„KREATYWNOŚĆ TO OTWARTOŚĆ, KTÓRA SPRAWIA RADOŚĆ”

W maju 2022 roku słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim zakończyli cykl spotkań pt. „Kreatywny Senior”, które odbywały się w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. W ramach prowadzonych zajęć odbywały się warsztaty, podczas których uczestnicy ćwiczyli i aktywizowali pamięć, twórczo rozwiązywali problemy, korzystali ze swojej wyobraźni i fantazji. Kreatywnego myślenia uczyli się w praktyce, wykorzystując nowe technologie oraz narzędzia. Słuchacze swoim zaangażowaniem w nowe formy aktywności udowodnili, że kreatywność i twórcze myślenie przynoszą satysfakcję, zapewniają ciągły rozwój i zaspokajają ciekawość życia na każdym jego etapie.

 Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim siedzą przy stolikach i piszą na kartkach. Prowadząca tłumaczy wykonanie ćwiczenia.

 Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim siedzą przy stolikach i piszą na kartkach. Prowadząca tłumaczy wykonanie ćwiczenia.

 Słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie Lubelskim siedzą przy stolikach i piszą na kartkach.

 Zdjęcie grupowe. Seniorzy stoją, trzymają certyfikaty ukończenia warsztatów.