MAJOWE ŚWIĘTA NARODOWE

30 kwietnia 2021 r. odbyły się zajęcia edukacyjne on-line zatytułowane “Majowe Święta Narodowe”. Święto Pracy, Święto Flagi oraz Święto Uchwalenia Konstytucji 3 Maja były okazją do spotkania i porozmawiania o symbolach narodowych z przedszkolakami z Przedszkola Samorządowego nr 1 im. Jana Brzechwy w Tomaszowie Lubelskim. Ich celem było zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski i ich historią, wzbogacenie słownika o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn oraz budzenie przywiązania do kraju ojczystego. Wprowadzeniem do zajęć był film edukacyjny „Polak mały”, z którego dzieci dowiedziały się jaka jest historia godła polskiego, co symbolizują kolory na fladze oraz kiedy powstał Hymn Polski. Następnie przedszkolaki układały puzzle na tablicy interaktywnej, tworząc godło narodowe oraz złożyły flagę z biało czerwonych kartek ukrytych na sali przedszkolnej.
W dalszej części zajęć dzieci rozwiązywały quizy, a następnie samodzielnie zapisywały rozwiązania. Na zakończenie wspólnie recytowały wiersz Władysława Bełzy “Kto ty jesteś”? Podsumowaniem zajęć była wystawa prac plastycznych, którą wspólnie zatytułowaliśmy “Polska – moja Ojczyzna”.

Przedszkolaki siedzą na dywanie przed ekranem. Oglądają prezentowany film “Polak mały”

Kolaż zdjęć, na których przedszkolaki wykonują zadania na tablicy interaktywnej (układają puzzle, zapisują rozwiązania zagadek)

Kolaż zdjęć, na których przedszkolaki układają puzzle – godła Polski

Nauczyciele bibliotekarze prowadzący zajęcia pracują przy laptopie. Na tablicy interaktywnej wyświetlone zadanie dla przedszkolaków

Nauczyciele bibliotekarze prowadzący zajęcia pracują przy laptopie. Na tablicy interaktywnej wyświetlone zadanie dla przedszkolaków

Nauczyciele bibliotekarze prowadzący zajęcia pracują przy laptopie.

Kolaż dziewięciu rysunków dzieci pt. “Polska – moja Ojczyzna”

Kolaż dziewięciu rysunków dzieci pt. “Polska – moja Ojczyzna”

Kolaż czterech rysunków dzieci pt. “Polska – moja Ojczyzna”