AKCJA WSPÓŁPRACA I INTEGRACJA

W dniu 30 maja 2022 r. uczniowie klas I-III z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. Celem zajęć było poprawianie sprawności myślenia, rozwijanie koncentracji i spostrzegawczości oraz integracja grupy. Spotkanie rozpoczęło się zabawą integracyjno – powitalną "Rzeczownik i dwa przymiotniki. Następnie prowadzące zaproponowały uczniom ćwiczenia, które były twórczą rozgrzewką dla umysłu, usprawniały manualnie oraz rozwijały spostrzegawczość. W dalszej części spotkania uczniowie podzieleni na grupy rywalizowali między sobą grając w „Skojarzenia” i uczestnicząc w zabawie ruchowej "Wycieczka do ZOO".

Uczniowie w postawie stojącej naśladują ruchy prowadzącej

Uczniowie siedząc przy stolikach wykonyją zadania. Obok uczniów nauczyciele bibliotekarze

Prowadząca wraz z grupą uczniów, podczas gry w skojarzenia

Uczniowie w trakcie zabawy ruchowej