Czytanie wzmacnia świadomość ekologiczną – relacja z Nocy Bibliotek

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie włączyła się do VII Ogólnopolskiej Nocy Bibliotek pod hasłem: „Czytanie wzmacnia świadomość ekologiczną”. Dnia 8 października 2021 r. odbyło się spotkanie z Przedstawicielem Lasów Państwowych Nadleśnictwa Mircze - panem Krzysztofem Krupą Zastępcą Nadleśniczego, w którym uczestniczyła młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie. Tegoroczna Noc Bibliotek miała na celu wzmocnienie świadomości ekologicznej oraz popularyzację wiedzy o lesie i jego mieszkańcach. Pan Krzysztof Krupa wygłosił prelekcję na temat Lasów Państwowych i gospodarki leśnej. Przedstawił uczestnikom najważniejsze gatunki zwierząt spotykanych w lasach Nadleśnictwa Mircze. Nocy Bibliotek towarzyszyła wystawa fotografii przyrodniczej pracowników Nadleśnictwa Mircze oraz ekspozycja literatury ekologicznej dostępnej w bibliotece.

Na zdjęciu prowadzący i pan Krzysztof Krupa

Na zdjęciu pan Krzysztof Krupa i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Na zdjęciu pan Krzysztof Krupa

Na zdjęciu uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Na zdjęciu uczestnicy spotkania

Na zdjęciu pan Krzysztof Krupa i uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie

Na zdjęciu pan Krzysztof Krupa wpisuję się do Kroniki Biblioteki

Na zdjęciu pan Krzysztof Krupa z nauczycielami i uczniami