KREATYWNY SENIOR W BIBLIOTECE

W Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim, 13 października 2021 r. odbyły się kolejne warsztaty z cyklu "Kreatywny Senior", dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Celem spotkania było zwiększanie koncentracji oraz pobudzanie do myślenia. Na "rozgrzanie" umysłu i usprawnienie koncentracji uczestnicy zajęć czytali, w kreatywny sposób, "Alfabet" oraz "Kolory". Następnie rozwiązywali różnego typu ćwiczenia aktywizujące pamięć, między innymi rozwiązywali rebusy, łączyli rozsypankę wyrazową, uzupełniali tytuły powieści literackich, poszukiwali przymiotników określających przedmioty, pokonywali zawiłości matematyczne. Seniorzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach, podczas których z dużym zaangażowaniem i łatwością rozwiązywali wszystkie zadania.

Na tablicy interaktywnej wyświetlony jest temat zajęć

Prowadzące omawiają zadanie wyświetlone na tablicy interaktywnej. Seniorzy siedzą w ławkach, czytają ćwiczenie.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku siedzą w ławkach.

Zbliżenie na dwie seniorki rozwiązujące zadanie.

Seniorzy siedzą w ławkach. Rozwiązują zadanie matematyczne. Na tablicy interaktywnej wyświetlony jest duży trójkąt złożony z mniejszych trójkątów. Prowadzące omawiają zadanie.

Zbliżenie na dwie seniorki rozwiązujące zadanie.

Zbliżenie na dwie, inne seniorki rozwiązujące zadanie.

Prowadzące stoją przy tablicy. Uczestniczka warsztatów wykonuje zadanie wyświetlone na tablicy interaktywnej.

Seniorzy siedzą w ławkach, rozwiązują rebus, wyświetlony na tablicy interaktywnej.

Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku siedzą w ławkach, rozwiązują zadania na kartkach papieru.

image 001

image 001