Światowy Dzień Braille'a z Czarną książką kolorów

 

Dnia 4 stycznia obchodzony jest Światowy Dzień Braille’a - najpopularniejszego na świecie pisma dla niewidomych i słabowidzących. Dzień ten został ustanowiony z inicjatywy ONZ i obchodzony jest w rocznicę urodzin twórcy tego pisma - Louis’a Braille.
Włączając się w obchody święta Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Hrubieszowie zorganizowała warsztaty edukacyjne oparte na „Czarnej książce kolorów” autorstwa M. Cottin. W ramach cyklu odbyły się 4 zajęcia, w których uczestniczyli podopieczni WTZ PSONI Koło w Hrubieszowie oraz uczniowie młodszych klas z hrubieszowskich szkół podstawowych: klasa 1a i 3b ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz pierwszoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2. Uczestnicy zajęć wcielali się w rolę badaczy i rozpoznawali różne przedmioty za pomocą zmysłu dotyku, poznawali alfabet Braillea pisząc swoje imię oraz wykonywali własną - czarną książkę kolorów.
Zajęcia, których celem była próba zrozumienia świata osób niewidomych i słabowidzących stały się niezwykłą lekcją empatii.