WYNIKI REGIONALNEGO KONKURSU LITERACKIEGO „NIE WYSTARCZY URODZIĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM, TRZEBA JESZCZE BYĆ CZŁOWIEKIEM”

 

Rozstrzygnięcie regionalnego konkursu literackiego „NIE WYSTARCZY URODZIĆ SIĘ CZŁOWIEKIEM, TRZEBA JESZCZE BYĆ CZŁOWIEKIEM” organizowanego przez Bibliotekę Pedagogiczną w Zamościu nastąpiło 28.10.2021 r. Konkurs odbył się w ramach Zamojskich Dni Kultury Chrześcijańskiej.
W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych powiatu zamojskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Zadaniem uczestników było napisanie wiersza inspirowanego życiem i nauką Stefana Wyszyńskiego.
Komisja konkursowa przy wyłonieniu laureatów konkursu brała pod uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, językową i ortograficzną, oryginalność ujęcia tematu oraz wartości artystyczne utworu.

Pierwsze miejsce - Kacper Maj - Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
Drugie miejsce - Oliwia Piela - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łabuńkach Pierwszych
Trzecie miejsce - Cyprian Świderek - Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, 

a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

 

image 001