Na ratunek zaginionym zwierzętom

Rok 2022 był rokiem, w którym obchodziliśmy 180. rocznicę urodzin Marii Konopnickiej. Z tej okazji Sejm Rzeczypospolitej Polskiej postanowił uhonorować tę wybitną poetkę za jej dorobek literacki oraz wkład w działalność patriotyczną, ustanawiając Rok Marii Konopnickiej.

Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu chcąc aktywnie włączyć się w oficjalne obchody Roku Marii Konopnickiej podjęła się organizacji różnych przedsięwzięć promujących informacje o życiu i twórczości pisarki. Zostały zrealizowane m.in. warsztaty „Pokój zagadek z Marią Konopnicką”, w których uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 z Zamościa i powiatu zamojskiego. Zajęcia były realizowane w okresie od listopada 2022 r. do stycznia 2023 r.

Przy realizacji warsztatów została wykorzystana formuła pokoju zagadek, uczniowie zdobywali czterocyfrowy kod do zamka pozwalającego na otwarcie bramy i uwolnienie zwierząt uwięzionych przez kłusowników. Przed przystąpieniem do rywalizacji o kod uczniowie byli dzieleni na kilkoosobowe zespoły. Każdy zespół miał do wykonania takie same zadania. W trakcie ich wykonywania uczestnicy musieli wykazać się logicznym myśleniem, umiejętnością wnioskowania oraz współpracy w zespole.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o utwór Marii Konopnickiej „Stefek Burczymucha”, nie zabrakło w nich pracy z tablicą interaktywną, zabaw logicznych, zagadek czy kodowania. Dla poszczególnych grup wiekowych zostały stworzone oddzielne zajęcia zróżnicowane pod względem stopnia trudności i dostosowane do konkretnego poziomu edukacyjnego. Tak przygotowane warsztaty okazały się ciekawą przygodą, w czasie której można było poznać bohaterów utworu Marii Konopnickiej, zmierzyć się z ciekawymi zadaniami i przekonać się, czy faktycznie „strach ma wielkie oczy”.

Na zdjęciu widać dwie uczennice, które wpisują odpowiedź na zagadkę na tablicy interaktywnej. Z boku stoi nauczyciel Mateusz Sawczuk.

Na zdjęciu ukazani są uczestnicy warsztatów poświęconych Marii Konopnickiej, którzy przy stolikach rozwiązują zadania w ramach pokoju zagadek.

Na zdjęciu ukazani są uczestnicy warsztatów poświęconych Marii Konopnickiej, którzy przy stolikach rozwiązują zadania w ramach pokoju zagadek. Ich pracy przypatruje się nauczycielka Anna Kita.

Na zdjęciu ukazani są uczestnicy warsztatów poświęconych Marii Konopnickiej, którzy przy stolikach rozwiązują zadania w ramach pokoju zagadek.

Na zdjęciu ukazani są uczestnicy warsztatów poświęconych Marii Konopnickiej, którzy przy stolikach rozwiązują zadania w ramach pokoju zagadek.

Na zdjęciu ukazany jest uczestnik zajęć edukacyjnych, który zaznacza na tablicy interaktywnej niedźwiedzia. Na tablicy widać również inne zwierzęta: wilka, hienę, wieloryba, panterę.

Na zdjęciu widać nauczycielkę Alicję Piskorską, która czyta utwór Stefek Burczymucha Marii Konopnickiej. Dzieci uczestniczące w zajęciach siedzą przy stolikach i się przysłuchują.