Spotkanie sieci

 

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu zaprasza nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy na szkolenie zorganizowane w ramach „Sieci współpracy i samokształcenia”.

Temat szkolenia:

„Jak pomóc uczniom opanować stres? - metoda Better Learning Programme (BLP 1)”

 

 

Osoba prowadząca:

Agnieszka Matwiejczuk

Termin:

15.02.2023 r., godz. 14.00

Miejsce:

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu, ul. Sienkiewicza 5.

 

Osoby zainteresowane prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu! Telefon kontaktowy: 84 638 49 39 wew. 25

 

Serdecznie zapraszamy!

 

U góry plakatu z prawej strony widać fragment koła, z lewej strony na wyróżnionym tle widnieje napis SZKOLENIE. Poniżej znajduje się tytuł szkolenia: JAK POMÓC UCZNIOM OPANOWAĆ STRES? - METODA BETTER LEARNING PROGRAMME (BLP 1). Poniżej tytułu znajduje się w części centralnej ilustracja. Zaczyna się od lewej krawędzi plakatu i nie dochodzi do prawej krawędzi. Z prawej strony na wysokości ilustracji znajduje się fragment koła. Ilustracja przedstawia ściankę z słowem „stress”. Słowo jest wielokrotnie powtórzone i rozmieszczone nieregularnie (jakby w nieładzie) po całej ściance. W części centralnej ścianki jest ukazana postać człowieka – mężczyzny widzianego od pasa w gorę, a w miejscu głowy również widać wyraz „stress”. 
Poniżej ilustracji z lewej strony znajduje się kolejny fragment koła, a w nim umieszczony jest napis WSTĘP WOLNY!. Z boku koła po prawej stronie plakatu znajdują się pozostałe informacje: osoba prowadząca Agnieszka Matwiejczuk. Pod nazwiskiem został podany termin i miejsce spotkania: 15.02.2023, godzina 14.00 Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu ul. Sienkiewicza 5.
U dołu plakatu znajduje się kolejny napis wyrażony mniejszą czcionką: Osoby zainteresowane prosimy o kontakt i podany jest nr telefonu kontaktowego 84 638 49 39 wew. 25.
Z prawej strony plakatu na dole na tle kola widnieje logo Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu