„NIE PATETYCZNIE, ALE CIEKAWIE” - PYTANIA O POLSKĘ

„Nie patetycznie, ale ciekawie” – pomysły na lekcje języka polskiego – to tytuł kolejnego w tym cyklu spotkania metodycznego, które odbyło się 15 listopada 2022 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. Spotkanie prowadziła Barbara Jaszak– doradca metodyczny LSCDN. W zajęciach wzięli udział nauczyciele języka polskiego ze szkół powiatu tomaszowskiego.
Prowadząca podzieliła się własnymi doświadczeniami i metodami aktywizującymi wykorzystywanymi podczas zajęć. Stworzyło to przestrzeń dla uczestników warsztatów do wymiany dobrych praktyk.

Doradca metodyczny omawia temat spotkania . Nauczyciele siedzą przy stolikach, wykazują duże zainteresowanie, słuchają i notują.

Doradca metodyczny omawia temat spotkania . Nauczyciele siedzą przy stolikach słuchają w skupieniu.

Doradca metodyczny omawia temat spotkania . Nauczyciele siedzą przy stolikach, wykazują duże zainteresowanie, słuchają i notują.

Doradca metodyczny omawia temat spotkania . Nauczyciele siedzą przy stolikach, wykazują duże zainteresowanie, słuchają i notują.