Wynalazek, który zmienił tak wiele

Ilustracja nieznanego autorstwa pokazuje pracownię Gutenberga. Pracownicy pracują przy urządzeniach do druku, a Gutenberg ogląda jakiś wydruk.Pelpin, mała miejscowość w województwie pomorskim, licząca zaledwie ok. 8000 mieszkańców. To właśnie tutaj znajduje się unikat na skalę światową. W Muzeum Diecezjalnym w Pelpinie można zobaczyć pierwszą księgę wydrukowaną w Europie, czyli dwutomową Biblię Gutenberga, pochodzącą z lat 50. XV wieku. Zawiera łaciński tekst wszystkich ksiąg Pisma Świętego w przekładzie św. Hieronima. Została wpisana na listę „Pamięci Świata” UNESCO i jest uważana za najdroższą książkę świata.

To dzieło w formie drukowanej jest zasługą niemieckiego wynalazcy Jana Gutenberga. To właśnie on zastosował odlewy ruchomych czcionek i opracował prasę drukarską do powielania złożonego tekstu. Wynalazek Gutenberga okazał się przełomowy. Kończyła się era literatury jedynie mówionej i pisanej ręcznie. Książki przepisywane dawniej przez skrybów teraz można było powielać w dowolnej liczbie kopii. Pojawiło się olbrzymie zainteresowanie na różne publikacje – religijne, naukowe, popularne i rozrywkowe. Od czasu wydania Biblii Gutenberga z każdym rokiem rosła liczba drukowanych książek, a technologia druku rozprzestrzeniała się w całej Europie. Drukarnie stały się przedsiębiorstwami, w których mistrzowie przygotowywali do zawodu rzemieślników. 3 lutego przypada 555 rocznica śmierci Jana Gutenberga, którego wynalazek zrewolucjonizował rynek literatury, podłożył podwaliny pod masową dystrybucję książek i tym samym zrobił krok milowy w historii drukarstwa. Niemiecki wynalazca doczekał się własnego muzeum, które można podziwiać w niemieckiej Moguncji.

Fot. NTB scanpix, Science Photo Library