Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Daj, acz ja pobruszę, a ty poczywaj! – to zdanie każdy z nas powinien pamiętać z lekcji w szkole. Jest to pierwsze zapisane zdanie w języku polskim. Tymi słowami miał się zwrócić osiadły na Dolnym Śląsku czeski rycerz Boguchwał do swojej żony, która mełła ziarno na ręcznych żarnach, i oznaczają one „daj, niech ja pomielę, a ty sobie odpocznij”. Zdanie to można znaleźć w łacińskiej „Księdze henrykowskiej” spisanej ok. 1268-73 roku.

Język polski powstał w IX/X wieku, należy do grupy języków zachodniosłowiańskich. Najstarsze zabytki języka polskiego to między innymi Kazania świętokrzyskie, Psałterz floriański, Rozmyślanie przemyskie, Psałterz puławski, pieśń Bogurodzica. Współcześnie polszczyzna jest mową ojczystą dla ok. 44 mln ludzi na świecie. Organem regulującym posługiwanie się polszczyzną jest Rada Języka Polskiego.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO w celu promocji wielojęzyczności i ochrony języków w różnych rejonach świata. Ten dzień skłania do uświadomienia sobie, że dbając o język ojczysty, chronimy własną tożsamość kulturową. Pamiętajmy o słowach napisanych przed wiekami przez Mikołaja Reja: „A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają”.

Fot. instytutksiazki.pl