KREATYWNOŚĆ TO...

13 kwietnia 2023 r. uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w warsztatach pt. „Kreatywność to...". Miały one na celu pobudzić twórcze działanie oraz uświadomić uczniom, że kreatywność to cecha, nad którą możemy pracować i ją doskonalić. Podczas zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia grupowe i indywidualne, które były twórczą rozgrzewką dla umysłu.

 

Prowadzące tłumaczą zadanie przy tablicy

Uczniowie wykonują zadanie ruchowe.

Uczniowie wykonują ćwiczenia umysłowe

Uczniowie wykonują ćwiczenia umysłowe

Uczniowie prezentują zadanie

Uczniowie prezentują zadanie

Uczniowie wykonują ćwiczenia umysłowe

Uczniowie budują wieżę

Uczniowie budują wieżę

Uczniowie budują wieżę

Uczniowie budują wieżę

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001

image 001