MIĘDZY SŁOWAMI I ZABAWAMI

W dniu 17 czerwca 2021 r. uczniowie klasy ósmej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Little Oxford w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyli w warsztatach pt. „Między słowami i zabawami”, prowadzonych przez nauczycieli bibliotekarzy Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie rozpoczęło się zabawą integracyjno – powitalną "Rzeczownik i dwa przymiotniki. Następnie prowadzące zaproponowały uczniom ćwiczenia, które były twórczą rozgrzewką dla umysłu, m.in. "Alias" - rozwijające słownictwo, "Alfabet i Trudne wyrazy" - doskonalące umiejętności językowe oraz "Ciąg wyrazów" i "Wspólny mianownik"- ćwiczące koncentrację i skojarzenia . Uczniowie tworzyli również kreatywne opowiadanie. Na zakończenie pożegnali się zabawą ruchową "Od jednej cytryny."