Deklaracja dostępności Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Pedagogiczna w Zamościu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały w dziale e-czasopisma nie są dostępne cyfrowo. Są to skany czasopism w formacie JPG
 • Materiały w Bipeteka w formacie PDF nie są dostępne cyfrowo
 • Niektóre załączniki w formacie PDF mogą nie być dostępne cyfrowo
 • Materiały video nie zawierają transkrypcji jak również tłumaczenia na język migowy

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przy wsparciu dostepnastrona.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mariusz Adamowicz.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 84 6384939 wew. 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor dr Dorota Mach
 • Adres: 22-400 Zamość, ul. Sienkiewicza 5
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 84 6384939 wew. 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Każdy pracownik Urzędu ma obowiązek udzielenia pomocy w załatwieniu sprawy osoby niepełnosprawnej w miejscu jej przybycia do Urzędu.

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu  

przyjmuje klientów przy ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość na parterze.

Do wejścia do budynku nie ma barier architektonicznych (parking przy budynku, podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak).  Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Punkt przyjęć korespondencji znajduje się :

 • W Zamościu przy ul. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość na parterze w pokoju kancelarii.
 • W Biłgoraju przy ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj.
 • W Hrubieszowie przy ul. Ciesielczuka 1, 22-500 Hrubieszów na I piętrze.
 • W Tomaszowie Lubelskim przy ul. Zamojskiej 2, 22-600 Tomaszów Lubelski na II piętrze

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim 

przyjmuje klientów przy ul. Zamojskiej 2, 22-600 Tomaszów Lubelski na II piętrze.

Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych (parking przy budynku, podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).  Z poziomu parteru dostępna jest winda osobowa, która dojeżdża do II piętra. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Korytarze i przejścia dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak).

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie

przyjmuje klientów przy ul. Ciesielczuka 1, 22-500 Hrubieszów na parterze i I piętrze.

Wejście do budynku nie ma barier architektonicznych (parking przy budynku, podjazd umożliwiający wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich).  Korytarze i przejścia na parterze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych (niskie progi lub ich brak). Z poziomu parteru nie ma możliwości dostania się na I piętro wózkiem inwalidzkim. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju 

przyjmuje klientów przy ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4, 23-400 Biłgoraj  (Internat Studium Medycznego) na II piętrze.

Wejście do budynku posiada bariery architektoniczne (brak podjazdu uniemożliwia wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich). 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Na stronie dostępny jest przełącznik zmiany kontrastu.
 • Stronę wyposażono w moduł szybkiego przemieszczania się do elementów strony "Skip links".

Inne informacje i oświadczenia

Z całą pewnością będziemy dążyć do poprawienia niedostępnych elementów strony, przede wszystkim załączników, które publikowane są obecnie w formacie PDF.