„NIE PATETYCZNIE, ALE CIEKAWIE”. AK UCZYĆ, ŻEBY NIE BYŁO NUDNO

„Nie patetycznie, ale ciekawie” – pomysły na lekcje języka polskiego – to tytuł spotkania metodycznego, które odbyło się 18 października 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie prowadziła nauczycielka Barbara Jaszak– doradca metodyczny LSCDN. W zajęciach wzięli udział nauczyciele języka polskiego ze szkół powiatu tomaszowskiego.
Uczestnicy warsztatów zastanawiali się czym jest patriotyzm i jak współcześnie jest rozumiany. Prowadząca przedstawiła literaturę i różne teksty patriotyczne. Omówiła jak ciekawie i twórczo z nimi pracować. W spotkaniu wzięło udział 19 nauczycieli.

Doradca metodyczny omawia temat spotkania . Nauczyciele siedzą przy stolikach, wykazują duże zainteresowanie, słuchają i notują.

Doradca metodyczny omawia temat spotkania . Nauczyciele siedzą przy stolikach słuchają i notują.