Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://bipe.pl

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona internetowa Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-12-29.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-08-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

https://www.bipe.pl/bipeteka

 

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych. Materiały zdigitalizowane są w formacie graficznym *.jpg lub *.png.

Powodem niezgodności są dozwolone wyłączenia wskazane w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych jak również art. 8, ust. 3 ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-06-14.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokumentu zawierającego wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej

pdf ico

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-08-29.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Adamowicz, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 84 6384939. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skargi i odwołania

Dyrektor: dr Dorota Mach
Adres: ul. Sienkiewicza 5
Kod pocztowy: 22-400 Zamość
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: 846384939

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

 

Adres

 • Województwo: Lubelskie
 • Powiat: zamojski
 • Miasto: Zamość
 • Gmina: Zamość
 • Adres: Sienkiewicza 5
 • Kod pocztowy: 22-400 Zamość

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 5 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku. Można na niego wjechać przez dwie  bramy. Bramy są  otwarte w godzinach pracy biblioteki. Z parkingu do biblioteki wchodzi się głównym wejściem. Nie musisz zgłaszać przyjazdu. Nie musisz podawać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Pętla indukcyjna dla osób niedosłyszących

 • Jeżeli jesteś osobą niedosłyszącą możesz skorzystać z pętli indukcyjnej. 
 • Aby skorzystać z pętli indukcyjnej Twój aparat słuchowy musi mieć możliwość pracy w trybie T (telefon)

Wejście do budynku

 • Wejście do budynku wymaga pokonania progu wysokości 14 cm.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 110 centymetrów.
 • Przed przyjazdem zadzwoń pod numer telefonu: 84 6384939 i zgłoś potrzebę udzielenie pomocy.

Przestrzeń za wejściem

 • Korytarz o długości 7 m kończy się przejściem o szerokości 102 cm. Przejście posiada drzwi, nie posiada progu. Przed wejściem do wypożyczalni należy otworzyć przeszklone drzwi. Przestrzeń do pokonania do drzwi wypożyczalni od przejścia to 4,30 m. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę na wysokości 100 cm. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej. Drzwi nie posiadają progu. Punkt obsługi znajduje się w odległości 8,5 m od drzwi na wprost od nich. Wejście do czytelni znajduje się po prawej stronie od drzwi do wypożyczalni. Drzwi o szerokości 102 cm nie są przeźroczyste posiadają klamkę na wysokości 100 cm, nie posiadają progu. Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność architektoniczna filii w Biłgoraju

Adres

 • Województwo: Lubelskie
 • Powiat: biłgorajski
 • Gmina: Biłgoraj
 • Miasto: Biłgoraj
 • Adres: Żołnierzy Wojska Polskiego 4
 • Kod pocztowy: 23-400 Biłgoraj

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 6 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku. Można na niego wjechać przez bramę. Brama jest otwarta w godzinach pracy biblioteki. Z parkingu do budynku wchodzi się głównym wejściem. Nie musisz zgłaszać przyjazdu. Nie musisz podawać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 360 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 146 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 • Przed przyjazdem zgłoś potrzebę udzielenia pomocy dzwoniąc pod numer telefonu: 84 686 42 55

Przestrzeń za wejściem

 • Biblioteka znajduje się na 2 piętrze. Za drzwiami wejściowymi w odległości 160 cm znajduje się 5 schodów. Wysokość każdego z nich to 12 cm. Za schodami znajdują się drzwi prowadzące na parter. Drzwi mają szerokość 94 cm. Po otworzeniu półskrzydła drzwi otwierają się do szerokości 132 cm. Za drzwiami znajduje się hol o długości 540 cm prowadzący do kolejnych drzwi o szerokości 90 cm. Po otworzeniu półskrzydła drzwi otwierają się do szerokości 137 cm. Za drzwiami znajduje się kolejny hol o długości 1300 cm prowadzący do schodów.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

  • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Ciąg schodów składa się z 30 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Dostępność architektoniczna filii w Hrubieszowie

Adres

 • Województwo: Lubelskie
 • Powiat: hrubieszowski
 • Gmina: Hrubieszów
 • Miasto: Hrubieszów
 • Adres: Ciesielczuka 1
 • Kod pocztowy: 22-500 Hrubieszów

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 11 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku. Można na niego wjechać przez bramę. Brama jest otwarta w godzinach pracy biblioteki. Z parkingu do budynku wchodzi się głównym wejściem. Nie musisz zgłaszać przyjazdu. Nie musisz podawać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 4%.
 • Podjazd jest dłuższy niż 9 m i jest przedzielony poziomym spocznikiem.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 160 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 120 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 • Przed przyjazdem zgłoś potrzebę udzielenia pomocy dzwoniąc pod numer telefonu: 84 696 29 38

Przestrzeń za wejściem

 • Biblioteka znajduje się na 2 kondygnacjach. Na piętro prowadzą schody, Do wypożyczalni (parter) prowadzi korytarz o szerokości 120 cm
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.
 • Punkt obsługi znajduje się po lewej stronie.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.
 • Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.

Ciągi pionowe

  • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
 • Ciąg schodów składa się z 24 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Pomieszczenia

 • Około 50% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach.

Dostępność architektoniczna filii w Tomaszowie Lubelskim

Adres

 • Województwo: Lubelskie
 • Powiat: tomaszowski
 • Gmina: Tomaszów Lubelski
 • Miasto: Tomaszów Lubelski
 • Adres: Zamojska 2
 • Kod pocztowy: 22-600 Tomaszów Lubelski

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 11 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się bezpośrednio przy budynku. Z parkingu do budynku wchodzi się głównym wejściem. Nie musisz zgłaszać przyjazdu. Nie musisz podawać numeru rejestracyjnego pojazdu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Do wejścia doprowadzona jest stała pochylnia o nachyleniu 5%.
 • Przestrzeń manewrowa przed wejściem wynosi 220 centymetrów.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.
 • Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły.
 • Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę.
 • Można je łatwo utrzymać w pozycji otwartej.
 • Szerokość otworu wejściowego wynosi 140 centymetrów.
 • Drzwi są przeźroczyste i nie są kontrastowo oznaczone.
 • Przed przyjazdem zgłoś potrzebę udzielenia pomocy dzwoniąc pod numer telefonu: 84 664 38 38

Przestrzeń za wejściem

 • Biblioteka znajduje się na 2 piętrze. Możesz skorzystać ze schodów lub windy. Za drzwiami wejściowymi znajduje się hol szerokości ok 550 cm.
 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są niedostępne dla osób na wózkach.

Ciągi pionowe

  • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów
  • Możesz skorzystać z windy.

Schody

 • Schody znajdują się ok. 550 cm od wejścia do budynku
 • Ciąg schodów składa się z 43 stopni.
 • Stopień ma wysokość 16 centymetrów.
 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.
 • Stopnie są oznaczone kontrastowo

Winda

 • Drzwi windy otwierają się automatycznie
 • Szerokość drzwi wynosi 94 centymetrów
 • Winda znajduje się w budynku
 • 550 cm na wprost od wejścia do budynku
 • Przyciski sterujące mają opisy w alfabecie Braille’a.
 • Przyciski sterujące mają duże oznaczenia.
 • Oznaczenia są kontrastowe.
 • W windzie są komunikaty głosowe.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Aplikacje mobilne

Lubelskie Biblioteki Pedagogiczne dla systemy Android - https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.prolib.lcit

Lubelskie Biblioteki Pedagogiczne dla systemy iOS - https://apps.apple.com/gb/app/lubelskie-biblioteki-pedagogic/id1602204959