Akcja „Kropelka wody”

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zaprasza przedszkola i szkoły podstawowe z terenu miasta Hrubieszów do udziału w akcji „Kropelka wody” z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych. Zadaniem jest przygotowanie przez grupę przedszkolną lub klasę plakatu ilustrującego temat wiersza Jolanty Wołk pt: „Kropelka wody”. Format A3, technika pracy dowolna. Na prace czekamy do 20 maja 2022 r. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Biblioteką. Podsumowaniem akcji będzie wystawa prac
i spotkanie z autorką wiersza.

 

Na plakacie: po lewej stronie niebieski napis – kropelka wody. Po prawej: logo biblioteki. Niżej elementy przedstawiające krople wody. Tło plakatu - niebieskie.