Praca dla bibliotekarza!

U góry plakatu nad ilustracją znajduje się napis: Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu. Poniżej znajduje się ilustracja przestawiająca regały z książkami. Ilustracja przedzielona jest na pół szerokim paskiem na tle, którego  znajduje się kolejny napis: Mamy pracę dla nauczyciela bibliotekarza w naszym zespole! Pod ilustracją mamy koleiny tekst:  Więcej informacji znajdziesz na stronie bipe.pl w BIP. Poniżej umieszczona jest cienka, pozioma linia oddzielająca kolejne informacje od siebie. I tak z  lewej strony jest zwrot: Zapraszamy!, a pod tym zwrotem jest nr telefonu (84) 638-49-39  następnie umieszczone jest logo Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu, a z prawej strony na tej samej wysokości podany jest adres: ul. H. Sienkiewicza 5, 22-400 Zamość