Akcja "Żonkile" w bibliotece - podsumowanie

W ramach organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN akcji "Żonkile" 18 - 24 kwietnia 2023 r. odbyły się lekcje historyczne z okazji obchodów 80. rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim.
W zajęciach wzięli udział uczestnicy WTZ w Alojzowie PSONI Koło w Werbkowicach oraz uczniowie klasy 6 ”b” Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Hrubieszowie.
Celem lekcji było upamiętnienie zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Pamięć o tych wydarzeniach i trudnych wyborach przyczynia się niewątpliwie do kształtowania w nas wrażliwości, poczucia odpowiedzialności i ludzkiej solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia i pomocy, a także tolerancji dla innych narodów, postaw, poglądów, religii.
Następnie uczestnicy zajęć obejrzeli filmy pt. „Będę pisać” i "Dwóch takich jak nas trzech" przygotowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
W części warsztatowej zajęć wspólnie wykonaliśmy papierowe żonkile – kwiaty będące symbolem szacunku i pamięci o powstańcach, które to co roku w rocznicę wybuchu powstania składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta Marek Edelman. Papierowe żonkile rozdawaliśmy czytelnikom biblioteki.
Akcji „Żonkile” w naszej bibliotece towarzyszyła wystawa Artura Wąsika „Pamięć cadyka Elimelecha” oraz ekspozycja tematyczna literatury .

uczestnicy warsztatów i emisja filmu

uczestnicy warsztatów

uczestnicy warsztatów z opiekunami

uczniowie i prowadząca zajęcia

emisja filmu

papierowe żonkile i napis”Bierzemy udział w akcji Żonkile”

wystawa tematyczna literatury