Sieci współpracy i samokształcenia - Czytanie wrażeniowe

 

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza nauczycieli bibliotekarzy na spotkanie w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”.

Temat spotkania: Czytanie wrażeniowe

Termin: 28.09.2022 r., godz. 14.00

Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5.

Wstęp wolny.

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu!

Telefon kontaktowy: 84 638 49 39 wew. 25

 

Serdecznie zapraszamy!

U góry plakatu z lewej strony widnieje logo Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, a z prawej strony ilustracja książki. Poniżej w części centralnej umieszczony jest napis: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza nauczycieli  bibliotekarzy na spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia. W części centralnej plakatu został umieszczony kolejny napis: Czytanie wrażeniowe i termin: 28.09.2022 r., godz. 14.00 i zostało podane miejsce spotkania: ul. Sienkiewicza 5, czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu. Poniżej napisów z lewej strony jest umieszczona ilustracja książki, a z prawej dwa stosy książek, na szczycie  jednego z nich znajduje się biret. Z lewej strony stosów książek widnieje napis: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i po dwukropku jest numer telefonu:	84 638 49 39 wew. 25. Bezpośrednio pod napisem z lewej strony plakatu umieszczona jest kolejna ilustracja książki.