Relacja z lekcji bibliotecznej "O Lemie w bibliotece... "

W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2021 Rokiem Stanisława Lema, w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu w dniach 23, 27 i 28 września 2021 r. odbył się cykl lekcji bibliotecznych „O Lemie w bibliotece...”. W zajęciach przeprowadzonych przez pracowników Wydziału Udostępniania Zbiorów - Wypożyczalni, wzięli uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Zamościu pod opieką Pani Barbary Ogórek. W trakcie spotkania uczestnicy zostali zapoznani z ofertą biblioteki oraz rodzajem świadczonych usług on-line. Omówiono również rodzaje i specyfikę gromadzonych zbiorów, przedstawiono warsztat informacyjno- bibliograficzny placówki. W części praktycznej lekcji uczniowie w oparciu o nowoczesne narzędzia informacyjno-komunikacyjne, wyszukiwali w bazach on-line biblioteki informacje na temat życia i twórczości Stanisława Lema.

image 001

image 002

image 003

image 004