Narodowe Czytanie 2021

Dziesiąta ogólnopolska akcja Narodowego Czytania, objęta patronatem Pary Prezydenckiej, została zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu, Szkołę Podstawową nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu i Katolicką Szkołę Podstawową im. Św. Ojca Pio w Zamościu w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.
Narodowe Czytanie rozpoczęła pani dr Dorota Mach - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Następnie wybrane fragmenty „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej prezentowali: pani Alicja Dubel - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, pani Joanna Muda – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu i Karolina Korga, Amelia Osuch, Wiktoria Pomazanka - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu, pani Monika Zawiślak – nauczyciel Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu, Weronika Majdan i Oliwia Tchórz - uczniowie Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu oraz pani dr Dorota Mach - dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, pani Urszula Bojkowska i pan Dariusz Kapitan - nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.
Akcji towarzyszyła wystawa różnych wydań „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Każdy uczestnik spotkania mógł otrzymać pamiątkową pieczęć okolicznościową dedykowaną akcji.

 Rozpoczęcie Narodowego Czytania przez panią dr Dorotę Mach - dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, w tle stoi pani Agnieszka Kowalczuk – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Pan Dariusz Kapitan - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Uczestnicy Narodowego Czytania zgromadzeni w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Weronika Majdan – uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Pani dr Dorota Mach – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. W tle stoi pani Agnieszka Kowalczuk – nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu i siedzi pani Joanna Muda – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu.

Pani Monika Zawiślak – nauczyciel Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Pani Alicja Dubel - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Pani Urszula Bojkowska - nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Oliwia Tchórz – uczennica Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu czyta fragment „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.

Osoby czytające wybrane fragmenty „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej z Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zamościu i Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Ojca Pio w Zamościu.

Druki okolicznościowe, plakat ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania i otwarta na pierwszej stronie książka „Moralności pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej.