Mickiewicz GAME

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 4-8 na zajęcia w formie „pokoju zagadek”.
Uczestnicy będą rozwiązywać zadania wymagające logicznego myślenia, współpracy i kojarzenia faktów. Prawidłowe rozwiązanie poszczególnych zadań umożliwi uczniom zdobycie klucza otwierającego kłódkę do skrzynki z niespodzianką.

Termin, miejsce, czas:
• od września 2022 r. do grudnia 2022 r.
• Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu
• czas trwania spotkania: 45 minut

 

U góry plakatu w ramce umieszczony został napis: Mickiewicz game. Poniżej napisu w części centralnej plakatu znajduje się kwadratowa rameczka z ilustracją wielu znaków zapytania. Bezpośrednio pod ilustracją umieszczony jest napis:  Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza uczniów szkół podstawowych klas 4-8 na spotkanie z Adamem Mickiewiczem w pokoju zagadek. Poniżej jest termin, w którym będą realizowane zajęcia: wrzesień – grudzień 2022. U dołu plakatu w części środkowej umieszczone zostało logo Biblioteki Pedagogicznej w Zamosciu.