Jak ułatwić uczniom osiągnięcie sukcesu egzaminacyjnego - spotkanie metodyczne dla nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju zaprasza nauczycieli języka polskiego szkół podstawowych na spotkanie metodyczne

Temat spotkania:

Jak ułatwić uczniom osiągnięcie sukcesu egzaminacyjnego

Osoba prowadząca:

Barbara Jaszak - doradca metodyczny

Termin:

27.02.2023 r., godz. 14.00

Miejsce:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4.

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu!

Telefon kontaktowy: 84 686 42 55

 

Serdecznie zapraszamy!

U góry plakatu znajduje się tytuł spotkania: JAK UŁATWIĆ UCZNIOM OSIĄGNIĘCIE SUKCESU EGZAMINACYJNEGO. Poniżej tytułu znajduje się kolejny napis: SPOTKANIE METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKA POLSKIEGO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH. W części centralnej, w połowie plakatu znajduje się dość szeroki pasek jakby prostokąt, który wyróżnia się na tle plakatu kolorem i biegnie ukośnie od prawej krawędzi plakatu do lewej. Na tle tego pasa w połowie jego długości umieszczony jest sześciokąt z ilustracją przedstawiającą twarze dzieci to znaczy chłopca i dziewczynki. Chłopiec coś pisze, a dziewczynka przygląda się temu. Poniżej ilustracji znajduje się kolejny sześciokąt z ilustracją, która zachodzi na pierwszą ilustrację i kończy się na lewej krawędzi plakatu. Na drugiej ilustracji umieszczona jest uśmiechnięta kobiet przedstawiona od pasa do głowy na tle tablicy szkolnej. 
Na wysokości ilustracji z prawej strony plakatu znajduje się kolejny napis:  OSOBA PROWADZĄCA,  BARBARA JASZAK DORADCA METODYCZNY. Pod nazwiskiem osoby prowadzącej został podany termin i miejsce spotkania: 27.02.2023, godzina 14.00 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Biłgoraju ul. Żołnierzy Wojska Polskiego 4.
U dołu plakatu znajduje się kolejny napis wyrażony mniejszą czcionką: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i podany jest nr telefonu kontaktowego 84 686 42 55.