WYOBRAŻENIA A RZECZYWISTOŚĆ – zajęcia on-line

 14 maja 2021 roku została przeprowadzona lekcja biblioteczna on-line pt. „Biblioteka Pedagogiczna – Wyobrażenia a rzeczywistość”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy 6 i 7 ze Szkoły Podstawowej w Pasiekach wraz z nauczycielem Panią Marią Dworzycką.  Celem zajęć było zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy w bibliotece pedagogicznej i zawodu nauczyciela bibliotekarza oraz budowanie pozytywnego wizerunku biblioteki. Podczas zajęć młodzież dowiedziała się, że poza zadaniami podstawowymi, do których należą gromadzenie materiałów bibliotecznych, ich opracowywanie, ochrona, udostępnianie oraz prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej, biblioteka pedagogiczna prowadzi działalność oświatowo - kulturalną. Jej zadaniem jest promowanie czytelnictwa poprzez różne formy pracy z książką i czytelnikami. Nauczyciele bibliotekarze we współczesnej bibliotece prowadzą lekcje biblioteczne i zajęcia edukacyjne dla dzieci i dorosłych, organizują konkursy literacko-plastyczne, wystawy, spotkania autorskie, wieczorki kulturalne, realizują programy edukacyjne. Poprzez konferencje, spotkania oraz warsztaty wspierają nauczycieli i biblioteki szkolne w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od bibliotekarzy wymaga to innowacji, kreatywności, a także ustawicznego dokształcania. Na zakończenie uczniowie przyznali, że w rzeczywistości praca w bibliotece pedagogicznej jest o wiele ciekawsza i bogatsza, niż stereotypowe wyobrażenie o niej.

Nauczyciel bibliotekarz prowadzi zajęcia on-line. Obraz widoczny na tablicy interaktywnej

Nauczyciel bibliotekarz prowadzi zajęcia on-line. Prezentowane wystawy widoczne na tablicy interaktywnej