WALKA O HONOR I GODNOŚĆ - 78. ROCZNICĘ POWSTANIA W GETCIE WARSZAWSKIM

19 kwietnia 2021 roku upamiętnliśmy rocznicę Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości. Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu oraz I Liceum Ogólnokształcące im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim zorganizowały zajęcia edukacyjne. Ich celem było uświadomienie młodzieży znaczenia powstania w getcie warszawskim, jako symbolu walki o godność.
Spotkanie on-line rozpoczęły Ewa Koper - Kierownik Sekcji ds. Obsługi Zwiedzających i Edukcji Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu oraz Elżbieta Rafalska - Kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim. Następnie młodzież klasy
II dg wraz z nauczycielami Katarzyną Ważną i Jolantą Stelągowską wysłuchała wykładu “Walka o honor i godność – 78. rocznica powstania w Getcie Warszwskim”. Prezentację przygotowała Asystent muzealny Dominika Natyna. Wykład zakończyła dyskusja młodzieży na temat sytuacji ludności żydowskiej podczas II wojny światowej. Po spotkaniu pracownicy Biblioteki Pedagogicznej złożyli żonkile oraz zapalili znicze przy pomniku upamiętniającym tomaszowskich Żydów, zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej.

Żółty żonkil – symbol zbiorowej pamięci, Dnia Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu Zbrodniom Przeciwko Ludzkości

Tytułowy slajd prezentacji “Walka o honor i godność – 78. rocznica powstania w Getcie Warszwskim”

Prowadzące spotkanie

Prowadząca spotkanie, pracownik  Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

Prowadzące spotkanie, nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim

Tytułowy slajd prezentacji “Walka o honor i godność – 78. rocznica powstania w Getcie Warszwskim”

Slajdy z prezentacji

Prowadzące spotkanie, nauczyciele bibliotekarze Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim

Zdjęcie Pomnika upamiętniającego tomaszowskich Żydów, zamordowanych przez okupanta w czasie II wojny światowej

Zdjęcie muralu przedstawiającego przedwojenną Synagogę