Życie i działalność doktora Janusza Petera – lekcja otwarta

27 lutego 2020 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim odbyły się dwie lekcje otwarte pt. „Wpisani w historię miasta. Życie i działalność Janusza Petera”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Jako obserwatorzy udział w lekcjach wzięli nauczyciele historii i WOS-u z powiatu tomaszowskiego.

Doradca metodyczny LSCDN - Robert Czyż, przedstawił najważniejsze fakty z życia i działalności dra Janusza Petera, lekarza, regionalisty i publicysty związanego z ziemią tomaszowską. Przygotowana prezentacja multimedialna przedstawiała niepublikowane materiały, zdjęcia i fotografie z Archiwum Państwowego w Zamościu.
Część warsztatową zajęć prowadzili pracownicy biblioteki pedagogicznej. Uczniowie z zaangażowaniem rozwiązywali krzyżówkę przygotowaną w aplikacji LearningApps i układali puzzle w aplikacji jigsaw. Wzięli również udział w quizie sprawdzającym wiedzę o dr Januszu Peterze, przygotowanym z wykorzystaniem aplikacji KAHOOT. Podczas odpowiedzi liczyła się nie tylko poprawność ale i czas jej udzielania.
Na zakończenie prowadząca zwróciła uwagę na wystawę poświęconą Januszowi Peterowi, na której, oprócz fotografii znalazły się książki będące niegdyś własnością lekarza, a obecnie stanowią część zbiorów biblioteki. Są wśród nich książki pochodzące z XVIII i XIX wieku.

Prowadzący zajęcia doradca metodyczny LSCDN oraz uczniowie

Nauczyciele uczestniczący w lekcji otwartej  z historii

Uczniowie rozwiązują krzyżówkę na tablicy interaktywnej

Uczniowie siedzą przy stolikach i rozwiązują quiz z użyciem smartfonów

Uczestnicy zajęć siedzą przy komputerach i układają puzzle

Na regale wystawa książek pochodzących ze zbiorów prywatnych Janusza Petera