Kreatywna praca z tekstem metodą Kamishibai

28 czerwca 2021 w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim odbyły się zajęcia warsztatowe, w których uczestniczyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Podczas spotkania seniorzy zostali zaproszeni do małego spektaklu teatralnego Kamishibai, który zabrał ich do magicznej krainy literatury.
Na początku uczestnicy dowiedzieli się skąd wzięła się nazwa Kamishibai, jaka jest jego historia i jakiego „zaklęcia” trzeba użyć, by się otworzył.
Następnie wysłuchali opowieści „Ogród dobrych słów” i „Ogród Niebios”. Pierwsza historia opowiadała o pięknej i mądrej Parolli, w ogrodzie której rosły kwiaty pięknych zwrotów, druga przedstawiała losy dzielnego księcia Haitamagusuku i jego ukochanej żony Tamanomino. Prezentowane opowieści były wstępem do części warsztatowej spotkania, podczas której uczestnicy przygotowali własny teatr obrazkowy tworząc piękne ilustracje do wylosowanych przez siebie historii.
Zwieńczeniem warsztatów była premiera, w której uczestnicy prezentowali swoje opowieści.

 Biblioteka. Na zdjęciu nauczyciele bibliotekarze prowadzący zajęcia oraz słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 Biblioteka. Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczą w zabawie ruchowej

 Biblioteka. Uczestnicy zajęć siedząc w półkolu słuchają historii czytanej przez nauczyciela bibliotekarza

 Biblioteka. Uczestnicy siedzą przy stolikach wykonując zadania zlecone przez nauczyciela bibliotekarza

 Kolaż zdjęć. Biblioteka. Na zdjęciach uczestnicy warsztatów przy tworzeniu teatru obrazkowego oraz podczas prezentacji prac