Oferta edukacyjna - szkoła podstawowa, klasy: 4-8

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza uczniów kl. 4-8 szkół podstawowych na zajęcia edukacyjne. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (0-84) 638-49-39 wew. 25

Aktion Zamość

Zajęcia z edukacji regionalnej dające wiedzę o akcjach wysiedleńczych i pacyfikacyjnych przeprowadzonych na Zamojszczyźnie. Temat lekcji wpisuje się w edukację historyczną zawartą w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego II etapu edukacyjnego obejmującego klasy VI–VIII szkoły podstawowej”. Zajęcia mają na celu utrwalenie w pamięci uczniów wydarzeń z II wojny światowej na Zamojszczyźnie. Umożliwiają rozbudzanie zainteresowań przeszłością, historią lokalną i regionalną, kształtowanie szacunku dla dziedzictwa narodowego oraz wyrabianie poczucia troski o pamiątki i zabytki historyczne. Kształtują kulturę historyczną.

Adresaci: uczniowie kl. VI-VIII
Czas trwania: 60 minut

Bazy pełnotekstowe dostępne on-line

Głównym celem zajęć jest zapoznanie uczniów z rzetelnymi źródłami informacji różnych dziedzin wiedzy oraz nabycie umiejętności samodzielnego i efektywnego posługiwania się zasobem wirtualnych książek, czasopism, bibliotecznych katalogów i baz danych w celu pozyskiwania informacji. Zajęcia mają formę ćwiczeń praktycznych.

Adresaci: uczniowie kl. VII-VIII
Czas trwania: 45 minut

Co tam czyha? – Ważne zachowania w sieci

Zajęcia o tym, czym jest cyberprzemoc, jak świadomie korzystać z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych oraz co należy zrobić, gdy jesteśmy świadkami lub ofiarami cyberprzemocy. Warsztaty realizowane w oparciu o prezentację multimedialną.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Jak to w Zamościu dawniej bywało

Zajęcia mają formę warsztatów aktywizujących wszystkich uczestników. Dzieci wspólnie rysują pocztówkę z Zamościa oraz redagują pozdrowienia. Głównym celem jest propagowanie informacji o swoim regionie, „Małej Ojczyźnie”. Na uczniów czeka też oglądanie zdjęć zabytków Zamościa z dawnych lat i porównywanie, jak wyglądają obecnie.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Jan Paweł II

Zajęcia w formie pokoju zagadek. Uczniowie muszą rozwiązać szereg zadań i łamigłówek, aby zdobyć szyfr do kłódki zamykającej dostęp do kuferka. Uczniowie nie muszą znać na pamięć faktów z życia Jana Pawła II. Wszystkie materiały źródłowe będą udostępnione na miejscu.

Adresaci: uczniowie kl. VII-VIII
Czas trwania: 60 minut

Mam swoje prawa

Zajęcia o tym, czym są „prawa”, a czym „przywileje”, co dorośli mogą nam kazać, do czego nie wolno nikogo zmuszać, kiedy moi koledzy naruszają moje prawa, co wtedy robić. Zajęcia realizowane w oparciu o tekst „Słup Soli” Elżbiety Zubrzyckiej.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Prawdziwa historia św. Mikołaja

Zajęcia o tym, skąd się wziął św. Mikołaj w oparciu o książkę. „Święty Mikołaj z Miry” Alicji Piotrowskiej. Spotkanie z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i pracy plastycznej.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Róża Zamoyska – anioł dobroci

Głównym celem zajęć jest poszerzanie wiedzy o historii swojej miejscowości i regionalnych bohaterach. Uczniowie podczas zajęć doskonalą umiejętność posługiwania się słownikami (wyrazów bliskoznacznych, synonimów, wyrazów obcych).

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Szlaki turystyczne Roztocza

Zajęcia z edukacji regionalnej pozwalające poznać piękno regionu, atrakcje turystyczne i przyrodnicze. Umożliwiają poznanie zasad bezpieczeństwa na szlakach turystycznych, planowania tras, zasad zachowania się w czasie wypraw.
Tematy do wyboru: Oznaczenia szlaków turystycznych, Roztoczański Park Narodowy, Co warto zobaczyć na Roztoczu.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Św. Mikołaj

Zajęcia w formie pokoju zagadek. Uczniowie muszą rozwiązać szereg zadań, łamigłówek, aby zdobyć szyfr do kłódki zamykającej dostęp do kuferka (po podaniu prawidłowego kodu i otwarciu kuferka jego zawartość jest nagrodą dla uczestników zajęć). Uczniowie podczas zajęć poznają historię św. Mikołaja.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

W krainie baśni i bajek

Głównym celem zajęć jest ćwiczenie spostrzegawczości w rozpoznawaniu tytułów i bohaterów bajek. Dzieci podczas interaktywnych zabaw uczą się współpracować, wcielać się w bajkową postać i odgrywać scenki.

Adresaci: uczniowie kl. IV-V
Czas trwania: 60 minut

 

Warsztat informacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Zamościa

Lekcja biblioteczna, w trakcie której uczniowie poznają warsztat informacyjny biblioteki. Zajęcia z wykorzystaniem kodów QR i prezentacji multimedialnej.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut

Warsztat informacyjno-bibliograficzny Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu.

Uczniowie poznają zasady i możliwości korzystania z zasobów i usług Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Pozyskają umiejętność prowadzenia poszukiwań informacji w bazach książek, artykułów oraz multimediów. Zostaną zainspirowani do samodzielnego rozwijania zainteresowań historią regionu na tle wydarzeń dziejowych.

Adresaci: uczniowie kl. VII-VIII
Czas trwania: 60-90 minut

Zakochani jak Romeo i Julia

Zajęcia w formie pokoju zagadek. Uczniowie muszą rozwiązać szereg zadań i łamigłówek, aby zdobyć szyfr do kłódki zamykającej dostęp do kuferka (po podaniu prawidłowego kodu i otwarciu kuferka jego zawartość jest nagrodą dla uczestników zajęć). Uczniowie podczas zajęć poznają historię świętego Walentego.

Adresaci: uczniowie kl. IV-VIII
Czas trwania: 60 minut