Filia w Tomaszowie Lubelskim - Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu

Informacja
Wprowadziliśmy usługę logowania do katalogu INTEGRO za pomocą WĘZŁA KRAJOWEGO, tj. za pomocą APLIKACJI mOBYWATEL, PROFILU ZAUFANEGO, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ i E-DOWODU. Zapraszamy do korzystania z nowych funkcjonalności :-)

Informacja
Informujemy, że wprowadziliśmy usługę płatności za przetrzymane dokumenty biblioteczne za pomocą serwisu przelewy24.pl

Informacja
Od 1.02.2023 roku oferujemy naszym Czytelnikom możliwość LOGOWANIA/REJESTRACJI do katalogu INTEGRO za pomocą konta GOOGLE. Aby skorzystać z tej możliwości należy dokonać jednorazowej, drobnej konfiguracji swojego konta INTEGRO. W tym celu prosimy o zapoznanie się z krótką INSTRUKCJĄ.

 

Informacja

Szanowni Czytelnicy!

Informujemy, że w dniach 17-20 czerwca 2024 r. system PROLIB, wyszukiwarka Integro i aplikacja mobilna będą niedostępne. W tych dniach odbędzie się reinstalacja systemu. Termin zwrotu dokumentów będzie automatycznie przedłużony o czas reinstalacji systemu. 

W dniach 17-19 czerwca Biblioteka będzie czynna od 8.00 do 15.00.

Systemy edukacyjne w wybranych krajach Europy i świata

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2021

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Wydawnictwa zwarte:

 • Aspekty aktualnej reformy szkolnictwa w HISZPANII i jej wpływ na nauczycieli / Wolfgang Lippke. W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego ; tłumaczenie Mirosław S. Szymański i Dorota Sztobryn. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" , 2005. - S. 243-261. 37857
 • Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 - znaczenie reformy z 1988 roku / Hanna Pac Meijer. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak Teresa i Józef Śniecińscy, 2012. 41242
 • DANIA – demokracja w szkole / Olga Kulesza. W: Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 228-233. 43702
 • Doradztwo zawodowe w systemach szkolnych krajów Unii Europejskiej : ze szczególnym uwzględnieniem Irlandii i Danii / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2001. 1557”D”
 • Edukacja dorosłych w FINLANDII / Tomasz Gmerek. W: Całożyciowe uczenie się jako wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej / red. nauk. Ewa Solarczyk-Ambrozik. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 373-389. 42042
 • Edukacja dorosłych w wybranych krajach Europy. T. 1 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2010. 40356
 • Edukacja dorosłych w wybranych krajach pozaeuropejskich. T. 2 / pod red. nauk. Anny Frąckowiak, Józefa Półturzyckiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, cop. 2011. 40999
 • Edukacja wyższa i nierówności społeczne w ROSJI : od socjalizmu do neoliberalizmu / Tomasz Gmerek. W : Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 125-147. 41406
 • Europejski wymiar edukacji : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Siellawy-Kolbowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009. 39836
 • FINLANDIA – mała wiejska szkoła podstawą fińskiego systemu edukacji / Olga Kulesza. W: Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 208-214 43702
 • HOLANDIA i Polska – nierówne szanse edukacyjne? : analiza systemów kształcenia specjalnego / Katarzyna Wawrzynkowska. W: Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 163-170. 41406
 • HOLANDIA – zarządzanie szkołami przez ciała społeczne / Olga Kulesza. W : Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 222-227. 43702
 • Metody nauki czytania i pisania w Polsce i ROSJI jako przykład nierównych szans edukacyjnych uczniów / Anna Jurek. W: Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 79-100. 41406
 • Pedagogika porównawcza : podstawy międzynarodowych badań oświatowych : podręcznik akademicki / Jan Prucha ; red. Bogusław Śliwerski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. 37312
 • Pedagogika porównawcza : problemy, stan badań i perspektywy rozwoju / Renata Nowakowska-Siuta. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. 41700
 • Pedagogika porównawcza : (współczesne systemy edukacyjne): przewodnik programowy dla studentów studiów stacjonarnych i zaocznych wraz z bibliografią / Teresa Gumuła, Ewa Kula, Marzena Pękowska; Zakład Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa. Instytut Pedagogiki i Psychologii. Akademia Świętokrzyska w Kielcach. - Kielce : [Akademia Świętokrzyska], 2000. 1220(B)
 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej / Magdalena Mazińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, copyright 2004. 1571 (B)
 • Polityka edukacyjna Unii Europejskiej na tle przemian w szkolnictwie krajów członkowskich / Wiktor Rabczuk. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, 2007. 38854
 • Polityka i badania oświatowe w NIEMCZECH i Polsce : miscellanea / pod red. nauk. Mirosława S. Szymańskiego i Wolfganga Hörnera ; teksty niem. w tł. Mirosława S. Szymańskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2011. 40547
 • Polityka oświatowa, rola nauczyciela i empiryczne badania nad szkołą. Koniec szczebla orientacji w Dolnej Saksonii / Hein Retter. W: Nauczyciel i kształcenie nauczycieli : zmiany i wyzwania / pod red. Wolfganga Hornera i Mirosława S. Szymańskiego ; tłumaczenie Mirosław S. Szymański i Dorota Sztobryn. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak" , 2005. - S. 103-119. 37857
 • Przemiany demokratyczne edukacji w ROSJI : studia i szkice historyczno-pedagogiczne / Marian Bybluk. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2003. 38209
 • Systemy edukacyjne cywilizacji przełomu XX i XXI wieku / Urszula Świętochowska. -Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2001. 39342
 • Systemy oświatowe państw nadbałtyckich (LITWY, ŁOTWY, ESTONII) / Renata Runiewicz-Jasińska. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2002. 36175
 • Unia Europejska - rewolucja w edukacji czyli Machiavel nauczycielem / Pascal Bernardin ; [tł. Henryk Czpułkowski]. - Wydanie 2. - Komorów : Wydawnictwo "Antyk", [2002]. 36332
 • W jaki sposób polityka odpowiedzialności wpływa na równy dostęp do edukacji? : o różnorodności programów nauczania na przykładzie HISZPANII / María Jesus Rodríguez. W: Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Warszawa – Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014. – S. 225-245. 42744
 • WALIA – partycypacja we wdrażaniu zmian centralnych i współpraca ze środowiskiem lokalnym / Olga Kulesza. W : Mała szkoła – problem czy szansa? : poradnik dla samorządowców / pod redakcją Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej. – Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 215-221. 43702
 • Włoski system szkolnictwa / Sabina Sawicka-Wilgusiak. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. 37248
 • Zarys pedagogiki wieku dojrzewania : o alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X szkół waldorfskich / Erhard Fucke ; [przekł. z jęz. niem. Michał Głażewski]. - Gdynia : Wydawnictwo "Genesis", 2006. 39245
 • Zmiany w ideologiach edukacyjnych w polityce oświatowej w WIELKIEJ BRYTANII / Arleta Suwalska. W: Nierówność szans edukacyjnych – przyczyny, skutki, koncepcje zmian / praca zbiorowa pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. – Kraków : Oficyna Wydawnicza “Impuls”, 2012. – S. 149-161. 41406
 • Zmieniający się świat i nowe przywództwo edukacyjne / Mika Risku. – W: Ucząca się szkoła : od rozwoju jednostek do rozwoju wspólnoty / pod red. Grzegorza Mazurkiewicza. – Kraków; Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015. – S. 39-52. (Szkolnictwo w FINLANDII) 42772

Artykuły z czasopism:

ANGLIA.

 • Dużo się dzieje, czyli o systemie edukacji w Anglii / Agnieszka Gałka. W: Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 10, s. 23-25.
 • Interdyscyplinarna edukacja środowiskowa w szkole angielskiej / Elżbieta Ryba. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 54-60.
 • Szkolnictwo w Anglii / Teresa Parczewska. W: Życie Szkoły. – 2007, nr 8, s. 54-59.
 • W angielskich przedszkolach / Barbara Bilewicz-Kuźnia. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2008, nr 1, s. 25-27.

ARABIA SAUDYJSKA.

 • Strategie edukacyjne rodziców z klas średnich w Polsce i Arabii Saudyjskiej / Anna Odrowąż-Coates, Justyna Stańczak. – Bibliografia. W: Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 3, s. 77-96.
 • Wpływ wahhabistycznego przesłania religijnego na program nauczania w saudyjskich szkołach publicznych / Anna Odrowąż-Coates. – Bibliografia. W: Pedagogika Społeczna. – 2012, nr 3, s. 47-71.

ARGENTYNA.

 • Oświatowe tango : reformowanie edukacji po argentyńsku / Grażyna Gurnik. W: Edukacja. - 2002, nr 4, s. 91-96.

AUSTRALIA.

 • Matura z języka angielskiego w szkołach Nowej Południowej Walii / Marianna Łacek. W: Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 1, s. 3-8.
 • Ścieżki międzyprzedmiotowe po australijsku / Marianna Łacek. W: Nowa Polszczyzna. - 2004, nr ¾, s. 62-64.

AUSTRIA.

 • Austriacki system edukacyjny / Leszek Muszczyński. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 1, s. 36-39.
 • Wielojęzyczność w edukacji – na podstawie programów nauczania języków w austriackich przedszkolach i szkołach podstawowych / Marta Kotarba-Kańczugowska. W: Poradnik Językowy. – 2012, z. 2, s. 33-50.

BELGIA.

 • Belgia i Holandia – tradycja i współczesność / Elżbieta Świderska. W: Nowa Szkoła. – 2008, nr 4, s. 35-40.
 • Belgijski system oświaty / Edyta Żukowska, Jadwiga Kułak-Pełka. W: Dyrektor Szkoły. - 2000, nr 11, s. 27-28.
 • Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Jak to robią we Flandrii? Kształcenie ustawiczne w Belgii / Małgorzata Marciszewska, Agnieszka Rzymska. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 10-14.
 • Kształcenie nauczycieli w Belgii Barbara Petkowicz, Zygmunt Wyroślak. W: Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 11, s. 36-37.
 • Wprowadzenie do zawodu początkującego nauczyciela : doświadczenia belgijskie / Karen Meynen, Paul Mahieu ; tł. Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 10, s. 6-7.

BIAŁORUŚ.

 • Edukacja historyczna w szkołach Białorusi / Małgorzata Ocytko. W: Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 6, s. 30-39.

BUŁGARIA.

 • Edukacja dorosłych w Bułgarii / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 2, s. 24-31.
 • 66 [Sześćdziesiąt sześć] lat ateizmu wystarczy… : wokół starań o religię w bułgarskiej szkole / Andrzej Kielian. W: Katecheta. – 2011, nr 2, s. 61-64.

CHILE.

 • Powszechne bony oświatowe : przykład Chile / Robert Pawlak. – Bibliogr.afia. W: Polityka Społeczna. – 2008, nr 10, s. 14-19.

CHINY.

 • Edukacja ustawiczna w Chińskiej Republice Ludowej / Michał Sagan, Tomasz Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2011, nr 1, s. 43-49.
  Kształcenie uczniów zdolnych oraz kształcenie w szkole masowej w krajach azjatyckich na przykładzie wybranych krajów : teoria i praktyka / Beata Dyrda, Bartłomiej Kuszel. – Bibliografia. W: Wychowanie na co Dzień. – 2013, nr 6, s. 15-21. (Korea Południowa, Hongkong, Singapur, Tajwan, Chiny)
 • Rozwój nauczania i wychowania specjalnego w Chinach / Anna Bujnowska, Anna Rozwałka. W: Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 123-125.

CHORWACJA.

 • Z wizytą w chorwackim przedszkolu / Anna Ochman. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 1, s. 20-22.

CZECHY.

 • Autoewaluacja w czeskich przedszkolach / Zora Syslová. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 1, s. 28-31.
 • Czescy dyrektorzy szkół a reforma programowa / Milan Pol, Lenka Hloušková, Petr Novotny, Martin Sedláček ; tłumaczenie Danuta Elsner. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 6, s. 34-36.
 • Czeska matura, czyli nikt nic nie wie / Iwona Matuszkiewicz. W: Nowa Szkoła. – 2012, nr 9, s. 47-53.
 • O reformie szkolnictwa w Czechach / Simona Martinkowa ; rozmowę przeprowadziła Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2007, nr 7, s. 57-59.
 • O zmianie z autorytarnego sposobu kształcenia na edukację demokratyczną w szkołach z uczniami romskimi w Czechach i na Słowacji / Jaroslav Balvin. – Bibliografia. W: Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1-2, s. 10-14.
 • Podręczniki dla szkół średnich po aksamitnej rewolucji – ideał i rzeczywistość / Karla Ondrášková. W: Polonistyka. – 2007, nr 2, s. 11-14.
 • Reforma programowa a kultura szkoły w Republice Czeskiej / Dana Egerová, Ludvik Eger. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 5, s. 41-44.
 • Rola historii regionalnej we współczesnej edukacji historycznej Republiki Czeskiej / František Čapka. W: Wiadomości Historyczne. – 2010, nr 4, s. 45-50.
 • Rozwój edukacji przedszkolnej w Republice Czeskiej / Zora Syslová. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 11, s. 14-18.
 • System szkolnictwa w Republice Czeskiej po 1989 roku / Jirí Prokop. W: Edukacja. – 2011, nr 4, s. 75-86.
 • Szkoły podstawowe z rozszerzonym programem nauczania wychowania muzycznego w Republice Czeskiej / Hana Vánová. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 5, s. 17-24.
 • Walka z dyskryminacją czeskich Romów w szkole / Jiří Prokop. W: Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 33-37.

DANIA.

 • System edukacji w Danii / Maria Skup. W: Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s. 32-34.
 • Szkolnictwo ponadpodstawowe w Danii / Maria Skup. W: Nowa Szkoła. - 2001, nr 5, s. 53-55.
 • Szkoła integracyjna i szkoła specjalna w Danii / Bożena Foder, Barbara Trochimiak. W: Szkoła Specjalna. – 2007, nr 4, s. 312-315.
 • W duńskich przedszkolach / Teresa Parczewska. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 2, s. 21-25.

ESTONIA.

 • Edukacja w Estonii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2013, nr 11, s. 40-43.
 • Sprawdzian estońskiego trzecioklasisty / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2013, nr 11, s. 44-51.

FINLANDIA.

 • Asystent i specjaliści w szkole fińskiej : elastyczne wykorzystanie funkcji asystenta / Anna Florek. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 11, s. 34-35.
 • Być maturzystą w Finlandii / Małgorzata Matilainen. W: Geografia w Szkole. – 2011, nr 3, s. 13-18.
 • Edukacja dorosłych w Finlandii / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 1, s. 29-38.
 • Edukacja przedszkolna w Finlandii / Krystyna Lubomirska. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 5, s. 32-35.
 • Edukacja w Finlandii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2013, nr 10, s. 36-53.
 • Edukacja w Finlandii – spojrzenie z bliska / Maria Figa. W: Geografia w Szkole. – 2010, nr 1, s. 41-47.
 • Finlandia – kraj edukacyjnego sukcesu? / Joanna Grońska-Turunen. W: Polonistyka. – 2009, nr 4, s. 6-10.
 • Fiński sukces w badaniach PISA / Pasi Reinikainen. W: Edukacja. – 2010, nr 1, s. 125-130.
 • Jak Finowie kształcą nauczycieli? / Małgorzata Pomianowska, Janina Zawadowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 9, s. 27-31.
 • O edukacji przedszkolnej w Finlandii / Mirosława Suchocka. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 8, s. 12-16.
 • Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych w fińskim systemie nauczania / Mirosława Suchocka. W: Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 6, s. 28-32.
 • Reforma dokonana… w Finlandii / Dorota Michułka. W: Polonistyka. – 2006, nr 9, s. 6-1.
 • System edukacyjny w Finlandii / Małgorzata Bartoszewicz, Hanna Gulińska. W: Chemia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 57-59.
 • Szkoła fińska przyjazna dzieciom i nauczycielom / Anna Florek. W: Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 46-48.
 • Wzmianka o nauczaniu języków w Finlandii / Anna Airikkala. W: Języki Obce w Szkole. – 2009/2010, nr 6, s. 140-142.
 • Źródła sukcesu fińskiej edukacji : zaufanie, odpowiedzialność, elastyczność / Marlena Fałkowska ; rozmowę przeprowadziła Anna Rękawek. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 2, s. 6-8.

FRANCJA.

 • Edukacja ustawiczna we Francji / Maria Rudowski. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 2, s. 47-51.
 • Europa bez granic – edukacja przedszkolna we Francji / Małgorzata Pawłowska, Lidia Lasota. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 2, s. 20-24.
 • Ewaluacja osiągnięć edukacyjnych uczniów we francuskim systemie edukacyjnym / Jadwiga Hryniewicz. W: Język Polski w Szkole IV-VI. - 2002/2003, nr 1, s. 95-98.
 • “Kraj, który był blisko Zachodu” : Polska we francuskich podręcznikach do nauczania historii / Barbara Knapiak. W: Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 3, s. 27-36.
 • Laickość, demokracja i państwo : podejście dydaktyczne i pedagogiczne w szkolnym programie nauczania we Francji / Paul Airiau ; tł. Beata Wiśniewska, Beata Skrobacka. W: Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 13-17.
 • Nauczanie demokracji we Francji / Ludovic Laloux ; tłumaczenie Beata Skrobacka. W: Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 23-28.
 • Specyfika edukacji licealnej we Francji – na przykładzie “Lycee Pilote Innovant International w Jaunay-Clan” – roczne badania w działaniu / Karolina Kania. W: Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 16-19.
 • System edukacyjny we Francji / Małgorzata Kowalska. W: Wiadomości Historyczne. – 2007, nr 6, s. 46-48.
 • Szkolnictwo podstawowe we Francji / Petra Kovarikovo-Nozzolo, rozm. przepr. Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2010, nr 1, s. 54-56.
 • Wychowanie obywatelskie, prawne i społeczne w liceach francuskich / Christophe Carichon ; tłumaczenie Beata Wiśniewska. W: Wiadomości Historyczne. – 2012, nr 2, s. 18-22.
 • Wyrównywanie szans edukacyjnych we Francji / Wiktor Rabczuk. W: Nowa Szkoła. – 2006, nr 9, s. 49-53.

GRECJA.

 • Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Grecji / Wiesław Karpiński. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s. 33-34.

GWATEMALA.

 • Szkolnictwo podstawowe w Gwatemali / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2006, nr 8, s. 56-60.

HISZPANIA.

 • Edukacja w krajach Unii Europejskiej. Partnerstwo społeczne w edukacji zawodowej w Hiszpanii / Wiesław Karpiński. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 6, s. 16-18.
 • Kształcenie zawodowe w Andaluzji / Pedro Gallardo Vazquez. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2009, nr 4, s. 7-13.

HOLANDIA.

 • Edukacja daltońska w grupach przedszkolnych / Roel Röhner ; tłumaczenie z angielskiego Karolina Klucznik. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2009, nr 4, s. 26-29.
 • Edukacja daltońska w Holandii / Katarzyna Dryjas, Anna Wróbel. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2012, nr 8, s. 14-15.
 • Holenderski przepis na nowe nauczanie / Sylwia Maria Falińska. W: Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 133-146.
 • Holenderski system wspierania rozwoju dzieci / Hanna Krauze-Sikorska, Kinga Kuszak. W: Życie Szkoły. – 2008, nr 3, s. 52-59.
 • Nauka języka angielskiego w szkołach M. Montessori w Holandii / Ilona Wysmułek. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 3, s. 10-14.

INDIE.

 • Indie stają się wzorcem systemu edukacji dla Japonii / Janina Zawadowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 10, s. 40-41.

INDONEZJA.

 • Współczesny system edukacji Republiki Indonezji – podstawy oraz rola rodziny, czyli “Niech rodzice nauczą dzieci tego, co dobre i ważne” / Jadwiga Możdżer. W: Edukacja. – 2008, nr 2, s. 85-88.

IRAK.

 • Szkolnictwo w Iraku po wojnie / Jacek Potocki. W: Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 11, s. 38-40.

ISLANDIA.

 • Edukacja medialna w Islandii / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. – 2010, nr 7, s. 49-52.
 • E-learning w praktyce nauczania : kształcenie dziennikarzy w University of Iceland / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. – 2013, nr 9, s. 53-56.
 • Media i edukacja w Islandii / Lidia Pokrzycka. W: Nowa Szkoła. – 2012, nr 5, s. 37-40.

IZRAEL.

 • Edukacja w Izraelu / Ewa Rysińska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2008, nr 2, s. 173-178.

JAPONIA.

 • Czas Azji / Szczepan Barański. W: Nowa Szkoła. – 2008, nr 10, s. 44-48.
 • Edukacja w Japonii / Monika Tsuda. W: Polonistyka. – 2012, nr 7, s. 11-17.
 • Polska a japońska rzeczywistość oświatowa / Katarzyna Weiss. W: Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 1, s. 37-38.
 • Problemy społeczne i wyzwania edukacji domowej w Japonii : wybrane zagadnienia / Izumi Odakura. W: Pedagogika Społeczna. – 2010, nr 3/4, s. 57-66.
 • Szkolnictwo wyższe w Japonii – między elitaryzmem a umasowieniem / Mirosława Cylkowska-Nowak. W: Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 3-4, s. 85-102.
 • Wybór szkoły w Japonii – uwarunkowania polityczne i społeczne a polityka oświatowa / Mirosława Cylkowska-Nowak. W: Edukacja. – 2008, nr 2, s. 74-84.

KAZACHSTAN.

 • Profilowane nauczanie w starszych klasach Republiki Kazachstanu / Uazipa Tokbergenowa. – Bibliografia. W: Edukacja. – 2008, nr 3, s. 108-112.

KOREA POŁUDNIOWA.

 • Edukacja w Korei Południowej / Janina Zawadowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 12, s. 54-55.
 • Korea Południowa : edukacyjna potęga / Joontaek Kim ; tłum. z ang. Piotr Żak. W: Psychologia w Szkole. – 2013, nr 2, s. 104-111.

LICHTENSTEIN.

 • Małe jest piękna / Leszek Muszczyński. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 30-31.
 • System kształcenia w Liechtensteinie / Dariusz Koclejda. W: Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 3, s. 39-40.

LITWA.

 • Nauczanie historii w litewskich szkołach : między tradycją a nowoczesnością / Benediktas Setkus. W: Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 3, s. 33-37.
 • Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie / Danuta Al-Khamisy. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 5, s. 24-28.

LUKSEMBURG.

 • System edukacji w Luksemburgu / Leszek Muszczyński. W: Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 4, s. 29-30.

ŁOTWA.

 • Nauczanie historii w szkołach na Łotwie w latach 20. i 30. XX wieku / Ilze Šenberga. W: Wiadomości Historyczne. – 2013, nr 1, s. 16-23.

MALTA.

 • Szkoła podstawowa na Malcie / Agnieszka Prokop. W: Życie Szkoły. – 2010, nr 2, s. 62-65.

NEPAL.

 • Szkolnictwo podstawowe w Nepalu / Srijana Pun, Anna Adhikari ; rozm. przepr. Anna Mucha. W: Życie Szkoły. – 2009, nr 5, s. 60-64.

NIEMCY.

 • Co powinien umieć niemiecki licealista? / Ariadna Gralak. W: Matematyka. – 2009, nr 4, s. 223-228.
 • Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Iwona Bölter. W: Nowa Szkoła. – 2007, nr 7, s. 37-42.
 • Edukacja ustawiczna w Republice Federalnej Niemiec / Ewa Przybylska. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 3, s.16-21.
 • Ewaluacja szkół w Saksonii / Łukasz Kluz. W: Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 4, s. 28-32.
 • Kształcenie na odległość w Niemczech / Aldona Więch. W: Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 4, s. 14-18.
 • Kształcenie zawodowe w Niemczech na szczeblu średnim i wyższym / Renata Nowakowska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2001, nr 2, s. 121-135.
 • Matura po niemiecku / Jagoda Siwiec. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 9, s. 45-50.
 • Nauczanie biologii w Niemczech – tendencje i punkty ciężkości / Ute Haras, Ulrich Kattman. – Bibliografia. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2010, nr 4, s. 26-40.
 • Postindustrialne dylematy niemieckiej oświaty / Brunon Bartz. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 7-15.
 • Rządowe programy uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech / Iwona Bölter. W: Nowa Szkoła. – 2007, nr 9, s. 27-34.
 • System kształcenia w Niemczech / Jarosław Sochacki. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 2, s. 58-64.
 • System kształcenia zawodowego w Niemczech / Małgorzata Skiert. W: Nowa Szkoła. - 2002, nr 3,
 • System oświatowy Niemiec / Sylwia Grzegorzewska. W: Życie Szkoły. - 2001, nr 1, s. 48-52.
 • System oświatowy w Berlinie / Jarosław Kucharczyk. W: Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 53-58.
 • System zapewniania jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym w Republice Federalnej Niemiec / Patrycja Rodig. W: Edukacja. - 2005, nr 3, s. 70-74.
 • Szkoła – Laboratoriun w Bielefeld : powstanie, założenia pedagogiczne i funkcjonowanie / Brygida Kucharzewska. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2000, nr 1, s. 127-142.
 • Szkoły alternatywne w Niemczech wschodnich. Bilans dekady i perspektywy / Irina Mchitarjan. W: Edukacja. - 2001, nr 2, s. 97-107.
 • Teorie praktyki edukacji dorosłych w Niemczech / Hanna Solarczyk-Szwec. – Bibliografia. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 1, s. 13-28.
 • Wychowanie fizyczne i sport szkolny w Niemczech / Piotr Paluch. W: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2006, nr 11-12, s. 48-52.

NORWEGIA .

 • Diagnoza Krajowa, klasa ósma w Norwegii / Monika Bolanowska. W; Matematyka. – 2010, nr 9, s. 536-555.
 • Diagnoza Krajowa w Norwegii – klasa piąta / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2010, nr 6, s. 344-357.
 • Egzaminy z matematyki w Norwegii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2010, nr 2, s. 86-100.
 • Egzaminy z matematyki w Norwegii / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2010, nr 3, s. 149-161.
 • Kilka uwag o szkolnictwie w Norwegii / Katarzyna Sikora. W: Matematyka. – 2009, nr 11, s. 670-676.
 • Nauczanie matematyki w Norwegii na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Cz. 1 / Monika Bolanowska. W: Matematyka. – 2009, nr 11, s. 677-681.
 • Nauczyciel norweski jako moderator nowoczesnego nauczania / Anna Mańkowska. W: Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 1/2, s. 59-68.

ROSJA.

 • Koncepcja narodowej polityki edukacyjnej w Federacji Rosyjskiej / tłumaczenie Elżbieta Sulińska. – Fragment. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 4, s. 28-31.
 • Meandry rozwoju edukacji w Rosji / Marian Bybluk. W: Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 45-50.
 • Opieka, wychowanie i edukacja dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w Rosji / Agnieszka Żyta. W: Szkoła Specjalna. – 2006, nr 2, s. 116-121.

SŁOWACJA .

 • Alternatywne formy edukacji przedszkolnej dzieci pochodzenia romskiego w Słowacji / Lenka Vavrekova. W: Wychowanie na co Dzień. – 2011, nr 6, s. 9-12.
 • Edukacja muzyczna w szkołach Słowacji / Amantius Akimjak. W: Edukacja. – 2008, nr 3, s. 112-117.
 • Edukacja przedszkolna na Słowacji / Monika Miñová. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2010, nr 3, s. 27-29.
 • Edukacja seksualna na Słowacji / Dagmar Marková, Ivan Luksik. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 2, s. 121-145.
 • Funkcjonowanie szkoły przed i po rozpoczęciu światowego kryzysu gospodarczego w ocenie nauczycieli : sytuacja w Polsce, Słowacji, Serbii i Rumunii / Natalia Bednarska. W: Ruch Pedagogiczny. – 2011, nr 3/4, s. 41-58.
 • Specyfika słowackich podstawowych szkół artystycznych / Wiesława Aleksandra Sacher. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 5, s. 25-30.

STANY ZJEDNOCZONE.

 • Amerykańskie reformy edukacyjne i dyskusje na temat ich skuteczności / Robert Pawlak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2007, nr 2, s. 125-164.
 • Edukacja domowa w USA / Steven Wallett. W: Nowa Szkoła. – 2006, nr 7, s. 48-54.
 • Montessori za oceanem – edukacja w amerykańskich placówkach / Julia Janowska. W: Bliżej Przedszkola. – 2012, nr 4, s. 49-51.
 • Ponowna ofensywa zwolenników edukacji wolnorynkowej w Stanach Zjednoczonych / Eugenia Potulicka. W: Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 1, s. 95-106.
 • Praca z dziećmi autystycznymi w St. Colman’s / Klaudia Mirosław. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 5, s. 55-56.
 • Szkoła amerykańska w świetle potrzeb rynku pracy / Stefania Szczurkowska. W: Edukacja. – 2013, nr 5, s. 7-22.
 • Szkoły czarterowe w Stanach Zjednoczonych: przykład polityki neoliberalnej / Eugenia Potulicka. – Bibliografia. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2010, nr 1, s. 5-34.

SZWAJCARIA .

 • Edukacja zawodowa w Szwajcarii / Thomas Buser. – Bibliografia. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 3, s. 22-29.
 • Szwajcarski system oświatowy : problemy szkolnictwa publicznego i prywatnego – reminiscencje z Sankt Gallen / Barbara Dobrowolska. W; Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1-2, s. 17-18.

SZWECJA .

 • Liberalny, nieformalny i bezpłatny szwedzki system edukacyjny : Szwedzka Rada Narodowa Nauczania Dorosłych / Ludmiła Łopacińska-Kupidura. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2006, nr 1, s. 92-95.
 • Powszechne bony oświatowe na odgórnie regulowanych zasadach : przykład Szwecji / Robert Pawlak. W: Polityka Społeczna. – 2009, nr 1, s. 24-30.
 • Przedszkole w Szwecji uczy samodzielności / Mirosława Suchocka. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2011, nr 6, s. 18-20.
 • Szkolnictwo wyższe w Szwecji – selekcja i nierówności społeczne a tendencje egalitarne / Mirosława Cylkowska-Nowak. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2007, nr 4, s. 14-25.
 • Szwedzka szkoła po lekcjach / Adriana Kościańska. W: Psychologia w Szkole. – 2013, nr 3, s. 101-105.

TANZANIA .

 • Szkolnictwo w Tanzanii / Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2008, nr 6, s. 54-58.

TURCJA.

 • Turecki system edukacji / Selin Tasa ; tłumaczenie Agnieszka Dąbrowska. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2007, nr 4, s. 62-65.

UKRAINA.

 • Kontekst oświatologiczny reform oświatowych / Swietłana Sysojewa. W: Ruch Pedagogiczny. – 2013, nr 4, s. 163-172.
 • Podręczniki edukacji muzycznej dla szkoły podstawowej na Ukrainie / Olga Łobowa. W: Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2007, nr 3, s. 25-30.
 • Szkolnictwo podstawowe na Ukrainie / Ludmiła Suczkowa ; rozm. przepr. i tł. z ros. Danuta Mucha. W: Życie Szkoły. – 2007, nr 1, s. 63-64.
 • Wspieranie rozwoju dziecka na Ukrainie / Danuta Al-Khamisy. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2006, nr 6, s. 28-31.

WALIA.

 • Uspołecznienie zarządzania edukacją w Walii i w Polsce – porównanie / Małgorzata Lewandowska. W: Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 6, s. 27-30.

WĘGRY

 • Zróżnicowanie nauczania języka angielskiego w szkolnictwie podstawowym na Węgrzech / Boglárka Boldizsár ; tłumaczenie z angielskiego Katarzyna Piotrowska-Cholewińska. W: Języki Obce w Szkole. – 2008, nr 5, s. 104-111.

WIELKA BRYTANIA.

 • Edukacja w Wielkiej Brytanii / AZ. W: Geografia w Szkole. – 2011, nr 5, s. 32-33.
 • Interdyscyplinarna edukacja środowiskowa w szkole angielskiej / Elżbieta Ryba. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 1, s. 54-60.
 • Jak przedszkole może wspomagać rozwój twórczej aktywności dziecka – na przykładzie doświadczeń brytyjskich / Barbara Bilewicz-Kuźnia. W: Wychowanie na co Dzień. – 2008, nr 1-2, s. 35-36.
 • Słońce zachodzi nad imperium – refleksje nad brytyjskimi podręcznikami / Katarzyna Żebrowska. W: Wiadomości Historyczne. – 2008, nr 1, s. 14-21.

WIETNAM.

 • Obraz edukacji w Wietnamie / Paweł Zieliński. W: Pedagogika Społeczna. – 2013, nr 1, s. 105-122.

WŁOCHY.

 • Dzieci niepełnosprawne w szkole włoskiej / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Nowa Szkoła. – 2011, nr 8, s. 48-51.
 • Edukacja wielokulturowa we Włoszech / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W:Nowa Szkoła. – 2010, nr 6, s. 48-52.
 • Egzamin maturalny we Włoszech – wczoraj i dziś / Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Nowa Szkoła. – 2010, nr 5, s. 45-52.
 • Innowacje we włoskim systemie edukacji / Valentina Aprera. W: Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2010, nr 4, s. 9-13.
 • Standardy wymagań we włoskiej szkole / Agata Bogdańska. W: Język Polski w Liceum. – 2012/2013, nr 2, s. 27-34.
 • System edukacyjny we Włoszech / Katarzyna Kobos. W: Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. – 2006, nr 3, s. 31-35.
 • System szkolnictwa we Włoszech : innowacje wprowadzone przez reformę Gelmini / Fausto Finazzi ; tł. Sabina Sawicka-Wilgusiak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. – 2011, nr 4, s. 105-120.
 • Włoskie przedszkole – czyli z wizytą w Krainie Neptuna / Anna Sowińska. W: Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 7-8, s. 36-37.
 • Włoskie rozwiązania edukacyjne, czyli rozważania dyrektora szkoły / Anna Sowińska. W: Dyrektor Szkoły. – 2011, nr 5, s. 35-36.

ZAMBIA.

 • Zambijskie przedszkole wiejskie w Sindi / Teresa i Andrzej Lewińscy. W: Wychowanie w Przedszkolu. – 2013, nr 4, s. 22-24.

 

 

 

Kompetencje kluczowe w edukacji

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2006-2019

Wyboru dokonał(a): Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Aktywność czytelnicza uczniów w wieku wczesnoszkolnym w perspektywie budowania ich kompetencji kluczowych / Katarzyna Borawska-Kalbarczyk. W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 191-204. 39959
 • Baw się i rośnij! : ponad 200 gier i zabaw, które pomogą dziecku z autyzmem zdobyć podstawowe umiejętności społeczne / Tali Field Berman, Abby Rappaport ; przekład: Katarzyna Masłowska. - Wydanie 1. - [Gdańsk] : Harmonia Universalis, [2019]. 44162
 • Diagnozowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym / Maria Deptuła, Agnieszka Misiuk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016. 43632
 • Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / redakcja naukowa Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza Impuls, 2016. 43281
 • Edukacja medialna, kompetencje kulturalne, fandom. Zbiorowość fanów jako środowisko edukacji kulturalnej / Małgorzata Lisowska-Magdziarz. W: Od edukacji filmowej do edukacji audiowizualnej : teorie i praktyki / pod redakcją Ewy Ciszewskiej, Konrada Klejsy. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016. - S. 235-247. 43651
 • Efektywność edukacji wczesnoszkolnej : wybrane aspekty / redakcja Teresa Parczewska. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. 43290
 • Kompetencje informacyjne w kształceniu ustawicznym / Barbara Kędzierska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2007. 38840
 • Kompetencje kluczowe a swoistość kompetencji kreatywnych nauczyciela / Irena Adamek. W: Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka / pod red. nauk. Ireny Adamek i Józefy Bałachowicz. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2013. - S. 15-47. 41677
 • Kompetencje kluczowe kategorią pedagogiki : studia porównawcze polsko-słowackie / red. nauk. Waldemar Furmanek, Milan Ďuriš ; [aut. Furmanek Waldemar et al.]. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. 38904
 • Kompetencje przyszłych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w zakresie konkretyzacji i abstrahowania jako determinanta poprawnego kształtowania pojęć matematycznych uczniów / Renata Reclik. W: Codzienność szkoły - nauczyciel / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2014. - S. 187-198. 42677
 • Kompetencje społeczne a motywacja do nauki uczniów szkół systemowych oraz Montessori analiza porównawcza / Agnieszka Roszkowska, Sabina Wisła. W: Nauczyciel i uczeń w kontekście społecznych przemian i oczekiwań / pod redakcją naukową Joanny Skibskiej. - Wydanie I. - Kraków : Impuls, 2019. - S. 93-111. 44437
 • Kompetencje społeczne przyszłych i czynnych zawodowo nauczycieli a codzienność szkolna / Bożena Alejziak. W: Szkoła : konflikt podmiotów? / pod redakcją Inetty Nowosad, Klaudii Pietrań, Mirosława J. Szymańskiego. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2016. - S. 173-188. 43391
 • Kompetencje społeczno-medialne w kontekście wyzwań społeczeństwa wiedzy / Józef Bednarek. W: Człowiek w pedagogice pracy / red. nauk. Barbara Baraniak. - Warszawa : Difin, 2012. - S. 359-378. 42658
 • Kształcenie kompetencji komunikacyjnych poprzez teatr we wczesnej edukacji. Pomiędzy szansą a zatraconym potencjałem / Małgorzata Puchowska. W: Być nauczycielem, opiekunem, wychowawcą. 3, Formacja intelektualna czy rzemiosło? : postulaty, szanse a rzeczywistość / red. nauk. Jolanta Maciąg, Izabela Stelmasiak. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek ; Słupsk : Akademia Pomorska. Instytut Pedagogiki i Pracy Socjalnej, 2013. - S. 138- 152. 41708
 • Kształtowanie umiejętności społecznych dziecka z niepełnosprawnością ruchową / Agnieszka Gąstoł // W: Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [red.] Aneta Jegier, Beata Szurowska. -Warszawa : "Difin", 2017. - S. 114-132 43839
 • Kultura zachowań językowych w internecie / Alina Naruszewicz-Duchlińska. - Wydanie 1. - [Warszawa] : Wydawnictwo Naukowe PWN ; [2019]. 44136
 • Metoda projektów a kompetencje kluczowe w społeczeństwie opartym na wiedzy. W: Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - S. 79-85. 41342
 • Projekt: Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej : raport szkoleniowy / [oprac. zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn matematycznych, 2012. 2384(B)
 • Rozwijanie kompetencji społecznych dziecka w przedszkolu / Marta Buk-Cegiełka. W: W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka / red. nauk. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska. -Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 231-240. 43142
 • Rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym / Barbara Bilewicz-Kuźnia. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2018. 44004
 • Uczenie się jako kompetencja kluczowa w samoocenie uczniów w młodszym wieku szkolnym / Małgorzata Głoskowska-Sołdatow. W: Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym / red. nauk. Anna Karpińska, Alina Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie Żak, 2014. - S. 235-248. 42075
 • Umiejętności społeczne dzieci : kształtowanie rozwoju emocjonalno-społecznego dzieci w normie rozwojowej i dzieci ze specjalnymi potrzebami / [redakcja] Aneta Jeger, Beata Szurowska. - Warszawa : Difin, 2017. 43839
 • Wychowanie przez zabawę : projekty i gry w kształtowaniu kluczowych kompetencji u dzieci i młodzieży / Agnieszka Kozdroń. - Warszawa : Difin, 2015. 42561

Artykuły z czasopism:

 • Inteligencja emocjonalna jako kluczowa kompetencja współczesnego nauczyciela / Irena Przybylska. W: Chowanna 2006, T.1, s. 85-95.
 • O zawodach - oczami dziecka 6-letniego / Maria Majak-Rebizant. W: Rewizje Tomaszowskie. - 2019, nr 2, s. 7.
 • Ostatni dzwonek / Edwin Bendyk. W: Polityka. - 2013, nr 26, s. 28-29.
 • Samokształcenie -kluczowa kompetencja pracownika XXI wieku / Monika Pawłowska. W: Edukacja i Dialog 2009, nr 4, s. 46-49.
 • W drodze do pedagogiki kompetencji kluczowych / Edward Torończak. W: Kwartalnik Pedagogiczny. - 2011, nr 4, s. 65-82.

 

Nauczanie zdalne, nauczanie na odległość

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2014-2021

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci / Joanna Jatkowska. - Wydanie I. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2019. 44380
 • Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2018. 44482
 • E-learning w kształceniu służb społecznych / Sergo Kuruliszwili. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, 2015. 42621
 • Jak uczyć (się) zdalnie? : podręcznik dla nauczycieli, uczniów i przedsiębiorców wraz z opisem funkcjonalności platform i innych narzędzi e-learningu nie tylko na czas pandemii COVID-19 / $c Jacek Woźniak, Marcin Staruch, Michał Jurek, Wioletta Wereda, Piotr Zaskórski. - Warszawa : CeDeWu, 2020. 44780
 • Nauczanie hybrydowe w okresie czasowego zawieszenia zajęć podczas epidemii / [redakcja merytoryczna Lidia Marciniak, Elżbieta Piotrowska-Albin]. - Stan prawny na 17 września 2020 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2020. 44623
 • Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2017. 43729
 • Od blended learning do kształcenia komplementarnego / Izabela Mikołajewska, Agata Mikołajewska. W: Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 5, Otwarte zasoby edukacyjne w perspektywie pedagogicznej / pod redakcją Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. - Wydanie I. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2020. - S. [277]-286. 44545
 • Platforma moodle dla każdego nauczyciela : praktyczny przewodnik z platformą demo / Rafał Mazgaj, Rafał Oparowski, Krzysztof Nadolski ; pod red. Rafała Bury, Marka Smyczka oraz Marcina Kaim. - Piekary Śląskie : Itstart Wydawnictwo Informatyczne, 2014. 42078
 • Przykłady technik kształcenia na odległość w pracy z uczniem o szczególnych zdolnościach językowych / Beata Gałan. W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2 / pod red. nauk. Anny Guzy i Bernadety Niesporek-Szamburskiej. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2013. - S. 103- 111. 41702
 • Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin SA, 2020. 44362
 • Teorie kształcenia na odległość (nauczanie on-line, e-learning). W: Teorie kształcenia w świecie cyfrowym / Dorota Siemieniecka, Bronisław Siemieniecki. - Wydanie pierwsze. - Kraków : Impuls, 2019. - S. 247-269. 44227
 • Wady i zalety kształcenia na odległość / Ewa Falkiewicz, Monika Maj. W: Nowoczesne media w przestrzeniach edukacyjnych / pod red.: Wojciech Czerski, Rafał Wawer. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. [131]-142. 42832

Artykuły z czasopism:

 • Aktywizacja na lekcji języka obcego w nauczaniu zdalnym / Anna Pałczyńska. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 89-93.
 • Czy doświadczenie edukacji zdalnej zmieni polską szkołę? / Dorota Uchwat-Zaród. W: Języki Obce w Szkole. - 2020, nr 4, s. 7-10.
 • Czym nakarmić umysł ucznia, czyli słów kilka o efektywnej informacji zwrotnej na miarę nauczania zdalnego / Izabella Forgiel. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 19-23.
 • Godne polecenia narzędzia internetowe do nauczania słownictwa, gramatyki i tworzenia wypowiedzi ustnych / Anna Pałczyńska. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 33-38.
 • Informacja zwrotna w świetle analizy interakcji na przykładzie zdalnej nauki języka obcego w szkole ponadpodstawowej / Krzysztof Kotuła. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 25-29.
 • Metoda odwróconej klasy na zajęciach online / Dorota Padzik. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 71-76.
 • Narzędzia MS Teams w pracy nauczyciela języka obcego / Ewelina Śmiałek. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 25-31.
 • Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło (?). Próba podsumowania pracy zdalnej w dydaktyce języków obcych na poziomie akademickim / Agnieszka Zimmer. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 3, s. 83-87.
 • O nauczaniu hybrydowym w szkole językowej / Magdalena Wegner. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr 1, s. 45-49.
 • O stylach dydaktycznych w edukacji zdalnej w teorii i w praktyce / Jarosław Krajka, Kinga Białek. W: Języki Obce w Szkole. - 2021, nr, 1, s. 5-15.
 • Platforma edukacyjna (e-learning) : przeszłość i przyszłość / Dawid Chojecki. W: Serwis Informacyjny. Narkomania. - 2016, nr 1, s. 48-49.

 

 

Etyka zawodu nauczyciela

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 1984-2008

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Etyka pedagogiczna / Janusz Homplewicz. - Rzeszów : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 1996.
 • Moralne wybory nauczycieli: etyka i pedagogika / Phiilipe Meirieu. - Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2003.
 • Nauczycielu jaki jesteś ? / Teresa Elżbieta Dąbrowska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwo Wiedzy Powszechnej, 1999.
 • O powinności nauczyciela: wprowadzenie do refleksji etycznej / Krystyna Najder-Stefaniak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2001.
 • O wartościach, normach i problemach moralnych: wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1994.
 • Problemy etyczno- deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce: materiały z konferencji naukowej w Zaciszu k. Tucholi w dniach 3-4 grudnia 1992 roku / pod red. Andrzeja Michała Tchorzewskiego. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1993.
 • Rola wartości i powinności moralnych w kształtowaniu świadomości profesjonalnej nauczycieli / red. Andrzej Michał Tchorzewski. - Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1994.
 • Świat wartości przyszłych nauczycieli : studium socjologiczne na podstawie badań specjalizacji nauczycieli Uniwersytetu w Białymstoku.- Białystok : Wydawnictwo „Trans Humana”, 2006.
 • Wychować człowieka mądrego: zarys etyki nauczycielskiej / Kazimierz Szewczyk.- Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Co z tą etyką nauczycieli / Bogusław Śliwerski // Nowa Szkoła. - 1997, nr 5, s. 3-9.
 • Czy można być dobrym nauczycielem / Maciej Smolak // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 16-18.
 • Czy należy postępować moralnie: indywidualistyczny kontraktualizm a kryzys edukacji // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 4, s. 115-133.
 • Czy nauczycielowi jest potrzebny kodeks etyczny / Zdzisław Piwoński // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 16-20.
 • Doniosły problem etyki / Krystyna Kuchta // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 8, s. 3-7.
 • Dotychczasowe doświadczenia nauczycieli w zakresie przestrzegania norm etycznych a ich moralność zawodowa / Luba Sołoma // Ruch Pedagogiczny. - 1988, nr 1-2, s. 95-191.
 • Egzaminator: osoba zaufania publicznego // Krzysztof Bednarek // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 31-37.
 • Etyczne powinności nauczyciela / Jarosław Kordziński // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 7, s. 16-19.
 • Etyka i kultura pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Czesław Banach // Edukacja. - 2000, nr 2, s. 7-20.
 • Etyka nauczyciela w stanie konfliktu / Ryszard Urbański // Nowa Szkoła. - 1984, nr 5, s. 218-220.
 • Etyka nauczyciela- wokół wartości naczelnych / Harry Duda // Oświata i Wychowanie. - 1989, nr 15, s. 26-30.
 • Etyka pedagogiczna nauczyciela i szkoły / Jolanta Kucharska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 42-46.
 • Etyka zawodowa nauczyciela / Mikołaj Kozakiewicz // Oświata i Wychowanie. - 1986, nr 2, s. 18-20.
 • Etyka zawodu nauczyciela / Barbara Tarnowska // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 10-11.
 • Jaki pan taki kram / Maria Krawczyk // Remedium. - 2001, nr 10, s. 12.
 • Już rok Kodeksu Etycznego / Beata Domerecka // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 4, s. 48-49.
 • Karta etyczna nauczyciela nauczyciela / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 1997, nr 12, s. 28-30.
 • Karta odpowiedzialności i obowiązków nauczyciela / Mieczysław Rusiecki // Wychowawca. - 2004, nr 10, s. 7-11.
 • Kodeks etyki nauczyciela / Jarosław Kordziński // Nowa Szkoła. - 1994, nr 9, s. 522-524.
 • Kultura pedagogiczna jako wskaźnik poziomu świadomości społecznej / Andrzej Olubiński // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 1-2, s. 3-7.
 • Między obowiązkiem a moralnością / Ewa Sygulla // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 2, s. 12-15.
 • Moralno- etyczne zasady zawodu nauczycielskiego / Jan Legowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1988, nr 2, s. 95-111.
 • Nauczyciel a społeczeństwo / Marek Wrężel // Wychowawca. - 2001, nr 5, s. 28.
 • Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno- społecznych / Janusz Nagórny. - Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 18-21.
 • O etyce zawodowej kilka myśli / Krzysztof Zajdel // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 1, s. 19-21.
 • O etyce zawodu nauczyciela / Olga Anna Jabłonko // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-11.
 • O potrzebie Kodeksu Etyki Nauczycielskiej / Halina Barycz // Wychowawca. - 1995, nr 12, s. 16-17.
 • Odpowiedzialność jako wyzwanie dla nauczyciela / Katarzyna Gabryś // Wychowanie Na Co Dzień. - 2002, nr 2-3, s. 3-4.
 • Rozważania nad etyką / Małgorzata Nowak // Nowa Szkoła. - 2003, nr 6, s. 17-20.
 • Rozważania wokół etyki zawodu nauczyciela wychowawcy / Tadeusz Pilch // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1995, nr 3, s. 3-8.
 • Sumienie nauczyciela / Tadeusz Ruciński // Wychowawca. - 2002, nr 2, s. 5.
 • Sztuka dokonywania wyborów / Dariusz Sarzała // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 6, s. 4-10.
 • Wokół kodeksu etyki nauczycielskiej / Maria Tota / Wychowawca. - 1995, nr 1, s. 15.
 • Wpływ egzaminów zewnętrznych na kształtowanie postaw moralnych uczniów, nauczycieli i egzaminatorów / Aleksandra Bartmińska // Edukacja. - 2007, nr 1, s. 22-30.
 • Wstęp do etyki. Zamyślenie nad etyką zawodu nauczyciela / Rafał Bednarczyk // Katecheta. - 2008, nr 1, s. 3-10.
 • Zagrożenia współczesności a odpowiedzialność moralna nauczyciela / Józef Górniewicz // Nowa Szkoła. - 2002, nr 5, s. 4-8.

Fobia szkolna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata : 2000-2021

Wyboru dokonał(a) : Marta Sawicka-Łaba


LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

Wydawnictwa zwarte:

 • Diagnoza nerwic szkolnych / Krzysztof Klimasiński. W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21. 10. 1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. 35676 czyt.
 • Diagnozowanie fobii szkolnej – dylematy pedagogiczne. W: Diagnostyka pedagogiczna : wybrane obszary badawcze i rozwiązania praktyczne / Barbara Skałbania. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - S. 207-217. 40987
  Dziecko z fobią przedszkolną. W: Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2016. - S. 47-55. 43122
 • Fobia szkolna / Jan Tatarowicz. W: Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku. T.1, A-F / [red. prowadzący encyklopedii Ewa Różycka ; aut. 1 t. Krystyna Ablewicz et al.]. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003. - S. 1151-1153. 36457 czyt.
 • Fobia szkolna. W: Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej : vademecum nauczycieli i rodziców / Urszula Oszwa. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2007. - S. 59- 64. 38379
 • Fobia szkolna. W: Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji / Philip C. Kendall ; przekł. Joanna Kowalczewska. - Wyd. 2. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. - S. 106. 41040
 • Fobie. W: Psychopatologia / Martin E. P. Seligman, Elaine F. Walker, David L. Rosenhan ; przekł. Joanna Gilewicz, Aleksander Wojciechowski. - Poznań : Zysk i S-ka Wydawnictwo, cop. 2003. - S. 335-338. 38245 czyt.
 • Gdy dziecko się boi / Monika Szpecht-Tomann ; tł. Jakub Cieśla. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Pax, 2009. 41085
 • Inny w szkole. Odmowa chodzenia do szkoły – problem nierozpoznany / Anna Steinhagen. W: Inny w przestrzeni społecznej / pod red. Beaty Jachimczak, Katarzyny Pawelczak, Anety Wojciechowskiej. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 101-115. 42552
 • Inteligencja, motywacja do nauki i lęk szkolny u wychowanków pogotowia opiekuńczego i domu dziecka / Agnieszka Klaus-Strożek, Ewelina Czarnecka. W: Opieka i wychowanie w instytucjach wsparcia społecznego : diagnoza i kierunki rozwoju / red. nauk. Renata Szczepanik, Joanna Wawrzyniak. - Łódź : Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, 2012. - S. [37]-57. 41069
 • Lęk i fobie nastolatków : jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki / Sara G. Mattis, Thomas H. Ollendick ; przekł. Ewa Zaremba-Popławska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 1529(B)
 • Mamo, boję się szkoły / Giovanna Ramera ; il. Cristiana Pietta ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; tł. Ryszard Zajączkowski ; konsult. merytoryczna Maria Molicka. - Kraków : Wydawnictwo WAM, cop. 2007. 2056(B)
 • Nauka szkolna źródłem lęku dzieci / Sabina Guz. W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod red. Sabiny Guz. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 81-87. 39569
 • Niechęć do szkoły : jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje / David Heyne, Stephanie Rollings [oraz] (Neville King, Bruce Tonge) ; przekł. Monika Gajdzińska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004. 1285(B)
 • Odmowa chodzenia do szkoły jako zaburzenie funkcjonowania dziecka w sytuacji szkolnej / Ewa Jarosz. W: Diagnoza psychopedagogiczna : podstawowe problemy i rozwiązania / Ewa Jarosz, Ewa Wysocka. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", Teresa i Józef Śniecińscy, 2006. - S. 281-[292]. 38062
 • Odmowa chodzenia do szkoły. W: Dzieci i młodzież w kłopocie : poradnik nie tylko dla psychologów / Julian Elliott, Maurice Place; tł. Małgorzata Babiuch. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - S. 40-63. 36243
 • Odmowa chodzenia do szkoły. W: Uczniowie z chorobami przewlekłymi : jak wspierać ich rozwój, zdrowie i edukację / red. nauk. Barbara Woynarowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. - S. 297-[305]. 44696
 • Odmowa chodzenia do szkoły / Artur Kołakowski. - Zaburzenia psychiczne i rozwojowe u dzieci a szkolna rzeczywistość / redakcja naukowa Marta Jerzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2016. - S. 388-414 43854
 • Strach przed szkołą. W: Vademecum pedagoga szkolnego / Mirosław Sałasiński, Beata Badziukiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003. - S. 104-105. 37434
 • Stres dzieci w młodszym wieku szkolnym : objawy, przyczyny, możliwości przeciwdziałania / Małgorzata Cywińska. - Wydanie 1. - dodruk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2018. 43835
 • Zaburzenia emocjonalne, trudności i niepowodzenia szkolne a fobia szkolna / Jan Łysek. W: Niepowodzenia szkolne : praca zespołowa / pod red. Jana Łyska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1998. - S. 65-[83]. 35199
 • Zjawisko agresji i lęku w szkole wiejskiej i miejskiej / Anna Rożnowska. W: Psychopatologia i psychoprofilaktyka : przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Pedagogiki Społecznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 19-21. 10. 1999 r. / red. Andrzej Margasiński, Beata Zajęcka. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - S. [209]-222. 35676 czyt.
 • Zjawisko niechęci wobec szkoły : studium empiryczne szkolnej absencji / pod red. Bożeny Majerek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2007. 1765(B)

 Artykuły z czasopism:

 • Fobia szkolna : jak pomóc dziecku przezwyciężyć lęk / Magdalena Krawczonek. W: Dyrektor Szkoły. - 2003, nr 12, s. 22-23.
 • Fobia szkolna / Julia Kochelak. W: Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 4, s. 12-13.
 • Fobia szkolna: co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły / Magdalena Pitala, Ewa Srebro. W: Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54.
 • Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji / Irena Stańczak. W: Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 14-19.
  O wagarach i fobii szkolnej w literaturze / Aneta Paszkiewicz. W: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 10, s. 36-41.
 • Odmowa chodzenia do szkoły – problem wychowawczy czy zdrowotny? / Aleksandra Lamparska. W: Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 13-22.
 • Szkoła pełna fobii / Anna Bronisz. W: Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49.

Przemoc w rodzinie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze 

Wyboru dokonał(a) : Anna Mandziuk

 

LITERATURA DOSTĘPNA W BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ W ZAMOŚCIU FILIA W TOMASZOWIE LUBELSKIM

 

Wydawnictwa zwarte:

 • Motywacje zabójczyń: alkohol i przemoc w rodzinie / Zdzisław Majchrzyk. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
 • Patologie zachowań społecznych: rzeczywistość przełomu wieków XX i XIX: rodzina dysfunkcyjna-przemoc/ pod red. Krystyny Dymek. Radom : Politechnika Radomska, 2000.
 • Przemoc domowa: perspektywa psychologii społecznej / Sharon Herzberger. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2002.
 • Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.
 • Przemoc w rodzinie: interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2000.
 • Przemoc w rodzinie jako obszar zainteresowania pracy socjalnej / Irena Pospiszyl. W: Praca socjalna służbą człowiekowi. Materiały z konferencji/ pod red. Ludwika Malinowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 1998. - S. 104-113.
 • Przemoc w rodzinie: psychoterapia sprawców i ofiar / Cloe Madanes. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
 • Przemoc w rodzinie teoria i rzeczywistość/ Jadwiga Mazur..- Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”, 2002.
 • Przemoc wobec dzieci: wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne / oprac. Krzysztof Pikor Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2002.
 • Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Strategie dominacji i kontroli Ryszard Izdebski. W: Terapia rodzin a perspektywa feministyczna / pod red. Barbary Józefik. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004. - S. 125-133.
 • Razem przeciw przemocy/ Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie”Żak”, 1999.
 • Rodzina a przemoc / Anna Lipkowska-Teutsch. Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1993.
 • Wybrane problemy opieki i wychowania:praca zbiorowa / pod red. Zofii Brańki. Kraków : Oficyna Wydawnicza „Text, 1997.
 • Zapobieganie przemocy w rodzinie / Kevin Browne. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999.

Artykuły z czasopism:

 • Bicie rodzinne / Ewa Dobrowolska // Remedium. - 2000, nr 2, s. 22-23.
 • Czego potrzebuje ofiara przemocy / Anna Bakuła // Świat Problemów. -2004, nr 1, s. 25-28.
 • Charakterystyka sprawców przemocy domowej / Stanisław Tucholska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 1, s. 34-38.
 • Diagnoza przemocy domowej wobec dziecka / Anna Karłyk // Szkoła Specjalna. - 2005, nr 4, s. 270-284.
 • Dziecko-ofiarą przemoc w rodzinie / Joanna Moczydłowska// Problemy Alkoholizmu. - 2004, nr 3-4, s. VI-VIII.
 • Gwałt w związku małżeńskim / Danuta Rode // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2 s. 28-39.
 • Jak przeciwdziałać przemocy / Mirosław Dworakowski // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. -2000, nr 3, s. 32-34.
 • Jak wychować ofiarę przemocy / B. Włodawiec // Świat Problemów. - 1997, nr 5, s. 26-32.
 • Kim jest sprawca? / Anna Bakuła // Świat Problemów. - 2000, nr 10, s. 16-20.
 • Kim są ofiary przemocy domowej wzywające policję? / Jacek Jaguś // Problemy Rodziny. - 2001, nr 4/5/6, s. 69-71.
 • Kobiety maltretowane w związkach-czy posiadane przez versus deficyty osobiste wpływają na pomoc, które otrzymują / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 40-61.
 • Kobiety-ofiary przemocy / Karolina Malińska // Problemy Rodziny. - 1998, nr 4, s. 41-44.
 • O interwencji policyjnej, pomocy poszkodowanym i postępowaniu wobec sprawców przemocy / Kazimierz Walijewski // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s.16-18.
 • Odrzucenie w rodzinie / Joanna Chrzanowska // Edukacja i Dialog. -2005, nr 5, s. 13-18.
 • Oferta pomocy dla pokrzywdzonych / A. Ostaszewska // Świat Problemów. - 1998, nr 11, s.7-9.
 • Ofiara i sprawcy/ Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 1997, nr 4, s. 4-10.
 • Potęga miłości i przemocy w rodzinie / Krystyna Marczewska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 54-57.
 • Przeciw przemocy domowej / Jacek Szczepkowski // Wychowanie na co dzień. - 2000, nr 1-2, s. 38-40.
 • Przeciw przemocy domowej / Iwona Rogaczewska // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2002, nr 5, s.55-56.
 • Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie / Małgorzata Maresz // Remedium. - 1997, nr 2, s. 2-4.
 • Przemoc domowa-repetytorium / Anna Nowakowska // Remedium. - 1998, nr 2. s. 18-19.
 • Przemoc emocjonalna w rodzinie w opinii młodzieży / Jolanta Mackowicz // Nowa Szkoła. - 2001, nr 3, s. 15-20.
 • Przemoc w domu rodzinnym / Alina Kaczura // Problemy Rodziny. - 1997, nr 1-2, s. 87-95.
 • Przemoc w małżeństwie, czyli o życiu we dwoje za wszelką cenę / Danuta Rode // Problemy Rodziny. - 2001, nr 2, s. 13-24.
 • Przemoc w rodzinie / Irena Pospiszyl // Problemy Rodziny. - 1995, nr 4, s. 33-37.
 • Przemoc w rodzinie-publiczna tajemnica czy publiczny problem / Jolanta Makowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2003, nr 5, s. 61-62.
 • Przemoc w rodzinie a zaburzenia zachowania dziecka / Marta Bąkowska // Edukacja. - 1998, nr 2, s. 43-54.
 • Przemoc w teatrze życia rodzinnego / Jarosław Jagieła // Problemy Alkoholizmu. - 2000, nr 2, s.1-5.
 • Przemoc wobec kobiet-zarys problematyki / A. Markowska // Problemy Rodziny. - 1999, nr 2-3, s. 17-20.
 • Rozmowy intymne: o przemocy seksualnej w rodzinie / Anna Grygoruk // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 2, s. 161-172.
 • Samoakceptacja i poziom lęku maltretowanych kobiet a ich sposoby radzenia sobie z przemocą ze strony partnera / Izabela Rajska-Kulik // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 62-77.
 • Schronisko dla ofiar przemocy w rodzinie / J. Wszołek // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 1996, nr 3, s. 11.
 • Skala zjawiska przemocy w rodzinie / Małgorzata Maresz // Remedium.- 1997, nr 2, s. 1-2.
 • Społeczne postawy wobec przemocy w rodzinie / Mira Prajsner // Remedium. - 1998, nr 3, s. 29-32.
 • Sprawcy przemocy partnerskiej. W niewoli dążenia do kontroli i mocy / Dorota Kubacka-Jasiecka Dorota // Chowanna. - 2005, nr 1, cz. 2, s. 9-27.
 • Sprawcy przemocy przeciwko osobom bliskim/ Maria Gordon // Świat Problemów. -1997, nr 5, s. 33-35.
 • Trzy miesiące w hostelu-to dużo czy mało? / Jacek Lelonkiewicz Jacek // Świat Problemów. - 2002, nr 2, s. 29-30.
 • Wzory pomocy wewnątrzrodzinnej wobec dziecka / Monika Zielona-Jenek // Forum Oświatowe. - 2005, nr 2, s. 57-68.
 • Z lękiem i strachem u podłoża / Jerzy Mellibruda // Świat Problemów. - 2004, nr 1, s. 4-9.

Logotypy funduszy Unijnych

Projekt "Lubelscy Liderzy Edukacji Włączającej" realizowany jest w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 (Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POWR.02.10.00-00-1014/21-00 zawartej między Ministrem Edukacji i Nauki a Województwem Lubelskim/Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizacja przedsięwzięcia we współpracy z 4 bibliotekami pedagogicznymi oraz poradnią psychologiczno-pedagogiczną z terenu województwa lubelskiego stanowi gwarancję rozwoju lokalnych zasobów na rzecz edukacji włączającej oraz sprzyja wymianie doświadczeń.

 

 

image 001

Biblioteka w Zamościu

 • 22-400 Zamość
  ul. Sienkiewicza 5
 • tel: (84) 638-49-39
 • email: bpzamosc@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Punkt kontaktowy RODO
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Justyna Wiśniewska Duda
(84) 638-49-39 wew. 21

e-mail: iodo@bipe.pl

Filia w Biłgoraju

 • 23-400 Biłgoraj
  ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • tel: (084) 686 42 55
 • email: bpbilgoraj@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Filia w Hrubieszowie

 • 22-500 Hrubieszów
  ul. Ciesielczuka 1
 • tel: (084) 696 29 38
 • tel: (084) 696 26 39
 • email: bphrubieszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota 08:00 - 15:00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Filia w Tomaszowie

 • 22-600 Tomaszów Lubelski
  ul. Zamojska 2
 • tel: (84) 664 38 38
 • email: bptomaszow@bipe.pl

Godziny otwarcia:
poniedziałek - piątek 08:00 - 18:00
sobota - 8.00-15.00
ferie i wakacje 08:00 - 15:00

Zobacz na mapie

Facebook

Zamknij menu
Wróć na początek strony