania do dobranocki / Uz Afzal ; [tłumaczenie: Magdalena Ryżewska]. Wydanie I. Łódź : Studio Koloru, 2020.
 • Nareszcie skoncentrowani : innowacyjny program leczenia ADHD / James Greenblatt, Bill Gottlieb; tłumaczenie Agnieszka Kasprzyk. Wydanie I. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
 • Neurologia zachcianek : dlaczego dajemy sie złapać w pułapki i jak z przyjemnością zerwać ze złymi nawykami / Judson Brewer ; przedmowa Jon Kabaat-Zinn ; tłumaczenie Anna Jurga. Białystok : Wydawnictwo Vital, 2018.
 • Pięć głębokich oddechów : moc uważnego rodzicielstwa / dr Genevieve von Lob ; [przekład: Anna Czechowska]. Warszawa : Mamania, copyright 2019.
 • Praktyka uważności : ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego / John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal ; przedm. Jon Kabat-Zinn ; tłum. Joanna Bilmin. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 • Praktyka uważności : ośmiotygodniowy program ćwiczeń pozwalający uwolnić się od depresji i napięcia emocjonalnego / John Teasdale, Mark Williams, Zindel Segal ; przedm. Jon Kabat-Zinn ; tłum. Joanna Bilmin. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.
 • Przygody psa i sowy : bajki o uważności / Agnieszka Jankowska-Figaj ; ilustracje Kamila Loskot. Wydanie I. Warszawa : cojanato?, copyright 2020.
 • Szczęśliwi nauczyciele zmieniają świat : praktyka uważności dla nauczycieli i uczniów / Thich Nhat Hanh, Katherine Weare ; z przedmową Joan Kabat-Zinna ; [przekład Anna Czechowska]. Warszawa : Mamania, 2018.
 • Trening wygrywania : jak wygrywać w życiu, w biznesie i w sporcie? / Paulina Mechło, Katarzyna Selwant ; ilustracje Olga Geppert. Gliwice : Helion SA, copyright 2021.
 • Umysł ponad nastrojem : podręcznik terapeuty / Christine A. Padesky, Dennis Greenberger ; tł. Małgorzata Słota. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, [post 2006], 2004.
 • Uważne rodzicielstwo : wychowaj dziecko na świadomego, pewnego siebie i czułego człowieka / Susan Stiffelman ; przedmowa Eckhart Tolle ; przekład Katarzyna Babicz. Łódź : Galaktyka, copyright 2017.
 • Uważne uczenie się : zredukuj stres i zwiększ produktywność mózgu, by uczyć się efektywnie / Craig Hassed i Richard Chambers ; przekład Agata Redlicka i Oskar Kaczmarek. Warszawa : Wydawnictwo Studio Blok, 2018.
 • Uważne współczucie / Paul Gilbert, Choden. Wydanie pierwsze w języku polskim. Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2019.
 • Uważność i spokój żabki : ćwiczenia uważności dla dzieci... i ich rodziców / Eline Snel ; przekład Matylda Falkiewicz. Warszawa : CoJaNaTo Blanka Łyszkowska, copyright 2015.
 • Uzależniony mózg : jak wyjść z nałogu, wykorzystując techniki terapii poznawczo-behawioralnej, uważności i dialogu motywującego / Suzette Glasner-Edwards ; przekład: Agnieszka Pałynyczko-Ćwiklińska ; [redakcja merytoryczna: dr Konrad Ambroziak]. Wydanie pierwsze w języku polskim. Sopot : GWP, 2020.
 • Uzdrawiająca moc uważności : nowy sposób na życie / Jon Kabat Zinn ; przełożył Roman Skrzypczak. Wydanie I. Warszawa : Wydawnictwo Czarna Owca, copyright 2020.
 • Wyzwalacz szczęścia : poradnik jak wychować szczęśliwe dziecko / Alexia Barrable i Jenny Barnett ; tłumaczenie Katarzyna Bieńkowska. Bielsko-Biała : Wydawnictwo Pascal, copyright 2017.
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne : poradnik z ćwiczeniami opartymi na uważności i terapii poznawczo-behawioralnej / Jon Hershfield, Tom Corboy ; tłumaczenie Marta Kacprzak. Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016.

 

Artykuły z czasopism

 • Poznać i zrozumieć emocje” – jak oswoić trudne emocje zamiast je tłumić / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 12, s. 6-9
 • Całkowicie obecny umysł / Małgorzata Łuba 2016 // Wychowanie w Przedszkolu. – 2016, nr 2, s. 25-28
 • Całodzienne zajęcia z bajką terapeutyczną / Litwinow Monika // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 2, s. 40-45.
 • Czy istnieje potrzeba uczenia dzieci uważności? / Marta Komorowska // Remedium. – 2015, nr 7/8, s. 53-55
 • Czym jest uważność / Hanna Mijas // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 137-141
 • Dar uważności na co dzień / Natalia Knap 2014 // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 108 -115
 • Dyskretniejsze “ja” / Paweł Holas ; rozm. przepr. Angelika Kuźniak // Znak. – 2018, nr 2, s. 6-13
 • Dziecięce mindfulness z muzyką / Kłysz-Sokalska // Życie Szkoły. - 2020, nr 9, s. 6-10.
 • eMOCje w twórczości - jak uspokoić umysł i wyzwolić kreatywność nie tylko w czasach pandemii / Just Monika // Meritum. - 2020, nr 3, s. 23-31.
 • Gimnastyka mózgu – metody wyciszania / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 2, s. 13-17
 • Gimnastyka mózgu : emocje i zdrowa samokontrola / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 4, s. 16-21
 • Gimnastyka mózgu : trening samokontroli / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 3, s. 20-23
 • Gimnastyka mózgu dla nauczycieli – jak się zatrzymać i nie realizować programu? / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 6, s. 10-14, 16
 • Gimnastyka mózgu. Pielęgnowanie pozytywnych relacji / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 5, s. 24-29
 • Jak odzyskać utraconą podczas zajęć uwagę uczniów? / Małgorzata Łoskot // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 30-31
 • Jak praktyka uważności wspiera kreatywność? / Mazurkiewicz Magdalena // Charaktery 2020. - nr 11, s. 56-63.
 • Jak uważność pomaga w podejmowaniu decyzji / Ewa Kaian-Kochanowska 2014 // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 5, s. 115-121
 • Lekcje z uważności / Vera Kaltwasser // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 2, s. 114 – 120
 • Licz błogosławieństwa / Paweł Holas // Charaktery. – 2017, nr 10, s. 40-41
 • Łagodzenie stresu, czyli w jaki sposób poznanie samego siebie może zmniejszyć stres / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2018, nr 11, s. 17-22
 • Medytacja uważności i jej wielorakie zastosowania – postscriptum / Benedykt Peczko // Remedium. – 2020, nr 2, s. 23-25
 • Metody pracy z dziećmi wspomagające radzenie sobie ze stresem. Cz. 1 / Marta Komorowska // Remedium. – 2018, nr 7-8, s. 16-17
 • Mindfulness - nowa moda czy realne wsparcie? : nauczyciel i praktyka uważności / Agnieszka Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 6, s. 6-9.
 • Mindfulness – przelotna moda czy coś więcej? / Barbara Kossakowska // Świat Problemów. – 2016, nr 10, s. 29-32
 • Mindfulness – trening uważności dzieci i młodzieży w profilaktyce cyberprzemocy / Anna Gregorek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2018, nr 1, s. 30-38
 • Mindfulness dla dzieci - ćwiczenia poprawiające samopoczucie oraz pomagające zachować spokój i kontrolę / Magdalena Krzelewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 5, s. 22-24.
 • Mindfulness na co dzień / Iwona Karpińska // Życie Szkoły. - 2021, nr 9, s. 32-34, 36-38.
 • Mindfulness w edukacji - zbyteczność, szansa czy konieczność? / Justyna Kosz-Szumska // Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 107-117.
 • Myśli na liściach / Paweł Holas // Charaktery. – 2017, nr 6, s. 42-43
 • Nie relaksuj się. Po prostu bądź! Czyli jak nie mnożyć sobie stresu? / Olga Ambrozowicz // Charaktery. - 2020, nr 11, s. 64-71.
 • O pułapkach komplementów i zaletach uważności / Jerzy Rządzki // Remedium. – 2016, nr 2, s. 4-6
 • O pułapkach komplementów i zaletach uważności. Cz. 1 / Jerzy Rządzki // Remedium. – 2016, nr 1, s. 4-5
 • Opanuj emocje / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. – 2015, nr 44, s. 12
 • Poprzez kontakt z poezją rozwijać w uczniach uważność, skupienie, wrażliwość na piękno otaczającego świata… / Kinga Kuszak // Edukacja Wczesnoszkolna. – 2018/2019, nr 1, s. 23-37 s. 124-133
 • Spokojny umysł, dobre myśli… / Ewa Kaian-Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 4, s. 115-121
 • Sposoby na spokój / Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 4,
 • Uważność – dlaczego tak wiele dzieci ma z nią problem? / Marta Molińska // Remedium. – 2019, nr 12, s. 5-7
 • Uważność jest ważna / Ewa Kaian-Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2015, nr 2, s. 115 – 121
 • Uważność na zdrowie / Jonathan Campion ; przeł. Agnieszka Chrzanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 2, s. 31-35
 • Uważność w edukacji wczesnoszkolnej / Eryk Ołtarzewski // Życie Szkoły. – 2019, nr 2, s. 29-35
 • Uważność, skupienie, koncentracja dzieci w wieku przedszkolnym / Monika Litwinow // Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 1, s. 6-11.
 • Uważny nauczyciel / Ewa Kaian Kochanowska // Psychologia w Szkole. – 2012, nr 3, s. 130-136
 • Zastosowanie uważności w pracy z dzieckiem / Marta Komorowska // Remedium. – 2013, nr 1, s. 4-5

 

 

Cyprian Kamil Norwid - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

Cyprian Kamil Norwid - bibliografia podmiotowo-przedmiotowa

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze (1968-2021)

Wyboru dokonała Urszula Bojkowska

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Architektura słowa i inne szkice o Norwidzie / Henryk Siewierski. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, cop. 2012. 70892
 • Chrześcijańska interpretacja dziejów w pismach Cypriana Norwida / Antoni Dunajski. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1985. 49587czyt.
 • Cyprian Kamil Norwid / Marek Brzuś. W: Romantyzm / redakcja Anna Skoczek. - Bochnia : Prowincjonalna Oficyna Wydawnicza ; Kraków : "SMS", [2003]. S. 57-102. 76767czyt.
 • Cyprian Kamil Norwid: Do obywatela Johna Brown. W: Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : Wydawnictwo Pomocy Szkolnych "Verbum", 1996. S. 203. 20965(b)czyt.
 • Cyprian Kamil Norwid: Fortepian Szopena. W: Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa : Wydawnictwo Pomocy Szkolnych "Verbum", 1996. S. 204-206. 20965(b)czyt.
 • Cyprian Norwid / Alina Witkowska. W: Romantyzm / Alina Witkowska, Ryszard Przybylski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. S. 404-438. 56066czyt. ; 56105 ; 56067 ; 56068 ; 56069 ; 56070 ; 56202 ; 56208 ; 6103"D"
 • Cyprian Norwid – „Miłość-czysta u kąpieli morskich” / Agnieszka Ziołowicz. W: Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1997. S. 317-332. 56967czyt. ; 58247
 • Cyprian Norwid : przewodnik po życiu i twórczości / Juliusz W. Gomulicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976. 25358czyt.
 • Cyprian Norwid : studia, artykuły, recenzje / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. 52676czyt. ; 52677
 • Cypriana Norwida człowiek jako sługa prawdy. W: Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2006. S. 79-142. 62949czyt. ; 62948
 • Czytanie Norwida : próby / Jacek Trznadel. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. 34555czyt. ; 34556 ; 3259"D"
 • Dwie twarze losu : Nietzsche-Norwid / Ewa Bieńkowska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. S. 87-185. 6907"D"
 • Gwiaździsty diament / Mieczysław Jastrun. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971. 14290
 • Idee programowe romantyków polskich : antologia / oprac. Alina Kowalczykowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2000. S. 293-306. 58096 ; 58097
 • Literatura romantyzmu / Alina Witkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. S. 206-234. 13560(b) ; 13561(b) ; 61108
 • Łuk przymierza : Biblia w poezji Norwida / Alina Merdas. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1983. 79357
 • Mickiewicz, Słowacki, Norwid : studia nad językiem i stylem / Teresa Skubalanka. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997. S. 144-223. 56532czyt. ; 56533
 • Norwid Cyprian / Juliusz W. Gomulicki. W: Polski słownik biograficzny. T. 23 z. 1 [og. zb.] 96, Niemirycz Władysław - Nos Aleksander / [red. nacz. Emanuel Rostworowski]. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978. S. 186-198. 34038czyt.
 • Norwid Cyprian / Zofia Trojanowicz. W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 2, N-Ż / [kom. red. (przewodn.) Julian Krzyżanowski, od 1976 Czesław Hernas, (członkowie) Artur Hutnikiewicz et al.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. S. 38-40. 49228czyt. ; 49229czyt.
 • Norwid Cyprian Kamil. W: Romantyzm / [wydawca i red. Sławomir Żurawski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. S. 177-180. 64751czyt.
 • Norwid bezdomny : w 180 rocznicę urodzin poety / pod red. Jacka Kopcińskiego. - Warszawa : Instytut Dziedzictwa Narodowego : "Bellona", 2002. 68699
 • Norwid jako tłumacz Homera. W: W kręgu renesansu i romantyzmu : studia porównawcze z literatury polskiej i obcej / Zofia Szmydtowa ; wybór i przedm. Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. S. 601-621. 36752czyt. ; 36753
 • Norwid - poeta pisma : próba dekonstrukcji dzieła / Wiesław Rzońca. - Warszawa : Wydawnictwo "Semper", 1995. 62707czyt.
 • Norwid poeta dialogu / Józef Franciszek Fert. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. 44647
 • Norwid wraca do Paryża / Tomasz Łubieński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. 52781
 • Norwid : z dziejów recepcji twórczości / wybór tekstów, oprac. i wstęp Mieczysław Inglot. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. 46673czyt. ; 46674 ; 46675 ; 47094
 • Norwida walka z formą / Stefan Sawicki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. 13377(b)czyt. ; 13378(b)
 • Norwid wobec włoskiego Odrodzenia. W: W kręgu renesansu i romantyzmu : studia porównawcze z literatury polskiej i obcej / Zofia Szmydtowa ; wybór i przedm. Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. S. 641-689. 36752czyt. ; 36753
 • Norwida przekład ody Horacego „Ad Pompeium”. W: W kręgu renesansu i romantyzmu : studia porównawcze z literatury polskiej i obcej / Zofia Szmydtowa ; wybór i przedm. Zdzisław Libera. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. S. 622-640. 36752czyt. ; 36753
 • Norwidowski teatr świata / Sławomir Świontek. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1983. 47228czyt. ; 47229
 • O Norwidzie : rozprawy i notatki / Wacław Borowy. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960. 4685 ; 4740 ; 4821
 • Ostatni spór romantyczny Cyprian Norwid - Julian Klaczko / Zofia Trojanowiczowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. 43081czyt. ; 43079 ; 43080
 • Poeta sumienia : rzecz o twórczości Norwida / Józef Fert. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1993. 68435
 • Poznanie poezji Norwida. W: Słynne - nieznane : wiersze późne Mickiewicza, Słowackiego, Norwida. - Lublin : Redakcja Wydawnictw KUL, 1985. S. 57-100. 49199czyt. ; 49202
 • Problemy polskiego romantyzmu : praca zbiorowa. Seria 3 / pod red. Marii Żmigrodzkiej. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. S.208-210, 320-322. 43124
 • Romantyk przeciw romantykom. W: Romantyzm 1822-1863 / Dorota Siwicka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. S. 213-234. 63403
 • Romantyzm / Dorota Kulesza. - Kraków : Wydawnictwo Zielona Sowa, cop. 2006. S. 207-218. 65713
 • Rzecz o młodości Norwida / Zofia Trojanowicz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1968. 11258
 • „Spojrzenie w górę” i „wokoło” (Norwid – Malczewski). W: Poetyka, gatunek-obraz : w kręgu poezji romantycznej / Marian Maciejewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977. S. 136-164. 26603czyt. ; 26604 ; 26605
 • Świat wartości Norwida / Edward Kasperski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. 43383 ; 43384
 • Vade-mecum / Cyprian Norwid ; oprac. [i wstęp] Józef Fert. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. S. V-CXLI. 53697czyt. ; 53689 ; 53690 ; 53692 ; 53698
 • Wartość - sacrum - Norwid : studia i szkice aksjologicznoliterackie / Stefan Sawicki. - Lublin : Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1994. 56215
 • Wiersze Cypriana Norwida / Aniela Kowalska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. 8278(b) ; 8280(b) ; 8281(b)
 • Witkacy - Norwid : projekt komparatystyki dekonstrukcjonistycznej / Wiesław Rzońca. - Warszawa : "Semper", cop. 1998. 6893"D"czyt.

Artykuły z czasopism:

 • Balet i mistyka - Cypriana Norwida poetycki odblask tańca / Dorota Klimanowska. W: Przegląd Humanistyczny. 2001, nr 2, s. 53-66
 • Chińska mowa w polskim brzmieniu / Jadwiga Nowak. W: Twórczość. 2017, nr 7/8, s. 247-249
 • Cień Norwida / Mariusz Olbromski. W: Akcent (Lublin). 2016, nr 1, s. 86-94
 • Cyprian Kamil Norwid o języku polskim / Bogdan Walczak. W: Poradnik Językowy. 2010, nr 1, s. 18-23
 • Czapski czyta Norwida / Krystyna Kwaśniewska. W: Ruch Literacki. 2001, z. 4, s. 435-450
 • Czerwień i błękit w liryce Norwida, Mickiewicza i Słowackiego / Ewa Teleżyńska. W: Pamiętnik Literacki. 1989, z. 4, s. 159-170
 • Dialektyka nieba - Szymborska i Norwid / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 2002, nr 6, s. 67-79
 • Dwa modele postrzegania historii : Herodot Cypriana Norwida i Tukidydes Zbigniewa Herberta. W: Przegląd Humanistyczny. 2020, nr 1, s. 19-32
 • Dwaj sztukmistrze: Chopin i Norwid (Z dziejów pewnego zbliżenia) / Aneta Wiatr. W: Twórczość. 2001, nr 9, s. 31-48
 • Epopeja chrześcijaństwa a epopeja chrześcijańska w twórczości Norwida / Piotr Chlebowski. W: Ruch Literacki. 2002, z. 1, s. 59-68
 • Funkcje wyrażeń parentetycznych w listach C.K. Norwida / Anna Ciołek. W: Język Polski. 2008, nr 2, s. 116-121
 • Imiesłowowe równoważniki zdań w listach C.K. Norwida / Anna Ciołek. W: Poradnik Językowy. 2015, nr 7, s. 23-31
 • Kilka uwag o definicjach poetyckich Cypriana Norwida: (na przykładzie "Sfinksa" [II]) / Tomasz Korpysz. W: Poradnik Językowy. 2006, nr 10, s. 77-85
 • Kim jest "rudobrody rzeźbiarz"? : raz jeszcze o noweli "Ad leones!" / Aleksandra Sikorska. W: Pamiętnik Literacki. 2019, z. 2, s. 115-132
 • Komizm w twórczości Norwida (na materiale literackim i plastycznym) - „Klary Nagnioszewskiej samobójstwo” / Dorota Plucińska. W: Przegląd Humanistyczny. 2009, nr 5/6, s. 103-114
 • Krynicki czyta Norwida / Katarzyna Koschany-Kuczyńska. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 491-505
 • Maria i Marta : biblijne siostry jako dwie strony Norwidowskiej „całości” / Dominika Wojtasińska. W: Ruch Literacki. 2009, nr 4/5, s. 345-354
 • Mitologiczna migawka, Mieczysław Jastrun, Zbigniew Herbert i Cyprian Kamil Norwid wyjaśniają swoje fotografie / Cezary Zalewski. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 507-518
 • Mojżesz Norwida / Mariola Wiater. W: Ruch Literacki. 2003, z. 1, s. 9-20
 • Na drodze poszukiwania prawdy o człowieku - "Nieskończony" Cypriana Norwida / Dorota Klimanowska. W: Przegląd Humanistyczny. 2001, nr 4, s. 11-20
 • Naród i historia jako kategorie estetyki Norwida : wokół "Promethidiona" / Marian Śliwiński. W: Przegląd Humanistyczny. 2003, nr 2, s. 45-52
 • Naród, Ojczyzna, Europa w refleksji Cypriana Norwida / Joanna Wosińska. W: Polonistyka. 2009, nr 3, s. 11-16
 • Nasz czwarty / Krzysztof Koehler. W: wSieci. 2014, nr 1, s. 84-87
 • Nie być bokserem, być poetą... / Jadwiga Nowak. W: Twórczość. 2015, nr 5, s. 140-143
 • Norwid a "sprawa polska" - z dziejów pewnej recepcji (uwagi "późnego wnuka") / Tadeusz Stefańczyk. W: Twórczość. 2001, nr 9, s. 52-75
 • Norwid - arystokrata czy jałmużnik? / Kazimierz Świegocki. W: Polonistyka. 2003, nr 1, s. 16-20
 • Norwid & Baczyński: nie dla tchórzy! / Marta Cywińska. W: Najwyższy Czas!. 2021, nr 7/8, s. LII-LIII
 • Norwid, Baudelaire i reguły sztuki / Magdalena Siwiec. W: Teksty Drugie. 2020, nr 5, s. 121-137
 • Norwid, czyli starość sztuki / Krzysztof Trybuś. W: Polonistyka. 1999, nr 10, s. 596-601
 • Norwid - jaki i dla kogo? / Jadwiga Puzynina. W: Kwartalnik Filozoficzny. 2014, z. 4, s. 5-34
 • Norwid: kolor i „tęcza Rafaela” / Katarzyna Kuczyńska. W: Ruch Literacki. 2008, nr 4/5, s. 422-438
 • Norwid - największy poeta polski drugiej połowy XIX w. / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 35-43
 • Norwid - od strony prawnuków / Stefan Sawicki. W: Teksty Drugie. 2001, nr 6, s. 24-32
 • Norwid w tłumaczeniu Teresy Bałuk : ("Przekładaniec" 1999-2000, nr 6, s. 10-31) / Agata Brajerska-Mazur. W: Przegląd Humanistyczny. 2008, nr 3, s. 40-60
 • Norwid wobec Dantego. Kilka przybliżeń / Agnieszka Kuciak. W: Pamiętnik Literacki. 1996, z. 3, s. 33-59
 • Norwid wobec prawdy i mądrości / Kazimierz Świegocki. W: Polonistyka. 2001, nr 8, s. 460-467
 • Norwid wobec romantycznej żałoby / Beata Wołoszyn. W: Ruch Literacki. 2006, nr 4/5, s. 417-430
 • Norwid wraca do Paryża / Tomasz Łubieński. W: Twórczość. 1989, nr 2, s. 62-87
 • Norwid : zmagania z podmiotowością : epifanie poetyckie autora „Vade-mecum” / Michał Kuziak. W: Pamiętnik Literacki. 2015, z. 4, s. 5-25
 • Norwida filozofia wojny / Włodzimierz Toruń. W: Ruch Literacki. 2004, nr 4/5, s. 407-419
 • Norwida i Lemańskiej miłość druga / Stanisław Stanik. W: Przegląd Humanistyczny. 2007, nr 6, s. 103-107
 • Norwida widzenie sztuki w "Fortepianie Szopena" / Dorota Żukowska. W: Warsztaty Polonistyczne. 1997, nr 2, s. 19-22
 • Norwidowy dar Podlasia dla Wrocławia / Józef Franciszek Fert. W: Akcent (Lublin). 2020, nr 4, s. 173-178
 • O norwidowskiej "istotnej i całej" postaci kobiecej / Mariola Wiater. W: Ruch Literacki. 1998, z. 6, s. 753-762
 • O Norwidzie retorycznym / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 1989, nr 5, s. 145-157
 • O przekładzie na język angielski wierszy Norwida „Śmierć”, „Do zeszłej...”, „Finis” / Agata Brajerska-Mazur. W: Pamiętnik Literacki. 2006, nr 4, s. 229-237
 • Oblicza smutku w młodzieńczych lirykach Norwida / Renata Gadamska-Serafin. W: Ruch Literacki. 1998, z. 5, s. 611-626
 • Obrazy Eucharystii w pismach Cypriana Norwida i Adama Mickiewicza / Magdalena Cicha. W: Ruch Literacki. 2002, z. 6, s. 607-622
 • Obrazy "ja" na przykładzie korespondencji Norwida / Mariola Wiater. W: Ruch Literacki. 2001, z. 4, s. 421-433
 • "Obywatel rzymski" Cyprian Norwid i "polski" papież Pius IX / Bogusław Mucha. W: Przegląd Humanistyczny. 2001, nr 4, s. 1-10
 • "Odpowiednie dać rzeczy słowo" (Pawłowi Siekierskiemu) / Danuta Ulicka. W: Twórczość. 1990, nr 1, s. 86-96
 • Paryskie rysunki i rękopisy Norwida / Stanisław Makowski. W: Przegląd Humanistyczny. 1988, nr 8/9, s. 195-204
 • Pielgrzym wieczny Cypriana Norwida / Wiesław Rzońca. W: Przegląd Humanistyczny. 2009, nr 5/6, s. 91-101
 • "Pierścień Wielkiej-Damy" Cypriana Norwida jako dramat interfiguralny / Karol Samsel. W: Pamiętnik Literacki. 2019, z. 2, s. 5-14
 • Poeta „Skąpy w mowie” : o milczeniu u Norwida / Piotr Śniedziewski. W: Pamiętnik Literacki. 2007, nr 4, s. 21-41
 • "Pomiędzy świtem a nocy zniknięciem" : próba nowej lektury Norwidowskiego poematu "Quidam" / Piotr Chlebowski. W: Pamiętnik Literacki. 2014, z. 2, s. 107-125
 • Problemy genologiczne listów Cypriana K. Norwida / Jadwiga Rudnicka. W: Ruch Literacki. 1995, z. 6, s. 735-750
 • Protestantyzm - Bizancjum - Islam : uwagi na marginesie lektury trzech notatek Norwida / Piotr Chlebowski. W: Ruch Literacki. 2014, nr 6, s. 577-588
 • Retoryka w twórczości Cypriana Kamila Norwida / Mirosław Korolko. W: Przegląd Humanistyczny. 1987, nr 3, s. 1-13
 • Romantyczne silvae rerum. O Cypriana Norwida notatnikach i albumach / Piotr Chlebowski. W: Teksty Drugie. 2002, nr 6, s. 167-179
 • Romantyczne tropy. Mickiewicz, Słowacki, Norwid / Jerzy Frećko. W: Polonistyka. 1999, nr 10, s. 582
 • Rzekomo normańskie nazwisko Norwida / Witold Mańczak. W: Język Polski. 2007, nr 1, s. 70
 • Rzeźba i ruina jako metafory formy artystycznej u Gautiera i Norwida / Katarzyna Trzeciak. W: Ruch Literacki. 2014, nr 6, s. 589-601
 • Sądy Teodora Tyca o Norwidzie / Jerzy Starnawski. W: Ruch Literacki. 1998, z. 1, s. 123-129
 • Semantyka i pragmatyka w analizie tekstu literackiego: (na materiale wiersza C. Norwida "Czy ten ptak kala gniazdo, co je kala) / Jadwiga Puzynina. W: Poradnik Językowy. 1991, nr 3/4, s.96-102
 • Sfinks w salonie : o Norwidowskiej „komedii” (?) życia / Anna Kubicka. W: Polski w Praktyce. 2010, nr 5, s. 27-31
 • Synkretyzm religijno-filozoficzny Norwida / Marian Śliwiński. W: Przegląd Humanistyczny. 1997, nr 4, s. 53-64
 • Sztukmistrz. Kilka uwag o symbiozie sztuk w twórczości Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-Luty. W: Teksty Drugie. 2000, nr 5, s. 43-57
 • Sztukmistrz Norwid i jego sztuka / Radosław Pawelec. W: Poradnik Językowy. 1991, nr 5/6, s. 217-224
 • Topografia pamięci w „Tajemnicy lorda Singelworth” Norwida / Mateusz Grabowski. W: Pamiętnik Literacki. 2016, z. 4, s. 79-94
 • Topos śmierci jako rozłączenia duszy z ciałem w twórczości poetyckiej C.K. Norwida / Beata Wołoszyn. W: Ruch Literacki. 2003, z. 3, s. 241-258
 • Trzy listy Norwida? / Władysław Serwatowski. W: Twórczość. 2009, nr 2, s. 91-97
 • Ujęcie i rzut : o „Fortepianie Szopena” Cypriana Norwida / Piotr Matywiecki. W: Pamiętnik Literacki. 2018, z. 1, s. 49-80
 • Uwagi o komizmie stylistycznym w pismach Cypriana Norwida / Tomasz Korpysz. W: Poradnik Językowy. 2008, nr 9, s. 7-17
 • W czym zawiera się Norwidowski modernizm? / Arent van Nieukerken. W: Przegląd Humanistyczny. 2014, nr 2, s. 109-117
 • W stulecie "odkrycia" Cypriana Norwida / Mieczysław Inglot. W: Warsztaty Polonistyczne. 1997, nr 2, s. 79-83
 • W uścisku ideologii : jak czytano Norwida w PRL-u / Wioletta Żórawska. W: Polonistyka . 2014, nr 7, s. 41-43
 • Walka ideologiczna z Norwidem i o Norwida (1944-1948) / Przemysław Dakowicz. W: Pamiętnik Literacki. 2009, nr 2, s. 5-30
 • Wiersz o prawdzie, na którą się czeka / Stefan Sawicki. W: Ruch Literacki. 2014, nr 1, s. 13-22
 • Z listów do Nieznajomego. Cz. 13, Czy wolno nie lubić Norwida? / Olga Płaszczewska. W: Arcana. 2021, nr 3, s. 158-165
 • Znaczenie z przejęzyczenia (Dramaty niekomunikacji Cypriana Norwida) / Joanna Mueller. W: Twórczość. 2001, nr 9, s. 78-102
 • Żyć z pracy rąk swoich . W warsztacie Froment-Meurice'a, pracodawcy Norwida / Bogusław Biela. W: Akcent. 2003, nr 4, s. 125-129

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 26

e-mail: iodo@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek 08:00 - 16:00
wtorek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - nieczynne
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony