Zajęcia z doradztwa zawodowego

7 maja 2021 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Zamościu Filii w Tomaszowie Lubelskim odbyła się kolejna lekcja biblioteczna on-line, zorganizowana w ramach doradztwa zawodowego. Tym razem w zajęciach pt. „W świecie zawodów – zawód: nauczyciel bibliotekarz” uczestniczyli uczniowie klasy 7 ze Szkoły Podstawowej w Łuszczaczu. Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze specyfiką zawodu nauczyciela bibliotekarza i pracą w bibliotece pedagogicznej.
W trakcie zajęć uczniowie dowiedzieli się, jakie wykształcenie trzeba zdobyć, aby zostać bibliotekarzem, i jakie obowiązki poza wypożyczaniem książek należą do pracowników biblioteki.
Sprawdzeniem wiedzy była krzyżówka przygotowana w Google Jamboard.

Uczestnicy spotkania on-line

Rozwiązywanie przez uczestników spotkania krzyżówki na interaktywnej tablicy Google Jamboard