W świecie zawodów – zawód: nauczyciel bibliotekarz

22 kwietnia 2021 roku Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu Filia w Tomaszowie Lubelskim prowadziła lekcję biblioteczną on-line pt. „W świecie zawodów – zawód: nauczyciel bibliotekarz”. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach realizacji programu z doradztwa zawodowego dla szkół podstawowych. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas 7-8 ze Szkoły Podstawowej w Hucie Tarnawackiej. Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze specyfiką zawodu nauczyciela bibliotekarza i pracą w bibliotece pedagogicznej.
W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie wykształcenie trzeba zdobyć, aby zostać bibliotekarzem, i jakie obowiązki poza wypożyczaniem książek należą do pracowników biblioteki. Zrozumieli, że zawód nauczyciela bibliotekarza wymaga wszechstronnych umiejętności i ustawicznego kształcenia się.
Na zakończenie spotkania młodzież rozwiązywała krzyżówkę na interaktywnej tablicy Google Jamboard.

uczestnicy spotkania on-line

Biblioteka. Przy stoliku prowadzące zajęcia on-line. W tle tablica interaktywna z uczestnikami spotkania

Biblioteka. Przy stoliku prowadzące zajęcia on-line oraz tablica interaktywna z  prezentacją multimedialną

Rozwiązana krzyżówka na interaktywnej tablicy Google Jamboard